Skjeling hos barn

Skjeling er en tilstand der synet blir forstyrret fordi øynene ikke blir styrt i samme retning.

SKJELER: Lappebehandlingen vil ikke fjerne skjelingen, men sikre at synet bevares på begge øyne. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SKJELER: Lappebehandlingen vil ikke fjerne skjelingen, men sikre at synet bevares på begge øyne. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Skjeling har den medisinske betegnelsen strabisme.

Når barnet er nyfødt, har ikke hjernen lært å styre øynene ennå. Rett etter fødsel kan spedbarnet ikke feste blikket og øynene har en tendens til å se til hver sin kant. Dette er normalt. Etter hvert får barnet stadig mer kontroll over øynene, rundt 4-6 uker etter fødselen.

Hva er skjeling?

Skjeling betegnes som en tilstand der synsaksene kan krysse hverandre slik at øyne ikke blir styrt i samme retning til enhver tid.

LES OGSÅ: Øyekatarr hos barn

Hvilke typer skjeling finnes?

Øynene kan gå utover til hver side eller innover mot nesen, men også vertikalt avvik kan forekomme. Skjeling kan blant annet deles inn etter:

1. Skjeleretning:

  • Esotropi er faguttrykket for skjeling innover mot nesen.
  • Exotropi er faguttrykeet for skjeling utover.
SKJELING: Kan være både innover og utover. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SKJELING: Kan være både innover og utover. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

2. Tidspunkt skjelingen startet:

Opptrer skjelingen innenfor de første 6 levemåneder snakker man om en infantil skjeling. Infantil esotropi er en vanlig form av skjeling hos spedbarn.

Opptrer skjeling hos barn som er eldre enn seks måneder snakker man ofte om enervervet skjeling. Ervervet skjeling har noen undergrupper der den såkalt akkomodativ esotropi er den mest vanlige formen av skjeling innover mot nesen hos barn som er vanligvis 2 år eller eldre og som oppstår når barnet prøver å fokusere. (1)

ØYELEGEN SVARER: Min treåring skjeler av og til - hva er årsaken?

3. Skjelevinkel:

  • Dersom skjelevinkelen er den samme uansett i hvilken retning man ser kalles det konkomitterende skjeling.
  • Dersom skjelevinkel endrer seg kalles det inkomitterende skjeling.

Årsaker til skjeling

Det er mange helt forskjellige bakenforliggende årsaker for skjeling.

  • Skjeling kan det være medfødt (såkalt «kongenitt skjeling»).
  • Skjeling kan også være noe som utvikler seg på et senere tidspunkt i livet. Årsaker til ervervet skjeling kan for eksempel være en følge av en nervelammelse (paralytisk esotropi), en skade eller som følge av andre sykdommer som for eksempel Graves sykdom (en stoffskiftesykdom) som hindrer øyet i å bevege seg fritt. Men også sykdommer i nervesystemet kan føre til skjeling som for eksempel hjernekreft, hydrocepfalus («vannhode») eller cerebral parese. Dessuten kan skjeling oppstår ved noen syndromer som for eksempel Down-syndrom.
HELT NORMALT: Alle nyfødte babyer skjeler de første ukene i sitt liv. Men vedvarer skjelingen etter bør du snakke med helsesøster eller lege Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HELT NORMALT: Alle nyfødte babyer skjeler de første ukene i sitt liv. Men vedvarer skjelingen etter bør du snakke med helsesøster eller lege Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvorfor er det viktig å oppdage og behandle skjeling hos barn?

Øyemusklene er ansvarlig for bevegelse av øyne. Øyne gir synsinntrykket videre til hjernen. Hos barn som skjeler formidler øynene to ulike synsinntrykk til hjernen. Dette kan føre til at hjernen undertrykker bildet fra det øyet som skjeler og bare «bruker» bildet fra det friske øyet. Dette kan på sikt føre til manglende dybdesyn.

Mens voksne vanligvis får dobbeltsyn dersom skjeling plutselig oppstår er dobbeltsyn uvanlig hos barn.

Skjeling kan føre til dårlig syn. Derfor er det viktig å oppdage og behandle det så tidlig som mulig.

Hva annet kan det være?

Særlig hos asiatiske barn kan man finne en såkalt epicantus som beskriver en hudfold som er formet som en bue som kommer fra øvre øyelokk og som kan tildekke den indre øyevinkel. Det kan ser ut som om barnet skjeler, men dersom legen sjekker dette med lysrefleks vil lysrefleksen være synlig på samme stedet i begge øyne.

Hva gjør legen?

Legen kartlegger vanligvis familiehistorien ved å spørre om det er flere i slekten som skjeler. Også barnet sykehistorie blir kartlagt med vekt på når skjelingen startet, om det er tilstede hele tiden eller bare av og til.

Legen vil også sjekke barnet øyne, blant annet ved å lyse i barnets øye for å sjekke lysrefleksen. Ved skjeling vil lysrefleksen ikke være synlig på samme stedet i begge øyne, men vil være forskjøvet. Som regel vil også en synstest utføres. Med en såkalt «Cover-test» vil legen dekke til et øye for å kunne vurdere skjeling nærmere.

Utover det vil en henvisning til øyespesialist vanligvis være aktuelt for videre.

ØYELEGE: Det kan være vanskelig å undersøke skjeling hos små barn

Behandling

Det viktigste ved skjeling er å passe på at begge øynene blir trent opp til å se. Det finnes både ikke-kirurgiske og kirurgiske muligheter ved skjeling.

  • Lappebehandling kan være aktuelt. Ved å gi barnet en lapp for det ene øyet, tvinges det til å se med det andre. Lappebehandlingen vil ikke fjerne skjelingen, men sikre at synet bevares på begge øyne.
  • Korreksjon av synsfeil (langsynthet eller nærsynthet) med briller er vanligvis et viktig element i behandlingen.
  • Spesielle briller (prismebriller) kan også være aktuelt for å korrigere skjeling.
  • Det er mulig å operere skjeling, slik at øynene blir rettet samme vei. En slik behandling vil ofte føre til en stor bedring (2) uten at det nødvendigvis må føre til perfekt samsyn. For mange oppleves det som viktig, både av kosmetiske og sosiale grunner. Etter operasjonen kan det allikevel være nødvendig med briller. Mulige komplikasjoner ved kirurgisk behandling kan blant annet være dobbeltsyn, redusert syn, blødning og infeksjon.

Kilder:

Denne artikkelen ble skrevet av Friederike Rieger, lege, 31.01.2019. Kilder: (1) Aao.org: What is strabismus 2) Aao.org_ Strabismus surgery 3) Helsebiblioteket: Strbisme

Denne artikkelen har også brukt deler fra eldre, kort artikkel på Lommelegen av Tomas Nordheim Alme, stud. med., 01.01.2000 Oppdatert 14.11.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring