Kvalitetsvalg

Nå er det ikke bare ventetiden til de ulike sykehusene som ligger ute på nett. Sjekk sykehusets kvalitet også, før du lar deg henvise.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

De nye kvalitetsindikatorene gir viktige opplysninger som kan verdt å sette seg inn hvis du er i en situasjon der du skal velge behandlingssted.

Når gjelder fritt sykehusvalg?Det er i Norge fritt sykehusvalg når det gjelder planlagte sykehusopphold (men ikke akuttinleggelser).

Sykehusene du kan velge mellom må være på samme behandlingsnivå. Det betyr at du for eksempel ikke kan velge et spesialisert sykehus innen ortopedi hvis du skal gjennomføre en enkel behandling på en tå. En slik enkel operasjon gjøres på kirurgisk poliklinikk eller dagkirurgisk enhet på svært mange sykehus.

Hvordan måle kvaliteten?
Det vil alltid være en diskusjon hvordan man på en god måte kan si noe om kvaliteten på et sykehus og på de mange hundre forskjellige behandlingene som gjennomføres der. Vi synes det er funnet fram til gode indikatorer for å fange inn vesentlige deler av den medisinske behandlingen - og hvor vellykket sykehuset er organisert.

Kvalitetsindikatorene er:

  • Pasientrapportert vurdering. Dette er basert på vurdering av standard, av personalet, organisering av driften, og på den informasjon som er mottatt.
  • Epikrisetid. Epikrise er et brev med medisinske opplysninger som sendes til faslegen fra sykehus eller andre behandlere. Tid før epikrisen kommer er en velkjent flaskehals i informasjonsflyten mellom sykehus/poliklinikk og primærlege.
  • Forekomst av korridorpasienter.
  • Forekomst av sykehusinfeksjoner. Sykehusavdelinger kan bli et oppsamlingssted for vanskelige bakterier. Samtidig kan den som er syk, ha svekket motstandskraft mot smitte. Å ha et godt grep om hygienen på sykehus er svært viktig. Forekomst av sykehusinfeksjoner gir et indirekte bilde på hvor godt mye av pleie og behandling er organisert og gjennomført. Vanlige sykehusinfeksjoner er blærekatarr, lungebetennelse og infeksjoner i operasjonssår.
  • Tid før lårhalsbrudd behandles.
  • Bruk av tvang ved innleggelse i psykiatrisk behandlingsinstitusjon. Bruk av tvangsinnleggelser kan gjenspeile ressursene innen psykisk helsevern. Noen steder kan bruk av tvangsinnleggelse være eneste måte å sikre at en psykisk syk person får plass på sykehus.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring