Nå kan du selv sjekke hva sykehuset får vite om deg

1,5 millioner nordmenn kan allerede korrigere egne opplysninger på nett.

Helsejournal Foto: All Over Press
Helsejournal Foto: All Over Press Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Foreløpig har altså rundt 1,5 millioner nordmenn fått det som kalles kjernejournal.

Men vet du egentlig hva det er?

Du har tilgang til din nasjonale kjernejournal via helseportalen helsenorge.no - der finner du den under den rosa fanen «Min helse» øverst til høyre.

Utenom kjernejournal, har du faktisk fra før tilgang til endel annen helseinformasjon om deg selv via «Min helse»:

 • Mine egenandeler - som frikort for helsetjenester
 • Mine resepter - oversikt over e-reseptene dine
 • Min fastlege - få fastlege eller bytte fastlege
 • Meld bivirkninger - melde bivirkninger av medisiner
 • Bestill Europeisk helsetrygdkort
 • Timeavtaler for sykehus i Helse-Vest-regionen

Dette står i din kjernejournal

Kjernejournalen er en elektronisk tjeneste som samler de viktigste helseopplysningene om deg. Det kan være alt fra offentlige registre, informasjon som du selv registrerer, eller kritiske opplysninger fra legen din.

Tanken med kjernejournalen er at disse opplysningene blir tilgjengelig både for deg og helsepersonell.

Du kan se følgende opplysninger i din kjernejournal:

 • Egne registreringer
 • Legemidler
 • Besøkshistorikk fra sykehus
 • Kritisk informasjon
 • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal
 • Innstillinger

– Innbyggerne kan selv se og legge inn opplysninger i sin kjernejournal via helsenorge.no. Dette er helt nytt. Aldri før har man hatt bedre mulighet til å dele helseopplysninger med helsetjenesten. Det gir trygghet at de viktigste helseopplysningene om oss raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell, sier Rune Røren, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, til Lommelegen.

Det er Røren som har hovedansvaret for prosjektet.

LES OGSÅ: Spørsmål om journalsnoking

Hvorfor er kjernejournalen viktig?

Helsenorge.no har laget en oversikt over hvorfor det er viktig å ha en kjernejournal:

 • Helsepersonell har informasjon om deg som er viktig dersom du blir akutt syk.
 • Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon.
 • Du kan dele egne opplysninger med helsepersonell via helsenorge.no.
 • Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene.
 • Du og legen får en god oversikt over dine legemidler.

Kjernejournalen erstatter ikke den journalen du har host fastlege eller på sykehus, men er et viktig supplement, spesielt i akutte situasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Ett av hovedpoengene med kjernejournal, er at det skal bidra til tryggere behandling og kan redde liv.

LES OGSÅ: Tilgang til sin egen journal

Kjernejournalen har allerede hjulpet flere pasienter

– Har man foreløpig fått bruk for den nye ordningen? Har kjernejournalen reddet liv?

– Vi har fått flere historier om at kjernejournal har vært til hjelp i behandlingen, sier Røren og lister opp noen eksempler:

 • Liten hjerneblødning ble avdekket etter mistanke ved oppslag i kjernejournal
 • Tilkalt lege fikk opplysninger om kritisk informasjon på en ukjent, akutt syk pasient
 • Penicillinallergiker unngikk å få penicillin.
 • Vinglete sjåfør var ikke full, men avdekket som diabetiker etter at insulin ble oppdaget i legemiddellisten.
 • Pasient husket ikke hvilke legemidler han stod på.

– De fleste av helsepersonellet som har begynt å bruke kjernejournal, mener at den kan bidra til å redde liv. Det svarer 74 prosent i evalueringsrapporten, opplyser Røren.

LES OGSÅ: Overføres hele journalen fra den forrige fastlegen automatisk til den nye fastlegen?

Alle har ikke kjernejournal - ennå

Foreløpig har ikke alle i Norge tilgang på sin kjernejournal. Det er kun innbyggerne i hele helseregion Vest-Norge og deler av helseregion Midt-Norge som har fått en kjernejournal.

Dette utgjør altså rundt 1,5 millioner nordmenn.

Utrullingen er uansett i full gang. Hele landet skal være inkludert i ordningen i løpet av 2017.

Journalen opprettes automatisk for innbyggerne i Norge etter hvert som den tas i bruk i kommunene. Det første som står for planen er at helsepersonell i helseregion Vest-Norge skal i gang med opplæring i løpet av april/mai i år.

1. juli 2015 skal helseregion Midt-Norge planlegge innføring av kjernejournal.

Helseregion Sør-Øst Norge skal starte innføringen på AHUS høsten 2015, mens helseregion Nord-Norge skal starte innføringen på ett sykehus i løpet av høsten 2015.

LES OGSÅ: Rett til journalinnsyn

Få kjenner til ordningen

Det er ikke mange som kjenner til ordningen kjernejournal. Bare en av tre svarte at de kjente til ordningen i forkant av spørreundersøkelsen blant innbyggerne i utprøvingsområdene, ifølge Sykepleien.no.

– Spørreundersøkelsen vår fra utprøvingsområdene viser at en av tre innbyggere kjenner løsningen i de områdene vi går inn. Vi ønsker at flere skal få vite om kjernejournal, noe vi tror skjer nå som 1,5 million innbyggere har fått den, helsepersonell blir mer kjent med den, og vi begynner å informere på e-post, sier Røren.

Hvis du har reservert deg, opprettes det derimot ikke en kjernejournal for deg.

– Cirka 500 personer har reservert seg, opplyser Røren.

LES OGSÅ: Journalføring og taushetsplikt

En sikker løsning

– Er kjernejournal trygt å bruke?

– Ja, kjernejournal er så sikker som en løsning kan bli når man skal dele helseopplysninger på tvers og gi innbygger innsyn fra internett. Vi har hatt tett og god dialog med Datatilsynet i utformingen av løsningen og følger lovverket på dette området. Kun godkjente virksomheter i helsetjenesten får tilgang til kjernejournal over et lukket helsenett. Kun autorisert helsepersonell får tilgang fra eget journalsystem, og de må identifisere seg på høyeste sikkerhetsnivå. Pasienten kan selv se hvem som har vært inne på deres kjernejournal på helsenorge.no. Helsedirektoratet og Norsk Helsenett overvåker kontinuerlig sikkerheten i løsningen, påpeker Røren.

– Er det brukervennlig? Kan farmor på 84 år finne frem til sin kjernejournal?

– Ja, det er helt sikkert mange på 84 år som klarer å logge seg på helsenorge.no med bank-ID, og finne frem. Noen vil sikkert også kunne få hjelp av familie og venner, men hvis man ikke bruker internett så mye, kan man kontakte 800HELSE på tlf. 80043573, forteller Røren.

Vil du vite mer om kjernejournal? Helsedirektoratet har lagt ut informasjon på helsenorge.no/kjernejournal

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring