Vanlige spørsmål og svar etter en operasjon

Kommer jeg til å oppføre meg rart etter narkosen, hvordan vet jeg om operasjonssåret gror normalt, hvilke komplikasjoner bør jeg vite om og hvordan skaffe hjelpemidler ved behov?

ETTER OPERASJON: Hvor lang tid tar det før jeg våkner? Hvordan kommer jeg hjem? Når kan jeg ta faste medisiner? Og hvem kan jeg spørre hvis det dukker opp spørsmål etter hjemkomst? Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
ETTER OPERASJON: Hvor lang tid tar det før jeg våkner? Hvordan kommer jeg hjem? Når kan jeg ta faste medisiner? Og hvem kan jeg spørre hvis det dukker opp spørsmål etter hjemkomst? Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Et kirurgisk inngrep krever ofte en større omstilling for den det gjelder, enten i form av noen dager eller uker. Selv om man har forberedt seg for en operasjon er det gjerne mange spørsmål som dukker opp i etterkant.

LES OGSÅ: Vanlige spørsmål og svar før en operasjon

Hvem kan jeg spørre hvis jeg lurer på noe etter en operasjon?

Ved en operasjon vil det på sykehuset være både leger og sykepleiere som har ansvar for deg og din innleggelse. Dersom du har spørsmål du ikke har fått svar på kan du be om å få snakke med noen av disse.

Når du utskrives fra en sykehusinnleggelse skal du få med deg en epikrise, som er en kort sammenfatning av ditt sykehusopphold som normalt inneholder årsak for innleggelse, resultat av undersøkelser og ofte også operasjonsnotater, og spesielt videre plan - epikrisen skal normalt inneholde informasjonen om hva du må gjøre videre (for eksempel med tanke på fastlegebesøk, sårstell, suturfjerning, mobilisering og lignende), samt en oppdatert medikamentliste.

Dersom du ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon etter en sykehusinnleggelse må du ta kontakt med den aktuelle sykehusavdelingen.

Hvor lang tid tar det før jeg våkner etter en narkose?

Når man har fått narkose har man fått stoffer i kroppen som gjør at man mister bevisstheten og ikke kjenner smerte. Avhengig av substansen, vil disse brytes ned av seg selv eller reverseres av andre stoffer, og man våkner en stund etter at man ikke lengre har høye nok konsentrasjoner av narkosemiddel i kroppen, noe som anestesipersonalet passer på skjer på en trygg og riktig måte. Avhengig av inngrepets art og narkosens dybde, kan oppvåkningen skje raskt eller langsomt.

Anestesipersonalet overvåker deg på oppvåkningsavdelingen helt til du har stabile frie luftveier og normalt åndedrett og sirkulasjon. Hvis man har spørsmål om den aktuelle anestesien relatert til sin operasjon kan man spørre anestesipersonalet på avdelingen før operasjonen.

VANLIG Å OPPFØRE SEG LITT MERKELIG: De fleste blir imidlertid trette og sover mye. Uansett - de som jobber på sykehus er vant til å se forskjellige reaksjoner på narkose, du trenger ikke bekymre deg. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
VANLIG Å OPPFØRE SEG LITT MERKELIG: De fleste blir imidlertid trette og sover mye. Uansett - de som jobber på sykehus er vant til å se forskjellige reaksjoner på narkose, du trenger ikke bekymre deg. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Blir jeg “full” av narkose, og kan jeg etter oppvåkning prate tull og gjøre ting jeg i etterkant blir flau av?

Bivirkninger av narkose er avhengig av type operasjon og brukte narkosemidler, samt narkosens dybde. Noen reagerer ulikt på å ha vært i narkose. Mange blir trøtte i flere timer, og mange kan også bli forvirret og kan da også oppføre seg ganske merkelig, særlig helt initialt etter å ha våknet.

Forvirring kan særlig sees hos eldre, der en slik forvirring også kan være mer alvorlig og som potensielt kan vare i flere dager.

Kvalme og brekninger hører til de vanligste bivirkningene etter narkose, som omtrent en tredjedel opplever - dette kan vare i noen timer til få dager, men det finnes kvalmestillende medikamenter som kan være til god hjelp.

Muskelrelakserende midler, hvis brukt under narkosen, kan gi en forbigående ømhet i muskulatur, og mange kan også oppleve en frossen følelse i kroppen etter å ha vært i narkose.

Komplikasjoner til anestesien i seg selv er relativt sjeldne, men kan særlig hos eldre som nevnt innebære mer uttalt post-narkose forvirring og kognitiv dysfunksjon.

Når kan jeg spise og drikke etter en operasjon?

Generelt kan man si at tidlig næringsinntak bedrer forløpet etter en operasjon med økt energitilførsel samt stimulering av tarmsystemet, som ofte kan slås ut av en operasjon. Normalt anbefales det å la pasienter spise og drikke normalt så raskt som mulig og allerede fra operasjonsdagen, men dette kan variere blant annet med operasjonstype.

Skal jeg ta de faste medisinene mine som vanlig, etter operasjonen?

Om ikke annet er blitt spesifisert skal man ta sine faste medisiner som vanlig etter en operasjon, men er man usikker må man spørre ansvarlig helsepersonell, da det er svært viktig at det ikke oppstår misforståelser med tanke på medisinbruken.

Hvorfor blir man (i mange tilfeller) oppfordret til å stå opp og bevege seg kort tid etter en operasjon?

Forskning viser at jo tidligere man kommer seg i bevegelse etter en operasjon, jo bedre. Dette er viktig av mange årsaker, og det å være i bevegelse sees på som generelt bra for kropp og helse, også rett etter en operasjon.

Tidlig mobilisering er blant annet bra for å forhindre venøs blodpropp som kirurgi og immobilisering er viktige risikofaktorer for, forhindre tap av muskelmasse, normalisere lungefunksjonen, og generelt fremme tilhelingen.

LES OGSÅ: Stripse eller sy sår?

Hvordan ser man at et operasjonssår gror som normalt, og hva er tegn på infeksjon?

Operasjonssår vil gro noe ulikt avhengig av ulike faktorer, som hvor på kroppen det er, foreliggende sykdommer og blodforsyning, samt andre faktorer som røyking. Såret vil normalt være rødt, hovent og varmt den første uken, før hevelsen begynner gi seg noe, og man etterhvert tydelig ser at såret gror / arrdannelse.

  • Et sår skal ikke lukte uttalt stygt.
  • Såret kan godt væske (blank eller strågult), men det skal ikke danne pussaktig væske (tykk, gult eller gulgrønt) og man skal være obs på feber.
  • Sår skal heller ikke ha dødt (nekrotisk) vev, som vil få et sort utseende.

Hvis man er bekymret for at såret er infisert eller ikke gror normalt, bør man oppsøke lege.

LEGEN SVARER: Kan jeg trene styrke når jeg har et operasjonssår?

Er det andre komplikasjoner man bør vite om etter en operasjon?

Komplikasjoner til kirurgi kan innebære mye forskjellig, både generelle komplikasjoner eller spesifikke komplikasjoner i forbindelse med den aktuelle operasjonen. Tidligere sykdommer og alder er særlige viktige faktorer med tanke på komplikasjonsrisiko.

Til generelle komplikasjoner ved kirurgi hører feber, blodpropper i arterier eller vener, sammenklapping av deler av lunger, infeksjoner, stopp i tarmsystemet, med mer.

Avhengig av hvor man er operert og type operasjon, kan man blant annet få blødninger, lokale infeksjoner og skader av nærliggende strukturer og organer, sårinfeksjoner og sammenvoksninger.

LES OGSÅ: Symptomer ved blodpropp

Blodpropp er en betegnelse på i alle fall to ulike sykdomstilstander, hvor symptomene avhenger av hvor i karsystemet den oppstår. Allmennlege Brynjulf Barexstein og spesialist Olaf Rødevand forklarer. Video: Lommelegen Vis mer Vis mer

Hvordan kommer jeg meg hjem etter en operasjon?

Ved spesielle behov for transport hjem fra sykehus (utover normal rutegående transport), vil den aktuelle avdelingen kunne være behjelpelig med dette - forhør deg med sekretærene på avdelingen.

Les mer om pasientreiser hos Helsenorge.no.

SYKEHUSET HJELPER DEG MED HJELPEMIDLER: Hvis du har behov for krykker eller rullestol som følge av operasjonen hjelper sykehuset deg med dette før du drar hjem.
SYKEHUSET HJELPER DEG MED HJELPEMIDLER: Hvis du har behov for krykker eller rullestol som følge av operasjonen hjelper sykehuset deg med dette før du drar hjem. Vis mer

Hvordan skaffe hjelpemidler som krykker, rullestol, skinne eller annet?

Ved behov for hjelpemidler kan man forhøre seg med ansvarlig sykepleier og/eller lege på avdeling. Det kan være ulike rutiner på dette fra sykehus til sykehus, og det vil variere mellom ulike hjelpemidler - noen steder får man låne med seg de nødvendige hjelpemidlene, eller man blir henvist til et aktuelt sted der de kan lånes eller kjøpes. -

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg har spørsmål etter operasjonen?

Ved spørsmål i etterkant i forbindelse med en operasjon som ikke besvares i epikrisen, må man kontakte den respektive avdelingen. Under innleggelsen kan man forholde seg til det ansvarlige helsepersonellet.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring