Behandling ved helseskader etter bruk av anabole-androgene steroider

Steroideprosjektet skal bidra til at brukere og pårørende får kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor.

ANABOLE-ANDROGENE STEROIDER: Doping innen idretten er godt kjent, men skjer også i stor grad utenfor organisert idrett. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
ANABOLE-ANDROGENE STEROIDER: Doping innen idretten er godt kjent, men skjer også i stor grad utenfor organisert idrett. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Anabole-androgene steroider er testosteron og lignende syntetiske stoffer som har både vekstfremmende (anabol) og maskuliniserende (androgen) effekt. Når anabole steroider brukes av mennesker som ønsker raskere muskelvekst og styrke, brukes de gjerne syklisk i «kurer». I kurene vil perioder med høyt forbruk følges av perioder uten inntak av steroider. Inntaket «på kur» er alltid høyere enn kroppens naturlige testosteronproduksjon (suprafysiologiske doser). Bruk av anabole-androgene steroider for å forbedre prestasjon og utseende kan føre til helseproblemer. Denne bruken kan gjøre at kroppen etter hvert slutter å produsere naturlig testosteron, og man kan i tillegg være i fare for å utvikle mange uønskede fysiske og psykiske virkninger.

2-3% av norske ungdommer har forsøkt anabole steroider
Spørreundersøkelser de siste årene har vist at 2-3 % av norske ungdommer har prøvd anabole-androgene steroider. Undersøkelsene viser også at de som har forsøkt anabole-androgene steroider, i større grad enn annen ungdom, har brukt narkotiske stoffer og vært involvert i voldshandlinger. Kilde: Håndbok anabole-androgene steroider.

Hjelp hos fastlege

Brukere av anabole steroider som har fått et fysisk eller psykisk helseproblem, kan oppsøke helsetjenester for å få hjelp til å undersøke og behandle problemet. Det kan være vanskelig å fortelle uoppfordret om bruk av anabole steroider og mange erfarer i tillegg at helsepersonell ikke spør direkte om dette. Det er vanlig at brukere nokså jevnlig oppsøker sin fastlege og/eller andre leger for å ta en helsesjekk. . Formålet kan være å undersøke om bruken har gitt problemer med for eksempel egenproduksjon av testosteron, leverfunksjon og hjerte/kar-systemet. I disse tilfellene er det viktig at leger og annet helsepersonell har kunnskap om anabole steroider, slik at de sammen med pasienten kan kartlegge bruk, identifisere mulige bivirkninger og ta viktige og riktige tester for å sikre at pasienten får god oppfølging videre.

Se «Håndbok, anabole-androgene steroider: kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling» for mer informasjon om hvilke tester og blodprøver som er anbefalt. I tillegg er det viktig at helsepersonell vet hvor de kan henvise brukeren for videre utredning, behandling og hjelp til å slutte med å bruke steroider.

JOBBER I STEROIDEPROSJEKTET: Marie Lindvik Jørstad Master i helse- og sosialpsykologi Foto: OUS
JOBBER I STEROIDEPROSJEKTET: Marie Lindvik Jørstad Master i helse- og sosialpsykologi Foto: OUS Vis mer

Henvisning til spesialisttjenesten

I 2013 ble behandlingsansvaret for denne pasientgruppen tildelt enheter for rus og avhengighet, tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Det er derfor TSB som har ansvaret for å hjelpe pasienten med å få kartlagt eventuelle problemer og få kontakt med de rette andre spesialistenheter avhengig av symptombildet til den enkelte brukeren. Ettersom potensielle bivirkninger og følgetilstander etter bruk av anabole steroider kan være både fysiske, psykiske og sosiale, kan ett enkelt pasientforløp kreve samarbeid mellom ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig at utredning, behandling og annen oppfølging skjer i samarbeid mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og brukeren selv.

Har brukeren fått hjerteproblemer eller hjerteforstørrelser som følge av bruken, vil det være nødvendig å kontakte en kardiolog. En endokrinolog kan utrede, følge utviklingen på og behandle hormonelle forstyrrelser som mange brukere opplever når de slutter med anabole steroider. Har brukeren fått lever- eller nyreproblematikk kan det være nødvendig å kontakte en indremedisiner, mens en ortoped kan hjelpe med muskel- og seneskader.

LES MER: Anabole steroider: Dette er bivirkningene

Omtrent én av tre brukere utvikler en form for avhengighet av anabole steroider. Dette kan gjøre det vanskelig å slutte med eller ta pauser mellom «kurer» på anabole steroider fordi brukeren kan få en fysisk og/eller psykisk reaksjon på lavt nivå av testosteron, miste velværefølelsen anabole steroider gir og få en psykisk reaksjon på redusert muskelvolum og muskelstyrke. Et tegn på avhengighetsutvikling kan være at kurene blir lengre, dosene høyere og pausene kortere enn planlagt, eller at bruken går over fra å være periodisk til å bli kontinuerlig. En slik avhengighet vil TSB kunne utrede og behandle gjennom samtaleterapi, som også kan fokusere på brukerens historikk, motivasjon for oppstart av og fortsatt bruk av anabole steroider og eventuelt ønske om å endre på sin livssituasjon.

STEROIDEPROSJEKTET: Leder Christine Wisløff Foto: OUS
STEROIDEPROSJEKTET: Leder Christine Wisløff Foto: OUS Vis mer

Der det fremkommer behandlingstrengende psykiske endringer under og etter bruk, som for eksempel angst, depresjon og søvnproblemer, vil samtaleterapi og medikamentell behandling ved polikliniske enheter for rus- og avhengighetsbehandling være viktige. Noen vil også være i behov av døgninnleggelse når de skal slutte med anabole steroider. I de tilfellene der det er alvorlige psykiske lidelser som psykoser og svært alvorlige depresjoner, vil brukeren kunne få videre behandling i psykisk helsevern.

Bruk av anabole steroider virker forskjellig fra person til person, og kan gi ulike symptombilder med ulik alvorlighetsgrad og omfang. Behandlingsforløpet må derfor tilpasses hver enkelt pasient basert på hans eller hennes symptombilde og behandlingsmål. Målet med behandlingen er å hjelpe brukeren til et liv uten bruk av anabole steroider, eller å redusere helseskadene pasienten har fått av bruken.

Steroideprosjektet

Fokuset på helseskader etter bruk av anabole steroider er fremdeles relativt nytt i helsetjenestene både i Norge og internasjonalt. Det er derfor nødvendig at kunnskapsnivået på dette området økes. Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som ble opprettet i 2014 som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møte med denne pasientgruppen.

Steroideprosjektet tilbyr:

JOBBER I STEROIDEPROSJEKTET: Ingrid Amalia Havnes, PhD Lege og spesialist i psykiatri Foto: OUS
JOBBER I STEROIDEPROSJEKTET: Ingrid Amalia Havnes, PhD Lege og spesialist i psykiatri Foto: OUS Vis mer

  • Informasjonssamtaler til brukere av anabole steroider og pårørende
  • Hjelp i henvisningsprosessen for behandling i spesialisthelsetjenesten både for brukere og pårørende
  • Veiledning av helsepersonell som har fått en pasient inn til behandling.
  • Opplæring til enheter som er i kontakt med brukergruppen

Har du brukt anabole steroider og fått helseproblemer kan du ta kontakt med fastlegen din, som kan starte utredningen og henvise deg videre inn i behandling i spesialisthelsetjenesten. Du kan også ringe Steroideprosjektet for en uforpliktende informasjonssamtale om hva behandlingstilbudet kan bestå av. Du trenger ikke henvisning for en slik informasjonssamtale, samtalen er gratis og det føres ikke journal.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om anabole-androgene steroider og hvilke ønskede og uønskede virkninger bruken kan gi, kan du klikke deg inn på følgende animasjonsvideoer:

Ønsker du å lese mer om Steroideprosjektet kan du klikke deg inn på deres hjemmesider her. Her kan du også bestille en gratis og fritt tilsendt «Håndbok, anabole-androgene steroider: kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling», eller lese den på nett.

Skrevet av: Marie Lindvik Jørstad, Master i helse- og sosialpsykologi ogIngrid Amalia Havnes, PhD, Lege og spesialist i psykiatri

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring