Færre tar abort i Norge

Samtidig brukte færre nødprevensjon og bruk av prevensjonsmidler økte.

Færre nordmenn tar abort Foto: All Over Press
Færre nordmenn tar abort Foto: All Over Press Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

I fjor ble det utført 14 061 svangerskapsavbrudd. Det er fem prosent færre enn året før.

Fjorårets aborttall har gått ned for alle aldersgrupper, viser ferske tall fra Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Overvurdert risiko for spontanabort

De fleste tar abort før uke 9

Nesten 80 prosent av de 14 061 abortene ble også utført før svangerskapsuke 9.

I tillegg var det også en nedgang på nemdbehandlet svangerskapsavbrudd fra 634 i 2013 til 546 i 2014.

96,1 prosent av de utførte svangerskapsbruddene var selvbestemte.

Det er flest aborter i aldersgruppen 20-24 år, men det har også vært en jevn nedgang fra 30,7 til 21,8 per 1000 kvinner i perioden 2008-2014.

Medikamentell behandling er den vanligste formen for svangerskapsavbrudd i Norge.

– Det finnes ingen opplysninger i abortregisteret om kvinnem har utført aborten hjemme eller på sykehus. Medikamentell abort utført fra 9. uke er utført på sjukehus. En stor del av abortene før uke 9 vil trolig være hjemmeaborter, men det har ikke abortregisteret tall på, sier Mette Løkeland, nettredaktør for NGF og overlege på abortregisteret, til Lommelegen.no.

LES OGSÅ: Redd for en ny abort

Flest aborter i Oslo, Finnmark og Troms

Det er også historisk få aborter blant 15-19 åringer, faktisk det laveste antallet siden registreringen startet i 1979. I fjor var tallet 9,6 aborter per 1000 kvinner i denne aldersgruppa, mens det var 18,1 per 1000 i 2008.

Aborttallene varierer fra fylke til fylke. Oslo, Finnmark og Troms hadde flest aborter per 1000 kvinner i aldersgruppa 15-49 år i fjor, i motsetning til Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, som hadde færrest svangerskapsavbrudd.

– Man regner med at årsaken til de lave aborttallene er økt tilgang på og kunnskap om prevensjon. Det er en strategi myndighetene har lagt opp til og som NGF støtter. Helsesøstre og jordmødre kan blant annet skrive ut prevensjon. NGF er glade for utviklingen og har også støttet at helsesøstre og jordmødre skal kunne sette inn implantat og spiral. I tillegg får kvinner under 20 år subsidiert prevensjonen sin, forklarer Løkeland.

LES OGSÅ: Fortsatt blødning og blødning 16 dager etter kirurgisk abort

Færre kjøpte angrepiller i fjor

Salget på nødprevensjon gikk også ned i 2014.

Totalt ble det solgt i underkant av 142 000 doser nødprevensjon i 2014, hvorav 9 000 (6 prosent) i dagligvarehandelen. Salget gikk ned med ni prosent i forhold til 2013, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Blødning etter medikamentell abort

Prevensjonssalget har gått opp

Tall fra Apotekforeningen viser at totalsalget av prevensjon, utenom nødprevensjon, har økt med cirka fire prosent fra 2013 til 2014.

Blant annet har p-pillen Loette/Microgynon økt med 13 prosent fra 2013-2014. I fjor ble det solgt 478 481 pakninger av disse p-pillene.

– Det er generelt lav risiko for tromboembolisme ved riktig bruk av p-piller, og Loette og Microgynon tilhører de p-pillene med lavest risiko for blodpropp. De bør være førstevalget, og bedre kunnskap om dette kan jo være årsaken til salgsøkningen av nettopp disse to p-pillene, sier Løkeland.

– Er økningen av prevensjon, som p-piller, årsaken til at færre tar abort eller tyr til nødprevensjon?

– Det blir å spekulere, men det virker rimelig å tro at det er en sammenheng mellom prevensjonsbruk og abortrater. Ser man på tallene per fylke kan det også se ut som det er en sammenheng. I hovedsak er abortraten lavest i fylker der flest unge kvinner bruker prevensjon som p-piller, men det finnes unntak, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, til Lommelegen.no.

Ifølge Løkeland viser forskning at det er bruk av langtidsvirkende prevansjon som implantat og hormonspiral som er viktigst i forebyggingen av uønskede svangerskap.

LES OGSÅ: Angrer på medisinsk abort

Nedgang i fruktbarheten

Samtidig viser også tall fra SSB at fruktbarheten har falt ytterligere.

I fjor ble det født 59 100 barn, mens i 2013 ble det født 58 995. Disse tallene gir et samlet fruktbarhetstall for kvinner på 1,76, som er en svak nedgang sammenlignet med 2013.

Ifølge SSB har fruktbarheten gått gradvis ned hvert år siden 2009, da samlet fruktbarhetstall var på 1,98.

Fødealderen er stabil. Fødealder ved første barns fødsel var på 28,7 år for kvinner og 31,3 år for menn.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring