Røyking i svangerskapet

Bruk av tobakksprodukter øker risikoen for en rekke komplikasjoner i forbindelse med graviditet.

STUMP RØYKEN: Lege eller jordmor kan gi god hjelp til røykeslutt under graviditet. Redusert forbruk senker risikoen for en lang rekke tilstander betraktelig. Foto: NTB/Scanpix.
STUMP RØYKEN: Lege eller jordmor kan gi god hjelp til røykeslutt under graviditet. Redusert forbruk senker risikoen for en lang rekke tilstander betraktelig. Foto: NTB/Scanpix. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Røyking og snus har en rekke negative konsekvenser under graviditet. Motivasjonen for røykeslutt kan for mange være ekstra stor i forkant av, eller under en graviditet, - det gjør at mange lykkes!

Les også: Plager ved røykeslutt

Negative konsekvenser av røyking:

Røyking påvirket helsen til mor og foster, både kort og langsiktig. De fleste negative konsekvensene samsvarer med forbruket av sigaretter, - det vil si at økt forbruk øker risikoen. Slik påvirker røyking graviditet:

  • Senker fertiliteten: Hvis du forsøker å bli gravid kan sigarettrøyking øke tiden det tar fordi kjemikalier i røyken hemmer eggdeling.
  • Spontanabort: Både direkte og passiv røyking medfører en liten økning i risiko for tap av tidlig graviditet.
  • Dødfødsel: Røyking kan øke risikoen så mye som 50%.
  • For tidlig vannavgang: Økt risiko.
  • Lav fødselsvekt: Hvis mor røyker er risikoen 1,5-3,5 ganger så stor for at barnet veier under 2500 gram ved fødsel.
  • Morkake komplikasjoner: Øker risikoen for både forliggende morkake og morkakeløsning.
  • For tidlig fødsel: Røyking medfører 1,3-2,5 ganger så høy risiko.
  • Medfødte misdannelser: Røyking øker forekomsten av flere tilstander, blant annet leppe-ganespalte, misdannelser i mage og tarmsystemet, hjertefeil og avvik i antall fingre.

Røking kan også øke risikoen for sykdom hos barnet selv etter fødsel. Følgende tilstander er hyppigere hvis mor har røykt under svangerskapet:

Hvordan skader sigarettrøyking fosteret?

Røyking påvirker mor og foster på en rekke måter, ikke alle er fullstendig kartlagt. Følgende er foreslåtte forklaringer på de skadelige effektene: Sigarettrøyk senker oksygentilførselen til fosteret gjennom påvirkning av morkake og blodårer. Nikotin fører til sammentrekning av blodårer, - som gir lavere tilførsel av næring og redusert gassutveksling på grunn av redusert blodstrøm. Nikotin kan også direkte hemme utviklingen av fosterets lunger. Husk at snusbruk medfører like mye, eller mer nikotineksponering enn røyking. Sigarettrøyking senker også hemoglobinets evne til å binde oksygen og eksponerer fosteret for et stort antall giftstoffer.

EKSPERT PÅ RØYKING OG SVANGERSKAP: Liv Grimstvedt Kvalvik, lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen, Anne Sidsel Herdlevær.
EKSPERT PÅ RØYKING OG SVANGERSKAP: Liv Grimstvedt Kvalvik, lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Universitetet i Bergen, Anne Sidsel Herdlevær. Vis mer

Antall gravide røykere har gått ned

Liv Grimstvedt Kvalvik er lege og stipendiat ved Universitetet i Bergen, hun har forsket på røyking blant gravide i Norge. Kvalvik kan fortelle at antallet gravide røykere har gått ned, men at kampen mot tobakkskader ikke er over enda:

- På 80-tallet rapporterte studier at mer enn 1 av 3 kvinner røykte under graviditeten. Fra 1999 har vi landsdekkende data på røykevaner blant gravide fra Medisinsk fødselsregister. Som i den generelle befolkningen, har det også vært en kraftig reduksjon i andel som røyker blant gravide. Omtrent 4 % røyker i begynnelsen av svangerskapet i dag. Men det er tydelige sosiale forskjeller når det gjelder røyking i svangerskapet; blant kvinner med lav utdannelse ser vi høyere andel som røyker enn blant kvinner med høyere utdannelse.

Ukjent hvor mange gravide som bruker andre tobakksprodukter

I befolkningen forøvrig har mange tidligere røykere gått over til snus, men tallene for gravide er uklare:

- Medisinsk fødselsregister registrerer enda ikke om gravide kvinner snuser, vi har derfor ikke landsdekkende tall på dette. I den generelle befolkningen ser vi at blant kvinner i alderen 16-24 år er det nå en andel på 14% som snuser daglig. Snusing medfører også nikotinavhengighet. Også E-sigaretter er ekstra aktuelt for tiden. Forbudet mot e-sigaretter i tobakksskadeloven ble nylig endret, men lovendringen har ikke trådt i kraft enda. Nikotinavhengigheten er det som gjør at det er vanskelig å slutte å røyke eller snuse. Ved svangerskapets start bør kvinner være nikotinfrie for sin egen del, men også for barnets helse og utvikling, forteller Kvalvik.

Røykeslutt

Både jordmor og fastlege kan bistå ved røykeslutt. Jo tidligere du klarer å slutte, eller redusere røykingen, jo bedre er det for fosteret. Les Lommelegens detaljerte sak om metoder for røykeslutt. Noen av behandlingsmetodene kan være mindre egnet for gravide, snakk med lege før du bruker erstatningsprodukter:

- Blant gravide finnes det god dokumentasjon på at veiledning i forbindelse med røykeslutt hjelper, men mindre dokumentasjon på bruk av nikotinprodukter enn hos resten av befolkningen. Det er likevel viktig å huske at selv om det er dokumentert effekt av røykeslutt metoder, kan effekten være beskjeden og røykere kan trenge flere forsøk for å endelig bli røykfrie. Den gode nyheten er at dersom en kvinne slutter å røyke før hun blir gravid, får hun tilnærmet langtids-overlevelse som ikke-røykere. Hun unngår også å utsette sitt ufødte barn for ekstra risiko, avslutter den engasjerte legen.

Slutta.no har erstattet den gamle "røyketelefonen". Her finnes informasjon og veiledning om det å slutte med røyk eller snus. Det finnes også en egen Slutta-app som blant annet kan gi informasjon om hvor mye penger man har spart på å droppe sigarettene. Slutta-tjenestene driftes av helsedirektoratet.

Les også: Dette skjer med kroppen når du slutter å røyke

Kilder:

  • Rodriguez-Thompson, D. Uptodate: Cigarette and tobacco products in pregnancy: Impact on pregnancy and the neonate. 2018.
  • Rodriguez-Thompson, D. Uptodate: Cigarette smoking in pregnancy: Cessation strategies and treatment options. 2018.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring