Når er du for syk til å jobbe?

Disse spørsmålene bør du stille deg selv, før du blir borte fra jobb.

UVEL? Gå gjennom de fem spørsmålene før du bestemmer deg for å være borte fra jobben. Foto: NTB Scanpix
UVEL? Gå gjennom de fem spørsmålene før du bestemmer deg for å være borte fra jobben. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

– I det øyeblikket det ikke lenger blir mulig for deg å utføre arbeidsoppgaver, og arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge jobben for deg, da er du for syk, sier Kjartan Olafsson, som er spesialist i allmennmedisin, til Lommelegen.no.

Olafsson er fastlege ved Sunnfjord Medisinske senter og har en 20 prosent-rådgiverstilling i forvaltning av sykmelderveileder for Helsedirektoratet og styremedlem i Allmennlegeforeningen. Han jobber også med den nasjonale sykmeldingsveilederen og det nye beslutningsstøtteverktøyet for sykmeldere som kommer i 2016.

For å finne svaret på om du er syk nok til å holde deg hjemme, må du ha noe å relatere det til, ifølge Olafsson.

– Det er kontekstavhengig. Jobber du på et kontor? Klatrer du i lysmaster? Du må relativisere det i forhold til den belastningen du har. Svarene på samme spørsmål blir ulike, påpeker han.

Vilkåret for å bli sykmeldt dreier seg om en sykdom som gir en funksjonsnedsettelse som igjen gir arbeidsuførhet. Det gjelder for alle.

– At en pårørende er lagt inn på sykehus er derfor i seg selv ikke noen sykmeldingsgrunn, forteller Olafsson.

LES OGSÅ: Syk i ferien? Dette har du krav på

Fem spørsmål du bør tenke gjennom

Still deg disse fem spørsmålene før du velger å bli borte fra jobb:

1. Blir jeg raskere frisk av å være hjemme?
2. Er jeg smittsom?
3. Kan jeg utføre de fleste av de ordinære arbeidsoppgavene mine nå?;
4. Kan jeg gjøre arbeidsoppgavene mine helt eller delvis?
5. Kan jeg gjøre noe annet på jobb etter samtale med sjefen?

– Jeg tror de fleste tenker over spørsmålene intuitivt, men ofte hopper over spørsmålet «kan jeg gjøre noe annet på jobb». Ofte er det bare å fjerne én eller to arbeidsoppgaver, så kan man fortsette på jobb, sier Olafsson.

LES OGSÅ: Trenger du advokathjelp? Da kan Lommelegen hjelpe deg!

Er du smittsom - hold deg unna

Det er noen få diagnoser som tilsier at du ikke bør jobbe uansett yrke. Da er det gjerne en selvfølge - du er alvorlig syk, har høy feber og lignende.

– Ved noen tilstander vil det være likt for alle. Føler du deg dausjuk og har feber, er det helt klart ikke vits i å gå på jobb. Er du smittsom eller er i en tidlig fase av influensa, men har en jobb hvor du er i kontakt med eksempelvis pasienter, er det lite smart å gå på jobb. Det vil gi negative konsekvenser, forklarer Olafsson.

Det kan være kjempestore forskjeller i yrker.

– Brekker du lillefingeren har det forskjellig konsekvens om du er fiolinist eller kontorist. Brekker du beinet betyr det noe annet for en som klatrer i høyspentmaster enn for en som sitter ved en kontorpult, sier Olafsson.

LES OGSÅ: Når bør du være hjemme fra jobb når du er forkjølet?

Egenmelding - forskjell fra bedrift til bedrift.

Det er ikke alltid nødvendig å legge frem legeerklæring når du har vært borte fra jobb i noen dager. Egenmelding er arbeidstakers melding til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade, ifølge sykemelderveileder.helsedirektoratet.no.

Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager, og du må ha jobbet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding.

Det er forskjell på om du er medlem i en IA-bedrift eller ikke IA-bedrift.

Ansatte i ikke IA-bedrifter kan bruke egenmelding i opptil tre kalenderdager, som kan gjøres fire ganger i løpet av en 12 måneders periode.

IA-virksomheter har flere egenmeldingsdager og kan bruke egenmeldinger i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Egenmelding kan for eksempel benyttes for 24 enkeltdager, men kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

LES OGSÅ: Så mange sykt barn-dager har du krav på

Kan være vanskelig å vurdere sykemelding

Mange fagpersoner synes også sykmeldingsarbeid kan være utfordrende. I den forbindelse har Helsedirektoratet laget en faglig veileder for sykmeldere.

– Da kan pasienter se hva som ligger til grunn for legens vurderinger av sykemelding, sier Olafsson.

Før pasienten blir sykemeldt må behandleren tenke gjennom følgende spørsmål:

 • Er arbeidsevnen redusert på grunn av sykdom?
 • Er det riktig å sykmelde her?
 • Finnes det en alternativ løsning?
 • Hva er mulig på pasientens arbeidsplass?

«En av hovedoppgavene som sykmelder er å bidra til at alle som kan beholder sin arbeidstilknytning. Ved sykmelding skal pasienten komme raskest mulig tilbake i vanlig arbeid. Dersom sykmelding er nødvendig, skal førstevalget være gradert sykmelding. Vi håper veilederen kan hjelpe deg til å nå disse målene,» skriver Helsedirektoratet.

  Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

  Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

  Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

  Les mer om medisinsk kvalitetssikring