Autisme

Tidlige tegn på autisme hos barn

Viktig med tidlig oppdagelse. Jo tidligere diagnosen blir stilt, jo raskere kan man sette i gang tiltak, noe som kan gi bedre prognose på sikt.

AUTISME: Barn med autisme har en annerledes måte å forstå verden på. Bilde: Africa Studio / Shutterstock / NTB
AUTISME: Barn med autisme har en annerledes måte å forstå verden på. Bilde: Africa Studio / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva er autisme?

Autisme er en annerledes utvikling av hjernen. Mennesker med autisme har en annerledes måte å sanse, forstå og navigere i verden på enn hva normalt er. Dette har betydning for hvordan man oppfatter omgivelsene, kommuniserer og omgås andre mennesker.

Autisme kalles for en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Man bruker ordet «gjennomgripende», fordi autismen påvirker alt hva man sier, tenker og gjør.

Alvorlighetsgraden og forløpet av symptomene varierer fra person til person, og det er derfor vanlig å snakke om autismespekterforstyrrelser, med flere undergrupper som infantil autisme, Aspergers syndrom, atypisk autisme og Retts syndrom.

Autisme hos barn

Symptomene på autisme blir vanligvis synlige i løpet av de tre første leveårene.

Autisme er kjennetegnet av:

 1. Manglende evne til sosialt samspill.
 2. Språk- og kommunikasjonsproblemer.
 3. Et begrenset og repeterende mønster av aktiviteter og interesser.

Tidlige tegn på manglende evne til sosialt samspill

Barn med autisme har utfordringer med å inngå i sosiale forhold til andre mennesker. Det kan blant annet vise seg på følgende måter:

 • Nedsatt bruk av øyekontakt, blikkvekslinger og ansiktsuttrykk for å formidle ønsker og interesser. Omvendt kan det også være overdreven mimikk og stirrende, uavstemt blikkontakt.
 • Mindre initiativ til kontakt med andre, og mindre gjensidighet i kontakten. Ofte vil andre mennesker skulle tilpasse seg personen med autisme.
 • Barnet inngår ikke i felles lek og interesser med jevnaldrende. For eksempel leker barnet mest med seg selv, og evner ikke å utvikle relasjoner til andre på samme alder passende utviklingsnivået.
 • Nedsatt evne til å dele glede med andre.
 • Barnet reagerer ikke ved tiltale, og stivner ved forsøk på fysisk kontakt.

Tidlige tegn på språk -og kommunikasjonsvansker

Problemer med språk og kommunikasjon kan vise seg på følgende måter:

 • Forsinket språkutvikling hvor barnet ikke kompenserer for dette ved å bruke kroppsspråk eller tegn.
 • Barnet benytter primært språket til å henvende seg til andre ved behov for hjelp, eller ønsker å fortelle om noe som interesserer barnet, og er i mindre grad interessert i å «hyggesnakke».
 • Manglende forståelse for indirekte tale, billedlige uttrykk og åpne generelle utsagn.
 • Problemer med å regulere og forstå svingninger i språkets talevolum, stemmeleie, betoning, tempo og rytme.
 • Barnet kan ha vanskelig med rollespill og «som-om-lek», hvor man later som om man drikker melk fra en tom kopp, eller leker at en pinne er en telefon.
 • Barnet kan gjenta setninger fra film eller fra andre mennesker flere ganger uten at det passer inn i konteksten. Noen danner egne ord, eller bruker avansert, «voksent» språk selv om det ikke passer til konteksten.

Tidlig tegn på påvirkning av interesser og atferd

 • Barnet viser bare interesse for enkelte ting og repeterer ofte enkelte aktiviteter i stedet for å leke variert.
 • Barnet kan ha særlige bevegelsesmønstre, som for eksempel vifte med hendene.
 • Noen barn blir svært opptatt av detaljene framfor helheten. For eksempel kan de snurre med hjulet på en lekebil i stedet for å leke med bilen.
 • Noen barn har tvangspreget atferd, med formålsløse rutiner og ritualer som alltid skal følges. I motsetning til barn med OCD, pines ikke barnet ved den tvangspregede atferden, men finner en ro i det.
 • Vedvarende intens interesse for en spesiell gjenstand.
 • Sterke reaksjoner på små endringer.
 • Noen viser også angst for ufarlige ting, eller mangel på forståelse for farlige situasjoner.

Når skal man søke hjelp? Og hvor?

Hvis man er bekymret for at ens barn har autisme, er det viktig å snakke med fastlegen eller helsestasjonen om det. De vil kunne henvise videre til en spesialist som kan stille diagnosen.

Autisme er en livslang tilstand, og det finnes ingen medikamenter som kan behandle kjernesymptomene på autisme. Behandlingen består derfor hovedsakelig av tilrettelegging og opplæring så barnet i større grad kan fungere bedre sosialt og kommunisere bedre med andre.

Jo tidligere diagnosen blir stilt, jo raskere kan man sette i gang tiltak, noe som kan bidra til en bedre prognose på sikt.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring