Hva er flymedisin?

Flymedisin er en veletablert egen gren innenfor det medisinske fagfelt. Faget har en stor spennvidde og forutsetter kunnskap innen for mange fagområder.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva gjør en flylege?
En flymedisiner befatter seg med arbeidsmedisinske problemstillinger innenfor sivil og militær luftfart samt kliniske undersøkelser av piloter og kabinansatte. I den senere tiden har man også blitt mer og mer opptatt av passasjerenes helse, både fysiske og psykologiske tilstander. På engelsk heter faget "aviation medicine".

Hvordan blir man flylege?Det kreves en egen tilleggsutdannelse for å bli flylege. Blant flylegene finnes mange allmennpraktikere. Faget overlapper også delvis faget reisemedisin, som Lommelegen har en egen ekspert for. For å finne frem til en flylege kan en klikke seg inn under www.luftfartstilsynet.no. Under "Flymedisin" finnes det en link til "godkjente leger/kontrolleger", listet opp etter fylket der legen har sin praksis.

1 milliard flypassasjererDet er flere og flere mennesker, som i dag reiser med fly. Det forventes at det fra år 2005 vil være over 1 milliard flyreisende årlig. Dette innebærer at selv et prosentvis mindre medisinsk problem i forbindelse med flyging vil ramme et relativt stort antall personer.
For friske mennesker er en flyreise stort sett helt uproblematisk, mens det på den andre siden finnes helsetilstander hvor de rammede personer absolutt ikke bør fly, være ledsaget av en lege/annet helsepersonell eller må ha en formell tillatelse/klargjøring fra flyselskapet.

Kan nekte folk å reiseFlyselskapene har rett til å avvise personer eller kreve godkjennelse via selskapets leger av reisende som lider av en sykdom (fysisk eller psykisk), som kan føre til:

 • En risiko for flysikkerheten
 • En risiko for den reisende selv
 • En risiko for medpassasjerenes helbred eller komfort
 • Behov for spesielt utstyr eller behandling under transporten.
 • Får flymannskapet mistanke om noe slikt før flyavgang, vil kapteinen bli informert, og det er denne som skal bestemme om personen er i stand til å fly eller ikke.

  Sykdom og flyreiseFor å unngå eller redusere muligheten for helseproblemer i forbindelse med en flyreise kan det være nyttig å kontakte lege med flymedisinsk kompetanse i god tid før avreisen. Siden det ikke finnes så mange leger med flymedisinsk kunnskap i Norge har Lommelegen etablert et tilbud til både passasjerer og flypersonale, som kan benyttes døgnet rundt, uavhengig av legekontorets åpningstider. Svaret kan forventes innen 3 dager.

  Hvem bør rådføre seg før de flyr?
  Personer med kroniske sykdommer (f.eks. lungelidelser som astma og KOLS; pasienter med hjertesykdommer som hjertesvikt og angina pectoris; diabetespasienter osv.) eller andre spesielle helseproblemer kan gjøre godt av å rådføre seg med en spesialist innenfor flymedisin før de legger ut på tur. Det finnes egentlig ingen sykdom som ikke kan by på flymedisinske problemer, slik at svartjenesten står åpent for et stort publikum.

  Som flylege og spesialist i allmenmedisin kan vi på Lommelegen gi råd og veiledning via internett, men dette erstatter selvfølgelig ikke en eventuell undersøkelse og vurdering hos egen lege.

  Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

  Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

  Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

  Les mer om medisinsk kvalitetssikring