Slik bytter du fastlege

Du kan bytte fastlege to ganger i året. Er ikke fastlegen du ønsker ledig, kan du sette deg på venteliste.

FASTLEGE: Man kan enkelt bytte fastlege ved å logge seg inn på helsenorge.no. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
FASTLEGE: Man kan enkelt bytte fastlege ved å logge seg inn på helsenorge.no. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Her bytter du fastlege

Du må logge inn på helsenorge.no for å bytte fastlege. Du kan bytte to ganger i året, med mindre du melder flytting i folkeregisteret, fastlegen slutter eller reduserer pasientlista.

Sett deg på venteliste

Dersom fastlegen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette både deg selv og barna dine på venteliste. Man kan bare stå på én venteliste av gangen.

Når fastlegen har fått ti ledige plasser, åpnes pasientlista. Da skjer byttet automatisk fra første dag i kommende måned. Helfo sender ut brev om dette til pasienter som har som har stått på venteliste, informerer helsenorge.no.

Kjemi og tilgjengelighet

- Det er mange grunner til at pasienter bytter fastleger. Den hyppigste årsaken er at pasienter flytter, forklarer Marte Kvittum Tangen, allmennlege og leder for norsk forening for allmennmedisin.

ALLMENNLEGE: Marte Kvittum Tangen. Foto: Legeforeningen.
ALLMENNLEGE: Marte Kvittum Tangen. Foto: Legeforeningen. Vis mer

Hun mener det aller viktigste er at pasientene har tillit til sin fastlege.

- Mange forhold kan påvirke tilliten. Det handler om personkjemi, tilgjengelighet, vurderinger, egne og andres erfaringer. Noen fastleger har utstrakt bruk av vikarer og ved manglende kontinuitet kan dette ligge bak ønske om fastlegebytte. Noen ønsker fastlege av samme kjønn som seg selv, andre ikke, utdyper hun.

Det er ikke tvil om at enkelte fastleger er mer populære enn andre, men ifølge allmennlegen er det ikke alltid samsvar mellom gode faglige vurderinger og popularitet.

- Jeg tror mye handler om kommunikasjon, og rammene rundt fastlegen som tilgjengelighet, kontorlokaler, hjelpepersonell på kontoret og beliggenhet. Medieomtale kan også spille inn, sier Tangen.

Sammensatte behov

Tangen forteller at noen pasienter får gode opplevelser med fastleger i møte med dem på legevakt og ønsker derfor å bytte. Andre skifter for at familien kan ha samme fastlege.

- Noen ganger blir pasienter med sammensatte behov, som for eksempel beboere i omsorgsboliger, oppfordret til å skifte til en fastlege som har etablert nært samarbeid med institusjonen. Feilvurderinger og klager medfører noen ganger ønske om skifte av fastlege.

Tangen påpeker at det er bevist at desto lenger du har samme lege desto lavere risiko for død. Hun får støtte i en studie publisert i tidsskriftet BMJ, som etter en systematisk gjennomgang av flere studier, konkluderer med at økt kontinuitet ved bruk av leger var assosiert med lavere dødsrate.

Antall bytter

Det var i alt 107 000 bytter etter innbyggerens eget ønske i fjerde kvartal 2018, mot 96 000 i tredje kvartal 2018. I løpet av de siste 12 måneder til sammen utgjorde antall bytter etter innbyggerens eget ønske 7,2 prosent, regnet i forhold til antall innbyggere med listeplass, opplyser helsedirektoratet.

Tangen synes ikke dette er et høyt tall.

- Ut fra de mange årsakene til bytting av fastlege, er det naturlig med noe bevegelse mellom pasientlister. Det er antakelig en betydelig større andel pasienter som har måttet få en ny fastlege som de selv ikke aktivt har valgt, sier hun.

Tangen mener det er naturlig at dette tallet øker nå, ettersom flere og flere erfarne fastleger vurderer å slutte grunnet stort arbeidspress og for dårlige rammevilkår.

Legelisten

Ifølge Helsedirektoratet har det gjennomsnittlige antallet pasienter på hver fastlegeliste gått langsomt nedover siden toppen i 2005, da det var cirka 1200 pasienter per liste.

I 2018 har den gjennomsnittlige listelengden vært stabil på rundt 1100 pasienter.

Hvor mye koster en time?

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. Godkjente egenandeler teller med til opptjening av frikort som i 2020 er på 2460 kroner.

Summen på egenandelen varierer om du oppsøker en allmennlege (155 kroner), en spesialist i allemennmedisin (204 kroner), eller får sykebesøk. Undersøkelser som røntgen og blodprøver koster ekstra, ifølge helsenorge.

Disse gruppene slipper å betale:

  • Barn under 16 år
  • Gravide i svangerskapskontroll
  • Barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • Personer som har godkjent yrkesskade soldater i førstegangstjenestepersoner som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom
  • første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep

Hvem har rett på fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer som har et D-nummer, har ikke rett på fastlege, med mindre de er asylsøkere med D-nummer, og deres familie eller NATO-personell med D-nummer, og deres familie, opplyser helsenorge på sine nettsider.

Kommuner uten fastlege

Ved utgangen av fjerde kvartal 2018 er det fortsatt ni kommuner som ikke har noen fastlege. Det gjelder Granvin i Hordaland, Roan i Trøndelag, Tjeldsund, Evenes og Rødøy i Nordland og Tranøy, Torsken, Berg og Dyrøy i Troms. Innbyggerne i disse kommunene vil vanligvis være tilknyttet lister uten fast lege.

Selv om en kommune har flere fastleger, betyr ikke det nødvendigvis at innbyggerne har en reell mulighet til å bytte fastlege.

Ved utgangen av 4. kvartal 2018 var det 134 kommuner hvor færre enn to fastleger hadde åpen liste, opplyser Helsedirektoratet.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring