Skjeve spedbarn får tvilsom behandling

Mange private behandlere tilbyr manipulasjonsbehandling til spedbarn med skjev hals, men folkehelseinstituttets forskere finner ingen bevis for at behandlingen fungerer. Barnelegeforeningen er kritisk.

SKJEV HALS: Mange ulike begreper beskriver tilstanden der spedbarn har redusert bevegelse i hals og nakke. Barnelegeforeningen er kritisk til manipulasjonsbehandlingen mange av disse barna mottar. Naturen ordner opp selv, sier barnelege. Foto: NTB / Shutterstock.
SKJEV HALS: Mange ulike begreper beskriver tilstanden der spedbarn har redusert bevegelse i hals og nakke. Barnelegeforeningen er kritisk til manipulasjonsbehandlingen mange av disse barna mottar. Naturen ordner opp selv, sier barnelege. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Medfødt skjevhet i hals eller nakke er relativt vanlig hos norske nyfødte. Tilstanden har mange ulike navn: Skjev hals, nakkeasymmetri, KISS og muskulær torticollis.

Les også: Kolikk hos baby

Gjelder mange spedbarn

Så mye som 10 % av alle spedbarn har en asymmetrisk hodefasong grunnet nedsatt bevegelse i nakken. Både kiropraktorer og manuellterapeuter tilbyr såkalt manipulasjonsbehandling for tilstanden. Resultatet er at hele 8 % av norske spedbarn blir behandlet av manuellterapeut i løpet av sitt første leveår.

Forskere i folkehelseinstituttet har i en metastudie publisert i Tidsskrift for den Norske Legeforeningen (1) undersøkt effekten av slik manipulasjonsbehandling. Konklusjonen er at det ikke finnes bevis for at behandlingen fungerer.

Hva er skjev hals?

Skjev hals er en omdiskutert tilstand med mange navn og flere påståtte årsaker. I praksis handler det om spedbarn hvor halsen er litt strammere på en side, hodet kan bli liggende litt bøyd og barna kan få en såkalt favorittside og ligge på. Det medisinske begrepet muskulær torticollis har støtte i forskningen og brukes av spesialister på norske sykehus. Diagnosen beskriver en tilstand der den viktigste muskelen for rotasjon av hodet er forkortet.

Men ikke alle er enig om denne forklaringen, eller at behandling skal begrenses til de hvor en slik forkortning kan påvises. Seniorforsker i folkehelseinstituttet, Kjetil Brurberg, forteller at begrepene reflekterer diskusjonen rundt tilstanden:

– Begrepsbruken er en kilde til forvirring. Noen begreper peker mot antatte årsaksmekanismer. Den norske oversettelsen av KISS er for eksempel nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser, og peker på nakkeleddene som en sannsynlig årsak til observerte asymmetrier. Muskulær torticollis antyder at årsaken primært er muskulær. Andre begreper, som for eksempel nakkeasymmetri og skjev hals, beskriver de symptomene man ønsker å korrigere og kan derfor brukes mer uavhengig av hva man tror er den underliggende årsaken til den observerte asymmetrien, forteller Brurberg.

Norsk Barnelegeforening har tidligere uttrykt bekymring omkring behandlingen av KISS. I en uttalelse skriver de at inntil det foreligger forskning kan det stilles spørsmål til om tilstanden eksisterer. De mener altså at det er tvilsomt om forhold i nakkeleddene kan forklare tilstanden og er særlig kritiske til tilfeller der diagnosen brukes på spedbarn som forklaring på urolighet og irritabilitet.

Finnes ikke bevis for at behandlingen fungerer

Seniorforsker i folkehelseinstituttet, Kjetil Brurberg, har ledet arbeidet med en ny gjennomgang av forskning på manipulasjonsbehandling av spedbarn med skjev hals. Metastudien ble publisert i desemberutgaven av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Tradisjonelt innebærer manipulasjonsbehandling å fremprovosere «knekk» i ledd, ved hjelp av raske bevegelser. Behandlingen kan utføres varsomt hos barn, men det finnes ingen oversikt over hvilke teknikker private norske aktører benytter.

– Manipulasjonsteknikker som benyttes på spedbarn er ofte ikke direkte sammenlignbare med de teknikkene som brukes på voksne pasienter. I de tilgjengelige studiene vi har gjennomgått blir manipulasjonen gjort med hodet i midtstilling, og nakkeleddet som skal manipuleres blir dyttet på med en kraft tilsvarende den kraften man bruker når man trykker på ei dørklokke, forklarer Brurberg.

I gjennomgangen ble 3 418 søketreff vurdert, men forskerne fant ingen bevis for at behandlingen fungerer bedre enn narrebehandling eller behandling uten manipulasjon.

– Forskningen som foreligger er såpass usikker at den heller ikke kan brukes som bevis på at manipulasjonsteknikker ikke fungerer. På generelt grunnlag bør man være forsiktig med å utsette spedbarn for behandling med usikker effekt og risiko. Dersom slik behandling likevel skal tilbys bør det fortrinnsvis skje i kliniske studier som kan bidra til å gi gode svar, oppfordrer seniorforskeren.

Svært mange barn behandles

8 % av norske barn får altså behandling hos manuellterapeut i løpet av første leveår. Tall fra 2016 viser at HELFO da utbetalte over 3 millioner kroner i refusjon til slik behandling. Men det finnes ingen oversikt over antallet som fikk manipulasjonsbehandling.

– Mange manuellterapeuter benytter seg ikke av manipulasjonsteknikker i behandlingen av spedbarn. Selv om det skulle være slik at manipulasjonsbehandling ikke virker så kan et besøk hos manuellterapeut være nyttig på andre måter. Det virkelig interessante spørsmålet er om nakkeasymmetrier kan forebygges ved hjelp av råd og veiledning i en tidlig fase.

Brurberg tror årsaken til at så mange barn havner hos manuellterapeut er sammensatte:

– Foreldre vil det beste for sine barn, og hvis man blir oppmerksom på et problem ønsker man å gjøre det rette. Hvilke valg foreldre tar om behandling avhenger blant annet av informasjon de får fra helsepersonell, likemenn og massemedier.

LES OGSÅ: Smerter i nakken, hva kan være årsaken?

MANIPULASJONSBEHANDLING: 7 måneder gammel jente får manipulasjonsbehandling hos behandler. Folkehelseinstituttet finner ingen bevis for at behandlingen fungerer. Foto: NTB / Shutterstock.
MANIPULASJONSBEHANDLING: 7 måneder gammel jente får manipulasjonsbehandling hos behandler. Folkehelseinstituttet finner ingen bevis for at behandlingen fungerer. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Barnelegeforening er kritisk til behandlingen

Ketil Størdal er barnelege i klinisk arbeid på Sykehuset Østfold, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og leder i Norsk barnelegeforening. På vegne av barnelegeforeningen sier Størdal at slike studier er viktig for å gi gode råd og god behandling:

– Enkeltstudier og enkelthistorier gir vanligvis ikke grunn til å endre praksis og anbefalinger, men slike oppsummeringer gir en helt annen tyngde. Derfor er denne studien viktig og nyttig slik at medisinske råd blir kvalitetssikret.

Størdal forteller at barnelegene mener spedbarn blir utsatt for en unødvendig overbehandling:

– Barneleger opplever at manuellterapi til spedbarn har blitt vanlig mange steder. Nakkeasymmetrier er i det vesentlige forbigående symptomer i spedbarnsalderen, som går tilbake uten manipulasjonsteknikker. Omfanget av denne behandlingen stemmer ikke med et medisinsk behov: Det ligger åpenbare elementer av overbehandling her, behandlingstiltak som ikke endrer symptomer eller prognose.

Omfanget av denne behandlingen stemmer ikke med et medisinsk behov Leder for Norsk barnelegeforening, Ketil Størdal.

Norsk barnelegeforening varslet helsemyndighetene om pågående markedsføring av denne udokumenterte behandlingen, rettet mot spedbarnsforeldre, barselavdelinger og helsestasjoner så tidlig som i 2014, men på tross av flere purringer har ikke myndighetene publisert nasjonale retningslinjer.

– Vi tok initiativ overfor helsemyndighetene for flere år siden og etterlyste nasjonale anbefalinger, fordi vi som barneleger mente at denne trenden til diagnostikk og behandling tok av og ikke stemmer med det vi ser. Mange foreldre har bekymringer om spedbarnets helse. Ofte er en god samtale om normal utvikling og ufarlige symptomer avklarende. Et overordnet prinsipp i medisinen er å ikke gjøre skade, og derfor skal behandling av barn som kan være plagsom ha en dokumentert effekt, understreker Størdal.

LEDER FOR BARNELEGEFORENINGEN: Ketil Størdal, barnelege på Sykehuset Østfold og leder for norsk barnelegeforening. Foto: Sykehuset Østfold, Anne Grethe Melkerud.
LEDER FOR BARNELEGEFORENINGEN: Ketil Størdal, barnelege på Sykehuset Østfold og leder for norsk barnelegeforening. Foto: Sykehuset Østfold, Anne Grethe Melkerud. Vis mer

Bør oppsøke lege

Barnelegeforeningen oppfordrer foreldre til å styre unna private aktører som driver pågående markedsføring. Foreldre som er bekymret for skjev hals kan få gode råd hos lege:

– Dersom spedbarnet har en tydelig skjevhet i nakken, bør dette undersøkes av en lege. I sjeldne tilfeller ligger det sykdom bak som leger har utdanning til å finne. På barselavdelingene gir vi i samarbeid med fysioterapeutene råd om hvordan barnet bør ligge, og gjerne om at barnet kan oppmuntres gjennom stimulering til å bevege nakken i alle retninger, sier Størdal.

Selv om skjev hals hos den nyfødte gjør mange foreldre bekymret, understreker lederen for barnelegeforeningen at dette vanligvis går over av seg selv.

– Det viktigste er å få fram at dette vanligvis er et forbigående fenomen som heller ikke forårsaker forstyrret spising, søvn og generell trivsel. Suksessen til enhver behandling blir tilsynelatende stor når naturen ordner opp selv, avslutter Størdal.

MANUELLTERAPEUT OG LEKTOR: Styremedlem i faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, Lennart Bentsen. Foto: Privat
MANUELLTERAPEUT OG LEKTOR: Styremedlem i faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, Lennart Bentsen. Foto: Privat Vis mer

Representerer ikke alle manuellterapeuter

Selv om enkelte manuellterapeuter tilbyr manipulasjonsbehandling er ikke behandlingsformen vanlig på barn. Lennart Bentsen er universitetslektor ved NTNU og styremedlem i faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund. Til Lommelegen forteller han at manipulasjonsbehandling av spedbarn ikke undervises som en del av masterstudiet i manuellterapi:

– Jeg har hørt om enkelte som tilbyr manipulasjonsbehandling og det var kanskje mer utbredt før, men slik jeg oppfatter fagmiljøet er dette noe som praktiseres i veldig liten grad i dag. Dessuten har en stor del av fagmiljøet vært kritisk til en slik praksis. Manuellterapeuter har en mye bredere og helhetlig tilnærming til muskel- og skjelettplager, for spedbarn dreier dette seg i hovedsak om utredning og veiledning av foreldre, forteller Bentsen.

Kilder:

  1. Brurberg, K. Dahm, K. Kirkehei, I. Manipulasjonsteknikker ved nakkeasymmetri hos spedbarn. Tidsskr Nor Legeforen 2018doi: 10.4045/tidsskr.17.1031
  2. Norsk Barnelegeforening: Innstilling til Norsk Barnelegeforening om KISS syndrom.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring