Bukskader

Skader av de indre organene i magen kan være alvorlige, særlig ved indre blødninger.

SYKKELSTYRE I MAGEN: kan være årsak til skade i magen. Skade i indre organer kan gi smerter i magen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SYKKELSTYRE I MAGEN: kan være årsak til skade i magen. Skade i indre organer kan gi smerter i magen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Skader av buken kan ramme mange ulike organer, og selv relativt store skader av de indre organene kan være vanskelige å fange opp, spesielt ved stumpe traumer der huden på magen kan se upåfallende ut. Bukskader kan skyldes at noe treffer en i magen med kraft, for eksempel en ball, et sykkelstyre, et bilratt, et slag eller et spark. Noen ganger kan relativt små traumer medføre organskader om man blir truffet på feil sted.

Selv om magehuden ser like hel ut etter skaden, kan indre organer og strukturer i buken som blodårer, milten, leveren, bukspyttkjertelen og nyrene skades.

Noen organer ligger bak selve bukhulen og inn mot ryggen, som bukspyttkjertelen og nyrene. Nyrene kan derfor skades også ved slag mot ryggen eller ved fall der man lander på beina eller baken. Hvis det er skade på de indre organene, kan det potensielt oppstå store indre blødninger - dette er den største akutte bekymringen ved skader av buken, da blodtap raskt kan bli så store at kroppens blodsirkulasjon svikter fullstendig (sirkulatorisk sjokk). Noen ganger kan magehuden skades også, slik at det blir en åpen bukskade - dette forekommer særlig ved knivstikk, skuddskader, fallulykker og trafikkulykker.

Symptomer og tegn

Smerter i magen er naturlig nok et vanlig symptom ved bukskader. Øvrige symptomer og tegn vil variere avhengig av hvilke organer som er skadet og hvor omfattende skaden og eventuelt den indre blødningen er. Noen ganger kan det også gjøre vondt i skuldrene, selv om denne smerten egentlig stammer fra bukskaden - dette fenomenet kalles referert smerte og skyldes at hjernen feiltolker nøyaktig hvor smertesignalene kommer fra.

Hvis en av nyrene er skadet, sitter smerten gjerne også i ryggen, og urinen kan bli blodig om nyrene eller de øvrige urinveiene er skadet. Avhengig av skademekanismen kan man ha sår eller blåmerker på huden. Ved mer omfattende skader kan buken bli helt hard å ta på.

Et stort blodtap kan som nevnt føre til sirkulasjonssvikt - den skadde blir da kald, blek og klam. Hvis blødningen fortsetter, kan den skadde bli bevisstløs og etter hvert få hjertestans.

Førstehjelp

Ved en alvorlig bukskade må man straks varsle 113 og følge prinsipper for førstehjelp fram til hjelpen kommer - dette kan inkludere å legge en bevisstløs person i stabilt sideleie om vedkommende puster selv, utføre førstehjelp ved blødning - og om nødvendig gjøre hjerte- og lungeredning.

Behandling på sykehus og diagnostikk

Når hjelpen ankommer fortsetter førstehjelpen videre inn til sykehuset - slik akuttbehandling innebærer blant annet kontroll på luftveier og respirasjon, samt blodtrykk, puls og temperatur.

Når hjelpen ankommer fortsetter førstehjelpen videre inn til sykehuset - slik akuttbehandling innebærer blant annet kontroll på luftveier og respirasjon, samt blodtrykk, puls og temperatur.

Når man har ankommet sykehuset er det viktig å raskt få et inntrykk av hvor alvorlig bukskaden er og identifisere de pasienter som trenger en snarlig kirurgisk behandling. Dette vil man få gjennom den skadedes tilstand og de vitale tegn, samt responsen på behandlingen som gis. I tillegg vil rask bildediagnostikk som ultralyd i akuttmottaket, og CT om man har tid til dette, kunne vise tegn til indre skader i buken.

Ved store nok skader må den skadde rett til operasjonsstuen for å stoppe livsfarlige blødninger og stabilisere situasjonen.

Kilder:

Denne artikkelen er basert på kortere notat, i en tidligere artikkel på Lommelegen, ukjent forfatter. Kilde ved utvidelse og revisjon: BMJ.com

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring