Ammerettigheter i Norge

– Bortvising av ammende er diskriminering, sier advokat.

AMMEPROTEST: 12. september 2015 deltok mange kvinner i en ammekampanje i Antwerpen (Belgia) for å markere mødres rett til å amme sine barn på offentlig sted. Protesten ble framført som en "flashmob". Foto: AFP, SCANPIX
AMMEPROTEST: 12. september 2015 deltok mange kvinner i en ammekampanje i Antwerpen (Belgia) for å markere mødres rett til å amme sine barn på offentlig sted. Protesten ble framført som en "flashmob". Foto: AFP, SCANPIX Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Mammanett.no: I Norge har de fleste et svært avslappet forhold til amming - også når det gjøres på offentlig sted.

– Det var et innlegg på en ammegruppe på Facebook nylig, der medlemmene ble spurt om de hadde hatt negative opplevelser. Det var få som skrev at de hadde hatt det der, i hvert fall. Jeg tror det ikke er noen som ammer for å provosere andre, men enkelte blir jo provosert ved å se at noen ammer uansett, sier Anne Sigstad, Fungerende daglig leder ved Ammehjelpen.no.

LES OGSÅ: Brystspreng: Cottermans grep

Så lenge ammer vi i Norge

En landsomfattende undersøkelsen om amming og spedbarns kosthold, viser at en stor andel av spedbarna ammes og fullammes i Norge, ifølge Helsedirektoratet

  • 95 prosent av alle norske barn ammet når de er nyfødte
  • 84 prosent fullammes ved to ukers alder
  • 86 prosent blir fortsatt ammet når de er tre måneder gamle
  • 67 prosent blir ammet ved 7 måneders alder
  • 55 prosent blir det når de er ni måneder
  • 35 prosent når de er ett år gamle.

«Spedbarn bør få morsmelk som eneste næring i de første seks levemånedene. Ammingen bør opprettholdes gjennom hele det første leveåret.» -Statens ernæringsråds anbefalinger for spedbarnsernæring-

Ammerettigheter i Norge

Rettigheter knyttet til permisjon og ammefri

At nordmenn ammer så lenge som vi gjør, henger nok også sammen med at vi har også en lengre fødselspermisjon sammenlignet med andre land.

Vi kan velge mellom en stønadsperiode med foreldrepenger på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad, eller 59 uker med 80 prosent dekningsgrad, ifølge Altinn.

I tillegg ble retten til betalt ammefri nedfelt i Arbeidsmiljøloven, § 12-8, den 1. januar 2014.

Som arbeidstaker i Norge har du rett til ammefri med lønn én time per dag, til barnet er 1 år, hvis du jobber minimum 7-timers dag:

§ 12-8. Ammefri
(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.

LES OGSÅ: Norske kvinner venter stadig lengre før de får barn

Hvordan er egentlig ammereglene i Norge?

Amming på offentlig sted er en helt vanlig skue i Norge. Men er det egentlig en rettighet?

– Har vi en lov i Norge som sier noe om kvinners rett til å amme offentlig?

– Jeg er ikke kjent med at det finnes noen bestemmelse i lov, forskrift eller annet regelverk som uttrykkelig slår fast at kvinner har rett til å amme i det offentlige rom. Det finnes bestemmelser både i EMK og i Barnekonvensjonen som man vil kunne støtte seg på, uten at noen rett til amming i offentligheten er direkte nevnt. Men det gjelder som et alminnelig prinsipp at det som ikke uttrykkelig er forbudt, er tillatt, sier Lommelegens advokat Christian A. Kramer, som også jobber som advokat i Frykman Kramer Advokatfirma AS.

Straffeloven sier at den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted kan straffes for det.

– Det finnes nok enkeltindivider som føler seg støtt av å se en ammende kvinne, og som vil mene at det er uanstendig atferd, men jeg har vanskelig for å se at amming på noen som helst måte skulle kunne rammes av straffebudet, og finner heller ingen eksempler på at så har skjedd, opplyser han.

LES OGSÅ PÅ MAMMANETT: Seks vanlige ammeproblemer

FLASHMOB-AMMING: AMMEPROTEST: Ammende mødre i Antwerpen markerer mødres rett til å amme på offentlig sted. Foto: AFP, SCANPIX
FLASHMOB-AMMING: AMMEPROTEST: Ammende mødre i Antwerpen markerer mødres rett til å amme på offentlig sted. Foto: AFP, SCANPIX Vis mer

Diskriminering å bortvise en ammende kvinne

Et samfunn kan ikke trekke opp rammene for hva som er moralsk og rettslig akseptabelt, ut ifra hva de lettest krenkbare individer og grupper måtte mene til enhver tid, ifølge advokaten.

– Jeg vil dessuten nevne at forbud mot amming, eller bortvising av en ammende kvinne, vil kunne være i strid med forbudet mot diskriminering. Den enkelte har et selvstendig ansvar for å verne om sitt og barnets privatliv. Det sentrale er vel at man bør finne et egnet sted og en måte å amme på, som gir mor og barn ro i ammesituasjonen, påpeker Kramer.

Denne saken har tidligere blitt publisert på Mammanett.no

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring