Fastlege: Hvilke rettigheter har du som pasient?

Synes du at det er vanskelig å få kontakt med fastlegen, eller at det tar lang tid før du får legetime? Se hvilke rettigheter du har som pasient.

Fastlege: Hvilke rettigheter har du som pasient?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Alle innbyggere som er registrert bosatt i en norsk kommune, har krav på en fastlege. Det er en rettighet som gjelder alle, uansett hvor i landet man bor, forklarer Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen.

– Det er den enkelte kommune som i utgangspunktet er ansvarlig for å skaffe innbyggerne fastlege. Da må de opprette nok fastlegelister og hjemler, slik at pasientene skal ha en viss mulighet til å velge fastlege selv.

Begrenset valgmulighet i små kommuner

I de små kommunene, spesielt i nordligere strøk, kan valgmulighetene være begrenset. Men i utgangspunktet skal alle ha mulighet til å velge fastlege.

– Dersom listene er fulle, skal kommunen finne løsninger i form av å rekruttere nye leger og eventuelt opprette nye hjemler. Det kan også diskuteres om listeantallet skal økes hos den enkelte fastlege, dersom det ønskes, sier Øren.

Les også: Slik får du den fastlegen du vil ha

AKUTT LEGETIME: Ved en akutt problemstilling, har du krav på time samme dag hos din fastlege. Det er legekontoret som vurderer hvorvidt din problemstilling er akutt eller ikke.
AKUTT LEGETIME: Ved en akutt problemstilling, har du krav på time samme dag hos din fastlege. Det er legekontoret som vurderer hvorvidt din problemstilling er akutt eller ikke. Vis mer

Én fastlege kan ha 2500 pasienter på sin liste

Alle fastleger har et begrenset antall plasser – én lege kan ha maks 2500 pasienter på sin liste, men det er svært få som har så mange tilgjengelige plasser, ifølge Øren.

– 1500 pasienter er definert som et årsverk, men vi mener at antallet er for høyt, og vi jobber med å få det ned. Gjennomsnittet er på cirka 1120 pasienter per fastlege.

Rett til å bytte fastlege

Du kan bytte fastlege maks to ganger per kalenderår, dersom du ikke er fornøyd med legen din.

– Dersom du ønsker å bytte fastlege, men denne legen har fulle lister, kan du sette deg på venteliste. Frem til du får ledig plass, kan du gå til din gamle fastlege i mellomtiden, sier Øren.

Hvor raskt har man krav på time hos fastlegen?

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, har du krav på time samme dag. Er det ikke akutt, må du som regel vente litt, ifølge Øren.

Kravet i fastlegeforskriften er at pasienten skal få hjelp innen fem virkedager. Forbrukerrådet har tidligere spurt nordmenn om hvor raskt de får time hos fastlegen utenom akutt sykdom. 57 prosent oppga at de fikk time innen fristen på fem dager.

– Ofte handler det om medisinske prioriteringer; de som har størst behov for hjelp, får time raskest. Noen legekontorer har kapasitetsutfordringer som følge av alle oppgavene fastlegene blir tildelt, fra for eksempel sykehus og helsestasjoner, sier Øren.

Hvis du ikke får time tidsnok, kan du sende en klage til legekontoret. Om det ikke hjelper, kan klagen sendes videre til Fylkesmannen.

LES OGSÅ: De vanligste klagene på fastleger

Hvem kan bli fastlege?

I mars 2017 ble det bestemt at alle som skal ansettes som fastlege, må være spesialist i allmennmedisin.

– Man må være spesialist, eller dokumentere at man er under spesialisering. Halvparten av alle fastlegene i Norge er spesialister, sier Øren.

Fastlegeforskriftene sier også at alle fastleger skal kunne motta timebestilling elektronisk, og ventetiden i telefon skal helst ikke overstige to minutter.

Noen legekontorer åpner for direkte kontakt med pasientene via meldinger på Facebook. Forbrukerrådet synes at dette er bekymringsverdig, da pasienter kan tro at det er en privat kanal. På den måten kan sensitive helseopplysninger komme på avveie.​

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring