Dødelig alternativ behandling

Ny forskning viser økt dødelighet blant kreftpasienter som bruker alternativ behandling i tillegg til konvensjonell medisinsk behandling.

ØKT DØDELIGHET: Pasienter som benytter seg av alternativ behandling samtidig som de får tradisjonell kreftbehandling takker oftere nei til oppfølgende behandling. Det medfører dårligere prognose og økt dødelighet. Kreftlegene har ingen mulighet til å stanse kommersielle alternative aktører. Foto: NTB / Shutterstock.
ØKT DØDELIGHET: Pasienter som benytter seg av alternativ behandling samtidig som de får tradisjonell kreftbehandling takker oftere nei til oppfølgende behandling. Det medfører dårligere prognose og økt dødelighet. Kreftlegene har ingen mulighet til å stanse kommersielle alternative aktører. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Amerikanske forskere har i en ny studie undersøkt hvilken effekt bruk av alternativ medisin har hos kreftpasienter. Ved hjelp av tall fra «National Cancer database» (tilsvarende kreftregisteret) samlet forskerne inn informasjon om nærmere 2 millioner pasienter som fikk en kreftdiagnose i perioden 2004–2013. Resultatene viste økt dødelighet hos pasienter som benyttet seg av alternativ behandling.

Les også: Fungerer akupunktur?

Vanlige kreftformer, uten spredning

Hele 1 901 815 pasienter ble inkludert i studien. Pasientene var diagnostisert med en av følgende kreftsykdommer:

Ingen av pasientene hadde spredning ved diagnosetidspunkt. Alle pasientene hadde også mottatt konvensjonell medisinsk behandling mot sin kreftsykdom, dette ble definert som cellegift, strålebehandling, kirurgi eller hormonbehandling. Deretter undersøkte forskerne hvor mange av kreftpasientene som også hadde benyttet seg av alternativ behandling og hvordan dette påvirket pasientenes prognose. Alternativ medisin ble her definert som all behandling uten bevist effekt, gitt av personer som ikke er helsepersonell.

Takket nei til konvensjonell behandling

Kun 258 pasienter hadde benyttet seg av en form for alternativ behandling mot sin kreftsykdom. Flere kvinner enn menn hadde brukt alternativ behandling (199 kvinner, 59 menn). Sammenlignet med resten av pasientene hadde gruppen som benyttet seg av alternativ behandling lavere 5-års overlevelse (82,2 % vs. 86,6 %). Som tidligere nevnt benyttet alle pasientene i studien seg av konvensjonell behandling. Det var ingen endring i hvor lang tid det tok før pasientene som brukte alternativ behandling fikk sin første konvensjonelle kreftbehandling. Forskerne fant imidlertid at alternativ-gruppen hyppigere takket nei til anbefalt behandling en gang i løpet av sitt behandlingsforløp:

 • 7 % takket nei til anbefalt kirurgi (kun 0,1 % av de øvrige pasientene tok dette valget)
 • 34,1 % takket nei til anbefalt kur med cellegift (3,2 % av øvrige pasienter tok dette valget)
 • 53 % takket nei til anbefalt strålebehandling (2,3 % av øvrige pasienter tok dette valget)
 • 33,7 % takket nei til anbefalt hormonbehandling (2,8 % av øvrige pasienter tok dette valget)

Forskerne konkluderer med at pasientene som benyttet seg av alternativ behandling, i tillegg til konvensjonell behandling, hadde høyere dødelighet nettopp fordi de oftere takket nei til oppfølgende behandling. Mange retninger innenfor alternativ medisin er skeptisk til konvensjonell behandling og kommer med uriktig informasjon. At noe har en gunstig helseeffekt kun fordi det beskrives som «naturlig» er en vanlig oppfatning.

Lommelegen har tidligere skrevet om følgende påstander:

Mange bruker alternativ medisin

Den nye studien identifiserte kun 258 brukere av alternativ behandling. Annen forskning har rapportert en mye høyere forekomst av alternativ medisin blant kreftpasienter, med tall helt opp til 90 %. Årsaken kan være ulike definisjonen av hva som kvalifiserer til alternativ behandling eller at pasienter i ulik grad informerer om slik behandling. Pasienter velger også oftere alternativ behandling hvis de i utgangspunktet har en dårlig prognose.

Følgende faktorer er vist å øke bruken av alternativ behandling hos kreftpasienter:

 • Psykisk stress, angst eller depresjon.
 • Dårlig prognose
 • En følelse av at man har lite å tape
 • Deltakelse i støttegrupper
 • Ung alder
 • Kvinner oftere enn menn.

Kreftlegene har liten påvirkningskraft

Stein Sundstrøm er overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, spesialist i kreft (onkolog) og leder for Norsk Onkologisk Forening (forening for kreftleger, en del av legeforeningen). Sundstrøm forteller at de har liten mulighet til å stoppe uetisk alternativ behandling:

– Det er flere aktører i Norge som driver med behandling og formidling av ikke dokumentert behandling, som vi gjerne skulle satt en stopper for, men erfaringen er at det ikke er mulig. Norsk Onkologisk Forening har ingen mulighet til å påvirke lovverket, forteller Sundstrøm.

Kreftforeningen har forsøkt å stanse formidling av alternativ behandling i utlandet til døende norske kreftpasienter.

– Kreftforeningen har tidligere gått hardt ut mot et privat enmannsfirma som driver formidling av kreftpasienter «gitt opp i Norge» til behandling andre steder», som til dels er helt useriøs. Kreftforeningen kom ingen vei med kritikken, folk må få bruke sine penger som de vil, avslutter Sundstrøm.

Kreftforeningen: -Snakk med legen din

Den norske kreftforeningen har utarbeidet egne råd til kreftpasienter som ønsker å benytte seg av alternativ behandling i tillegg til konvensjonell medisinsk behandling. Kreftforeningen anbefaler at pasienter på forhånd tenker gjennom hva de ønsker å oppnå med den komplementære behandlingen og hvor mye tid og penger de ønsker å investere. Noen kreftpasienter opplever et press fra venner, familie eller kolleger om å prøve ulike former for alternativ behandling, kreftforeningen gir råd om å ikke benytte seg av slike tilbud på bakgrunn av andres ønsker.

Det kanskje viktigste rådet er å inkludere behandlende lege før oppstart av eventuell alternativ medisin:

– Enkelte alternative behandlinger kan ha negative innvirkninger på den medisinske behandlingen din. Vær derfor åpen og ærlig overfor legen som følger opp kreftbehandlingen din:

 • Fortell legen hvilken behandling du ønsker å prøve
 • Spør om legen kjenner til denne behandlingen, og om den kan ha negativ effekt på din medisinske behandling
 • Dersom legen er skeptisk til dine planer, snakk med han/henne om grunnen til dette

Kilder:

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring