Nye internasjonale faresymboler

Sjekk om du egentlig vet hva de betyr!

NYTT UTSEENDE, SAMME BETYDNING: I 2012 ble det innført nye faresymboler i Norge, og i en overgangsperiode har de gamle, oransje symbolene blitt byttet ut med de røde og hvite. Foto: Miljødirektoratet
NYTT UTSEENDE, SAMME BETYDNING: I 2012 ble det innført nye faresymboler i Norge, og i en overgangsperiode har de gamle, oransje symbolene blitt byttet ut med de røde og hvite. Foto: Miljødirektoratet Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Fra 1. juni skal alle farlige kjemikalier som settes på markedet, være merket med nye faresymbolene som skal gjelde for hele verden, melder Miljødirektoratet.

Selv om utseendet er nytt, vil betydningen være den samme.

– Poenget med regelverket er at farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres på en forsvarlig måte, og at det skal gjøres likt over hele verden. Dette øker tryggheten når du handler i andre land, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

De nye symbolene er utviklet i samarbeid av FN-landene, og gjelder i Norge gjennom det europeiske kjemikalieregelverket CLP, som står for «Classification», «Labelling» og «Packaging».

– De fleste ulykkene med kjemikalier i norske hjem kunne kanskje vært unngått om vi forbrukere hadde fått med oss informasjonen på emballasjen, sett på faresymbolene og lest advarselsteksten, opplyser Kjeldby.

LES OGSÅ: Har du spørsmål om medisinene du bruker?

Her er de nye faresymbolene

Merkingen informerer om skader som kan oppstå ved bruk.

Nye internasjonale faresymboler

AKUTT GIFTIG: Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

Nye internasjonale faresymboler

ETSENDE: Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

Nye internasjonale faresymboler

KRONISK HELSEFARE: Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

Nye internasjonale faresymboler

HELSEFARE: Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Nye internasjonale faresymboler

MILJØFARE: Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Nye internasjonale faresymboler

EKSPLOSJONSFARLIG: Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

Nye internasjonale faresymboler

BRANNFARLIG: Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

Nye internasjonale faresymboler

OKSIDERENDE: Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Nye internasjonale faresymboler

GASS UNDER TRYKK: Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

LES OGSÅ: Slik vet du om legemiddelet du kjøper på nett er lovlig

Om kjemikaliemerking

  • Farlige kjemikalier skal ha merking på norsk.
  • På merkeetiketten skal du finne handelsnavn og hvilke farlige stoffer det inneholder.
  • Navn, adresse og telefon til leverandør innen EØS-området skal være med.
  • Merking skal synes godt på etiketten og består av faresetninger faresymboler og varselord som beskriver farene ved kjemikaliet.
  • Sikkerhetssetninger som beskriver forsvarlig håndtering av kjemikaliet skal angis.
  • Normalt skal ikke de aller farligste kjemikaliene (merket med dødninghode og noen av kjemikaliene merket med kronisk helsefare) omsettes til forbrukere.

Kilde: Miljødirektoratet

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring