Metanol: Tegn på forgiftning

Metanol er svært giftig. Metanolforgiftning kan føre til blindhet, koma og pustestans.

LØSEMIDDEL: Metanol hører hjemme på laboratorier, eller i industrien. Inntak av væsken fører til svært alvorlige konsekvenser. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
LØSEMIDDEL: Metanol hører hjemme på laboratorier, eller i industrien. Inntak av væsken fører til svært alvorlige konsekvenser. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Fra tid til annen skjer det at personer som har drukket illegalt omsatt alkohol, såkalt «smuglersprit» forgiftes med metanol (tresprit). Metanolforgiftning er sjelden, men kan av og til ramme mange personer (festdeltagere) samtidig.

Metanol har ingen farge, og har en svak, stikkende lukt som lett maskeres hvis væsken er blandet med noe annet - for eksempel alkohol.

Metanol er et løsemiddel som er nyttig i industrien og inngår i kopieringvæsker, bilprodukter og drivstoff.

LES OGSÅ: Alkohol, overdose

Hvorfor er metanol farlig å innta?

Metanol i seg selv er ikke en giftig substans. Den nedbrytes til formaldehyd via enzymet alkoholdehydrogenase i leveren og videre til maursyre som er det giftige stoffet. Nedbrytningen er langsom.

Symptomer på metanolforgiftning

Symptomene kommer først 15 – 20 timer etter inntak. Det tar tid før nok maursyre er akkumulert til å fremkalle symptomer.

Hyperventilasjon (rask pust) og synsforstyrrelser kan være innledende symptomer.

Andre symptomer er kvalme, brekninger og hodepine. I de alvorligste tilfellene opptrer blindhet, koma og pustestans.

Samtidig inntak av alkohol kan delvis oppheve eller forsinke skadevirkningen av metanol

Dødelig dose av metanol oppgis til 1 ml/kg , men denne vil være avhengig av om alkohol (etanol) inntas i tillegg. Etanol hemmer ovennevnte enzym og forsinker nedbrytningen av metanol til de skadelige substansene.

Spriten som har gitt opphav til forgiftningstilfeller i Norge har typisk hatt et metanolinnhold på rundt 15 %. Dette gjør at pasientene først begynte å få symptomer lenge etter at de sluttet å drikke. Noen av pasientene hevdet at siste alkoholinntak fant sted 5 – 7 dager før innleggelsen. Den lange forsinkelsen skyldes antakelig også at ren etanol var inntatt etter inntak av kontaminert sprit. Den lange latenstiden kompliserer diagnostikken.

Hvordan settes diagnosen?

Den kliniske diagnosen er vanskelig, men synsforstyrrelser kombinert med hyperventilasjon bør vekke mistanke om inntak av metanol.

Ved spørsmål om metanolforgiftning analyseres syre-base-status, salter, blodsukker, og serumosmolalitet. Analysen av metanol er selvfølgelig også viktig, men denne utføres kun ved større sykehus.

Kan det være noe annet?

Andre mulige forgiftninger som kan ligne på dette er frostvæske (Etylenglykolforgiftning)

Førstehjelp ved mistanke om metanolforgiftning

  • Bevissthet, Luftveier, Åndedrett. Pass på at luftveiene er åpne hele tiden!
  • Ring 113
  • Gi alkohol.

Behandling på sykehus

Behandlingen må som regel startes før man er sikker på diagnosen. Øvrige behandlingsprinsipper er hemming av alkoholdehydrogenase ved hjelp av etanol eller fomepizol, og fjerning av metanol og maursyre ved dialyse. Dette gjøres oftest parallelt.

Etanol har i mange år stått sentralt i behandlingen også i sykehus. Fordelen har vært lav pris, lett tilgjengelighet og god effekt. Fomepizol (4-metylpyrazol) er en effektiv hemmer av alkoholdehydrogenase uten etanolens bivirkninger.

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert og utvidet 28.10.18 av Alf Kristoffer Ødegaard, lege. Referanse ved oppdatering: tidsskriftet.no.
Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Anna Stella Kyed, sykepleier 2003

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring