Hva er palliasjon?

Palliasjon er lindrende behandling til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Målet er best mulig livskvalitet for den som er syk.

SMERTEBEHANDLING: Dempe plager og smerter er viktig del av pallativ behandling. Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB
SMERTEBEHANDLING: Dempe plager og smerter er viktig del av pallativ behandling. Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Palliasjon er et begrep som forklarer den omsorg, behandling og symptomlindring en pasient får ved uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Tiltakene kalles palliativ behandling.

Palliasjon er lindrende, men ikke helbredende; altså vil ikke denne behandlingen kunne gjøre deg helt frisk.

Palliasjon og kreft

Dersom du har en uhelbredelig kreftsykdom, vil du tilbys palliativ behandling.

Dette kan innebefatte symptomdempende behandling som smertelindring og kvalmestillende, men også behandling som kan gjøre at sykdommen din utvikler seg langsommere enn den ville gjort dersom du ikke fikk palliativ behandling.

Et eksempel på dette er strålebehandling som gjør at en kreftsvulst krymper, uten at svulsten forsvinner helt. Dette kan både være for å gi deg lengre levetid, men også for å dempe eventuelle plager som kommer av svulsten, for eksempel smerter.

Palliasjon gis også ved andre sykdommer enn kreft, som for eksempel alvorlige nevrologiske sykdommer.

Helhetlig fokus

Ved palliativ behandling er det viktig med et helhetlig fokus. Det betyr at behandlerne er opptatt av både dine kroppslige, åndelige og sosiale forhold. Det er viktig å lindre plagsomme symptomer som smerter og kvalme, samtidig som familie og de pårørende også ivaretas på en god måte.

Som pasient skal du få mulighet til å snakke om og bearbeide dine tanker rundt temaer som liv og død, eller andre tema som opptar deg.

Palliasjon hjemme

Palliasjon kan gis over flere år til deg med en dødelig sykdom, det er ikke kun den behandlingen som gis rett før døden inntreffer. Det er viktig at du selv kan være med å bestemme hvordan den palliative behandlingen skal være, og helsepersonellet vil hele tiden være veldig oppmerksomt på dette.

Palliativ behandling gis i mange ulike deler av helsevesenet. Det fins egne hospice for deg som har alvorlig, uhelbredelig sykdom der det jobber spesialister på palliasjon.

Kreftavdelinger på sykehus gir ofte palliativ behandling til sine pasienter, og sykehjem gir palliasjon til beboere som er i livets sluttfase.

Det fins noen få sentre i Norge som er spesialisert på barnepalliasjon.

Du kan også få palliativ behandling i ditt eget hjem, dette gis av helsepersonell som kommer hjem til deg.

Del av livet

Målet med all palliasjon er best mulig livskvalitet for den som er syk, og for familien og de pårørende.

Palliativ behandling og omsorg skal verken føre til at døden inntreffer tidligere, eller at selve prosessen ved å dø forlenges. Innenfor palliativ behandling ser man på døden som en del av livet.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring