Thymus (brissel)

Organets viktigste oppgave er å produsere celler til immunforsvaret.

BRISSEL: Organet er både en del av lymfesystemet, hormonsystemet og immunsystemet i kroppen din. Den medisinske betegnelsen er thymus. Foto: NTB Scanpix / Shuttersstock
BRISSEL: Organet er både en del av lymfesystemet, hormonsystemet og immunsystemet i kroppen din. Den medisinske betegnelsen er thymus. Foto: NTB Scanpix / Shuttersstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Thymus, eller brissel, er et organ noen av oss kanskje forbinder med et godt måltid, men det er ikke bare innen dyreriket vi finner dette organet, det spiller også en viktig rolle hos mennesker, selv om få vet hvor det ligger og hvilken funksjon organet har.

Hvor ligger thymus?

Thymus er et avlangt organ som sitter i midtlinjen rett bak brystbenet mellom lungene våre. Det tilhører lymfesystemet og immunsystemet i kroppen.

Thymus er et uvanlig organ fordi det har sin hovedoppgave før puberteten og deretter skrumper inn. Ved fødsel veier den cirka 10–15 gram, 5 centimeter lang, og den vokser til 30–40 gram maksimalt.

PLASSERT MELLOM LUNGENE: Selv omthymus ligger nær lungene, har det ingen direkte oppgave knyttet til pusteorganet. Foto: NTB Shutterstock
PLASSERT MELLOM LUNGENE: Selv omthymus ligger nær lungene, har det ingen direkte oppgave knyttet til pusteorganet. Foto: NTB Shutterstock Vis mer

Hvordan ser thymus ut?

Thymus er et trekantet organ med to identiske lapper. Det er mykt og blekt og ser nesten hvitt ut når man ser det i et levende menneske. Lappene er dekket av en tykk kapsel, og innvendig er det to forskjellige områder, en bark og en marg, eller cortex og medulla.

Celletyper i organet

Hematopoetiske stamceller gir opphav celler som er viktige i forbindelse med immunsystemfunksjonen thymus har.

Det er mange forskjellige celletyper i i organet, blant annet thymus-epitelceller som fletter seg sammen i et nettverk av celler slik som man også ser i for eksempel binyrene, lymfocytter eller thymocytter som kalles T-celler.

Thymus har også noe som kalles blod-thymus barriere, slik at antigener, eller stoffer immunsystemet kan reagere på, ikke kommer til i nettverket mellom de retikuloepitale cellene. Thymus har også bare utadgående lymfebaner, slik at lymfe og lymfeceller bare kan transporteres bort, ikke inn.

Men hva gjør thymus?

Thymus er en del av lymfesystemet, immunsystemet og spiller også en rolle i det endokrine systemet.

  • Den viktigste funksjonen er at thymus modner immunceller, eller hvite blodlegemer, som kalles T-celler fordi de modnes i thymus.
  • Den er også ansvarlig for spredning av modne T-celler, og utskilling av hormoner som hjelper utviklingen av T-celler.
  • Den siste, men også veldig viktige jobben til thymus er at den hjelper oss å utvikle det som kalles immunologisk selv-toleranse, det vil si at immunsystemet vårt kjenner igjen sin egen kropp og ikke angriper den.

Thymusbarken utskiller tre hormoner, thymosin, thymulin, og thymopoetin. Hassals legemer visste vi lenge ikke hva gjorde, men det viser seg at de blant annet utskiller et stoff, TSLP, som hjelper thymus til å lage regulerende CD4 og CD25 T-celler. Hvis disse mangler kan det være med på å føre til utvikling av autoimmune sykdommer som diabetes.

Kort sagt hjelper thymus oss å bekjempe infeksjoner og også å sørge for at de infeksjonsbekjempende cellene og immunsystemet ikke angriper oss selv.

Manglende thymus

Hva skjer hvis thymus blir syk eller borte, og hva slags sykdommer kan angripe thymus?

Visse genetiske syndromer inkluderer en totalt manglende thymus. Et av disse syndromene kalles DiGeorge syndrom, VCFS, eller 22Q11.2 delesjonssyndrom oppkalt etter genet som mangler.

Når man mangler thymus er man mer utsatt for visse infeksjoner og autoimmunproblemer.

Sykdommer som kan påvirke thymus

Sykdommer som kan påvirke thymus inkluderer infeksjoner som HIV, parasittinfeksjoner, og meslinger.

Medisiner som for eksempel cellegift, infeksjoner og stress kan føre til tidlig innskrumping av thymus. Man jobber med å finne måter å stoppe eller reversere denne tidlige innskrumpingen.

Sykdommer som starter i thymus

  • Myastenia gravis: En sykdom som fører til muskelsvakhet og økt trettbarhet i muskulaturen. Det er ukjent hvordan denne sykdommen starter, men det er åpenbart at selve sykdomsprosessen er knyttet til thymus.
  • Forskjellige typer kreft. Det er over 15 forskjellige “typer” kreft som kan angripe thymus, men det er likevel ikke en vanlig diagnose.
  • PRCA: Kreft i thymus kan også føre til PRCA, en type anemi, eller blodfattighet, hvor røde blodlegemer angripes av pasientens eget immunsystem.

Innskrumping av thymus

Thymus er størst i puberteten, deretter minsker organet med alderen. Mye tyder på at aktiviteten i brisselen blir redusert med alderen.

Innskrumping av thymus er et mysterium fordi det virker skadelig for mennesket, og det ser ikke ut til å ha en evolusjonær fordel. Man jobber aktivt med å studere dette. Det kan være at gamle mennesker ikke har en fordel av å ha en aktiv thymus, men dette vet vi ikke enda, og det er et spennende forskningsfelt.

FÅTT NAVN ETTER BLOMST: Thymus er det samme som timian. Organet fikk navnet fordi det kunne ligne på blomsten til timian. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
FÅTT NAVN ETTER BLOMST: Thymus er det samme som timian. Organet fikk navnet fordi det kunne ligne på blomsten til timian. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Thymus historie

Navnet thymus kommer fra den latinske derivasjonen av det greske ordet “thymos.” Thymos betyr egentlig en vorte-lignende utvekst, men thymus fikk navnet fordi den lignet på timianblomster. Thymos kan også oversettes med sjel eller ånd, og kjertelen ble derfor sett på som sjelens hjem.

En anatomiker, Rufus fra Efesos, mente at egypterne var de første som oppdaget thymus. Som mange andre organer, beskrev Galen, den berømte kirurgen fra Pergamon, thymus og mente at den spilte en rolle i rensing av nervesystemet. Han var også den første vi vet om som påpekte at kjertelen var størst i barndommen. Han refererte til kjertelen som et mystisk organ, og dette ble hengende i nesten 2000 år.

På 1600 og 1700-tallet trodde noen at den var en slags beskyttende pute, mens andre trodde at den regulerte lungefunksjon. I 1777 beskrev William Hewson kjertelen og konkluderte med at den hadde med lymfesystemet å gjøre. Først på 1960-tallet forsto man at thymus spiller en kritisk rolle i utviklingen av immunsystemet vårt.

Kilder: Endocrineweb.com, snl.no, uptodate.com, link.springer.com

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring