Kan man reise når man er sykemeldt?

Her er reglene som gjelder, enten du reiser innenlands, innenfor og utenfor EØS og EU.

BLI FRISK I SYDEN? Sol og varme kan gjøre godt, men sjekk reglene før du reiser. Foto: BlueOrange Studio / Shutterstock / NTB
BLI FRISK I SYDEN? Sol og varme kan gjøre godt, men sjekk reglene før du reiser. Foto: BlueOrange Studio / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

NAV-skandalen gir nye føringer

«NAV-skandalen» startet med at Trygderetten i 2017 kom frem til at NAV sin praksis var i strid med EU-retten når folk ble nektet utenlandsopphold for å ha krav på visse stønader under sykdom. Høyesterett har i etterkant slått fast at mange mennesker uriktig ble fratatt ytelser, og at enkelte til og med er blitt straffet for noe som viste seg ikke å være straffbart. (1)

Regelverket har vært tolket feil. NAV har fått i oppgave å rydde opp i saker som er blitt feilbehandlet, og dette arbeidet pågår fremdeles. Lovbestemmelsen om sykepenger ble endret fra juni 2021, og NAV.no har oppdatert sine veiledninger.

Så hva gjelder egentlig nå, kan du reise samtidig som du mottar sykepenger?

Du kan reise innen EØS

I folketrygdloven står det altså at rett til sykepenger forutsetter at man oppholder seg i Norge. Men i lys av Høyesterett sin dom er denne regelen bare et utgangspunkt.

Opphold i andre EØS-stater må vurderes på samme måte som om det var snakk om en reise innad i Norge. Du kan altså reise innen EØS mens du er sykemeldt, uten å bryte loven.

EØS består av EUs 28 medlemsland, samt Island, Liechtenstein og Norge.

Sjekk dette først

Ved reiser innenfor EØS er det altså ingen krav til søknad eller forhåndsgodkjenning. Det betyr imidlertid ikke at det er fritt frem.

Legg merke til at den uriktige praksisen i NAV-skandalen, gjaldt kravet om opphold i Norge alene.

Det er flere grunner som gjør at du kan miste sykepengene, og hvis du ligger på en strand i Spania kan kravet om «medvirkning» bli umulig, som for eksempel å delta i dialogmøter og utprøvning av arbeidsfunksjon. (2)

Du må delta i møter, utredning og rehabilitering

Du kan miste sykepengene hvis reisen medfører:

  • Avbrutt medisinsk behandling eller rehabilitering
  • At du ikke får gjennomført arbeidsutprøving, arbeidsrettede tiltak eller arbeidsrelatert aktivitet
  • At dialogmøter og oppfølgingsplaner ikke kan gjennomføres

Gjør dette før reisen

Før du reiser bør du avklare med arbeidsgiver, NAV og lege at ditt fravær ikke er til hinder for planlagte aktiviteter, møter, oppfølging og behandling. Gjør du ikke det, kan du risikere å miste sykepengene etter reglene om krav til medvirkning. Da kan konsekvensen bli at du må søke på nytt når du kommer hjem, og søknaden kan bli avslått, eller du kan få sykepenger på et nytt og lavere grunnlag.

REISE TIL THAILAND? Regelverket er mye strengere utenfor EØS og krever godkjenning fra NAV. Foto: Day2505 / Shutterstock / NTB
REISE TIL THAILAND? Regelverket er mye strengere utenfor EØS og krever godkjenning fra NAV. Foto: Day2505 / Shutterstock / NTB Vis mer

Kan man reise utenfor EØS?

Hvis du planlegger å reise utenfor EØS-området mens du er sykemeldt, så er det flere begrensninger i loven. Da må du søke NAV om å få beholde sykepengene, og søknad kan innvilges for inntil fire uker i løpet av en tolvmåneders periode.

NAV skriver selv på nettet at du bør søke før du reiser, men loven sier at et medlem etter søknad kan få sykepenger under opphold i utlandet. Jeg vil sterkt anbefale at man søker i god tid før utenlandsoppholdet, for å sikre at man ikke mister ytelsen. Søknadsskjema finner du på NAV.no.

LES OGSÅ: Disse rettighetene har du hos fastlegen

Ta ut ferie mens du er sykemeldt

NAV skriver på sine nettsider at det ikke er noe i veien for at du kan dra på ferie mens du er sykmeldt, men du får ikke sykepenger i ferien. Dette er lett å misforstå.

I denne sammenhengen er det snakk om lovbestemt ferie, hvor du uansett ikke ville ha mottatt lønn, men feriepenger. Da har du ikke bortfall av arbeidsinntekt som følge av sykdom eller skade, og skal heller ikke ha sykepenger. Ifølge NAV kan du da krysse av for ferie i søknaden om sykepenger, og da skal ytelsen stoppe midlertidig så lenge ferien varer.

Kilder:

1) HR-2021-1453-S (NAV-saken) 2) Folketrygdloven kap. 8
3) NAV Rundskriv R08-00

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring