Kjæledyr forebygger allergi – jo flere, jo bedre!

Ny forskning fra Universitetet i Göteborg viser at jo flere hunder og katter man vokser opp med, desto lavere er risikoen for allergi. Forskerne tror de vet hvordan kjæledyr gir oss beskyttelse.

FOREBYGGER ALLERGI: Kjæledyr endrer vårt bomiljø, det kan bidra til at immunsystemet lærer seg forskjellen på farlig og ufarlig stimuli. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
FOREBYGGER ALLERGI: Kjæledyr endrer vårt bomiljø, det kan bidra til at immunsystemet lærer seg forskjellen på farlig og ufarlig stimuli. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Ny svensk forskning publisert i tidsskriftet PLOS one gir økt kunnskap om hvordan kjæledyr påvirker immunsystemet vårt. Allergi er en hyppig årsak til plager hos barn i Norge og vesten for øvrig. Tall fra folkehelseinstituttet viser at rundt 25% av norske barn er rammet.

Immunsystemet overreagerer

Allergisk sykdom innebærer at immunsystemet overreagerer på uskyldige stimuli i vårt nærmiljø. Resultatet kan være høysnue som medfører symptomer fra nese og øyne, atopisk eksem, kontakteksem eller matvareallergi.

Ny forskning på allergi forsøker ofte å identifisere potensielle risikofaktorer for allergiutvikling, men de svenske forskerne tenker annerledes. Overlege i pediatri, Bill Hesselmar, og hans medarbeidere ønsker økt kunnskap om hva som kan beskytte oss mot allergier.

Kjæledyr har ikke skylden

EKSPERT PÅ BARN OG ALLERGI: Bill Hesselmar, forsker og overlege ved allergi- og lungeavdelingen ved Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
EKSPERT PÅ BARN OG ALLERGI: Bill Hesselmar, forsker og overlege ved allergi- og lungeavdelingen ved Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Vis mer

Hesselmar er ikke fremmed for temaet allergi og kjæledyr. Han har arbeidet som forsker og overlege på allergi- og lungeavdelingen ved Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg i en årrekke. Allerede i 1999 publiserte han en studie som viste at kjæledyr antagelig ikke var ansvarlig for den observerte økningen av allergisk sykdom i industrialiserte land:

- Tidligere trodde man at kontakt med dyr kunne gi allergi fordi mange allergiske personer er allergiske mot vanlige kjæledyr. Men for snart 20 år siden viste vi, som første forskningsgruppe, at det å ha dyr tidlig i livet faktisk beskytter mot allergi, forteller Hesselmar.

Forskningen ble trykket i tidsskriftet Clinical & Experimental Allergy i Mai 1999 og er siden den gang blitt sitert av over 300 studier. Den gang kartla de bosituasjon og luftveisallergi (høysnue eller astma) til barn i Göteborg og Kiruna. Resultatene viste at barn som hadde hatt kjæledyr i løpet av sitt første leveår hadde lavere forekomst av både høysnue og astma da de ble eldre, sammenlignet med barn oppvokst uten dyr. På 90-tallet var det ikke uvanlig å tro, selv blant leger, at små barn med allergi i familien burde styre unna kjæledyr. Noen trodde at slik eksponering ikke bare kunne gi allergi mot dyret selv, men skape en kjedereaksjon med overaktivt immunsystem. Hesselmars resultater passet dårlig med disse teoriene. Slik startet jakten på andre forklaringer og økt kunnskap om kroppens kompliserte forsvarssystem.

LES OGSÅ: Kan du forebygge allergi hos barnet ditt?

Ny grundigere studie

Etter den første studien i 1999 fulgte flere publikasjoner fra andre forskere som bekreftet Hesselmars funn, men ikke alle var like entydige:

- Etter vår studie viste flere andre forskere en beskyttende effekt av eksponering for dyr tidlig i livet i sine studier. Til og med at to dyr kan være bedre enn ett. Men det kom også studier som ikke viste en slik beskyttende effekt.

For å undersøke effekten enda grundigere ble det utarbeidet en større studie som kombinerer to ulike forskningsdesign.

- Med vår nye studie tror vi at vi forstår hvorfor ikke alle tidligere studier har vist en beskyttende effekt. Forskningen bekrefter også at den forebyggende effekten er virkelig, da vi ser den samme effekten i begge våre forskningsdesign, - både i tverrsnittstudien og i fødselskohorten.

Målet var også å undersøke om det eksisterte en såkalt dose-respons forhold mellom kjæledyr og beskyttelse mot allergi. Dose-respons undersøkes ofte i legemiddelforskning og betyr da at det kan påvises en økt effekt av medisinen ved økt dosering.

To kombinerte undersøkelser

For å samle inn data til den nye studien benyttet forskerne seg av to metoder. Informasjon om 1029 barn fra Mölndal og Kiruna ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer til foreldrene. Informasjon om ytterligere 249 barn kom fra en fødselsstudie som følger barna over tid. Her ble barna undersøkt klinisk og ved hjelp av laboratorietester for å bekrefte eventuell allergisk sykdom.

Allergi ble i den nye studien definert som høysnue, atopisk eksem eller astma. Matvareallergi var ikke inkludert. Det ble samlet inn informasjon om barna hadde katt eller hund og eventuelt hvor mange. Andre kjæledyr var ikke inkludert.

Ved analyse av tallene fant forskerne at risikoen for at et barn uten kjæledyr en eller annen gang skulle få en allergisk sykdom var 49%. Risikoen for et barn med 5 eller flere kjæledyr var 0%. Forskerne konkluder med at kjæledyr beskytter mot allergi, og at det eksisterer et såkalt dose-respons forhold. Men nøyaktig hvor stor beskyttelse ett kjæledyr gir er vanskelig å angi, da mange andre faktorer også påvirker risikoen for allergiutvikling:

- Jeg tror ikke man kan beregne den forebyggende effekten per dyr, ettersom effekten påvirkes av hvilke andre faktorer barnet utsettes for. For eksempel kan det tenkes at den forebyggende effekten av 2 hunder eller katter er minimal for et barn som vokser opp på en bondegård, der barnet også har nærkontakt med kyr. På en annen side kan den forebyggende effekten være relativt stor for et barn uten søsken, som ble forløst med keisersnitt. Dette fordi vi vet at både søsken og vaginal fødsel reduserer risikoen for allergiutvikling, forklarer Hesselmar.

Kjæledyrs forebyggende effekt kan være relativt stor for et barn uten søsken, som ble forløst med keisersnitt Bill Hesselmar

Slik kan kjæledyr gi beskyttelse

Forskerne har foreslått to mulige måter kjæledyrene påvirker immunsystemet vårt og reduserer risikoen for å utvikle allergisk sykdom:

  1. Du tåler det fordi du er vant til det: Både katt og hundehold innebærer kontakt med store mengder allergener, hovedsakelig i form av flass fra dyrets hud. Hvis man tidlig blir utsatt for store mengder av slike proteiner kan det tenkes at immunsystemet lærer seg at dette ikke er farlig. Men hvordan forklares redusert risiko også for allergier mot annet enn akkurat dyret du selv har?
  2. Dyr endret hele miljøet: De som deler boligen sin med ett eller flere kjæledyr deler den også med alle mikroorganismer, bakterier, virus og parasitter som dyret tar med seg. Slik kan kjæledyr lage et miljø hvor immunsystemet får se hva som er farlig og derfor i mindre grad overreagerer på ufarlige allergener. Enkelt forklart kan dyrene hindre at vi mennesker vokser opp i et så rent miljø at immunsystemet blir forvirret.

Hesselmar tror at alle med kjæledyr kan få effekt gjennom metode 1, men at metode 2 krever nærkontakt med dyrene. Dette kan forklare hvorfor noen studier ikke har klart å påvise at kjæledyr gir like god risikoreduksjon som andre. Forskerne mener resultatene indikerer at metode 2 gir den observerte risikoreduksjonen.

KREVER NÆRKONTAKT: Forskerne tror barna må ha nærkontakt med dyrene for å få den gunstige allergiforebyggende effekten, det holder ikke at familien eier dyr. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
KREVER NÆRKONTAKT: Forskerne tror barna må ha nærkontakt med dyrene for å få den gunstige allergiforebyggende effekten, det holder ikke at familien eier dyr. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer

Fungerer kun før barnet får allergi

Hvis den nye forskningen motiverer til anskaffelse av kjæledyr, må du ikke være for seint ute. Hesselmar påpeker at kjæledyr reduserer risikoen for allergiutvikling, men er barnet først blitt allergisk så kan ikke Fido uten videre kurere sykdommen:

- Jeg tror ikke effekten fungerer om barnet allerede har utviklet allergi, avslutter Hesselmar.

Kilder:

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring