OPERASJON:

Dette skjer når man fjerner livmoren

Det er flere årsaker til operasjon hvor livmoren blir fjernet, og operasjonen kan gjøres på ulike måter.

FJERNE LIVMOREN: Kreft eller andre godartede plager er årsaken til at livmoren fjernes. Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB
FJERNE LIVMOREN: Kreft eller andre godartede plager er årsaken til at livmoren fjernes. Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Kirurgisk fjerning av livmoren betegnes i fagspråket som hysterektomi. I Norge utføres årlig cirka 5 000 hysterektomier hvorav cirka to tredeler er på grunn av godartede lidelser, og cirka en tredel er på grunn av kreft, forstadier til kreft eller øket risiko for kreft (1).

Livstidsrisiko for at en kvinne får fjernet sin livmor kan beregnes til cirka 15%.

Årsaker til at livmor fjernes

Ved kreft i livmorkroppen, kreft i eggstokker og tidlige stadier av livmorhalskreft fjernes hele livmoren. Godartede forandringer som kan føre til hysterektomi er hovedsakelig muskelknuter, adenomyose eller endometriose, blødningsforstyrrelser, smerter og fremfall av livmor (1).

Beslutning om fjerning av livmor

Før det blir bestemt at man skal fjerne livmoren for en godartet lidelse, vil man som regel ha forsøkt annen behandling. Det kan dreie seg om behandling med legemidler som hormoner eller hormonspiral, eller tablettbehandling for å redusere blødningsmengden.

Det kan også gjøres mindre kirurgiske inngrep som fjerning av polypp eller fjerning av slimhinnen i livmoren. Det betyr at du får tid til å tenke over om hun virkelig ønsker å få livmoren fjernet, eller om du vil vente til at overgangsalderen løser de fleste problemene.

Din alder og eventuelt ønske om å kunne bli gravid er en viktig faktor for beslutningen, men i noen tilfeller foreligger forandringer i livmoren som reduserer mulighet for vellykket graviditet.

Fjerning av livmor i en akutt situasjon er uvanlig, men kan skje ved en fødsel hvor man ikke får kontroll over blødning.

Operasjonsmetoder

Det finnes flere muligheter for kirurgisk å fjerne livmoren, og det har vært en stadig utvikling av operasjonsmetodene (2).

Åpen kirurgi med et snitt i bukveggen brukes i dag stort sett bare ved kreftoperasjon eller hvis livmoren er veldig stor.

Fjerning av livmor via skjeden er en enkel operasjon som eventuelt kan utføres i lokalbedøvelse. Denne metoden velges ofte hvis det foreligger fremfall av skjeden som samtidig kan repareres.

Kikkhullskirurgi (laparoskopi) er i dag foretrukne metode, eventuelt utført som robotassistert laparoskopisk hysterektomi hvor operatøren fjernstyrer operasjonen fra en dataskjerm. Det medfører bare små snitt i huden. Livmoren kan enten fjernes via skjeden, eller den kan deles i mindre biter som fjernes via hudsnitt.

ULIKE TYPER OPERASJONER: Man kan for eksempel fjerne deler av livmoren, hele livmoren, livmor med eggstokker eller mest radikalt; både livmorhals, livmor, eggledere og eggstokker. Illustrasjon: Betty Ray / Shutterstock / NTB
ULIKE TYPER OPERASJONER: Man kan for eksempel fjerne deler av livmoren, hele livmoren, livmor med eggstokker eller mest radikalt; både livmorhals, livmor, eggledere og eggstokker. Illustrasjon: Betty Ray / Shutterstock / NTB Vis mer

Blir livmorhals og eggstokker også fjernet?

Ved operasjonen kan man velge å fjerne hele livmoren (total hysterektomi) eller å la livmorhalsen stå tilbake (partiell hysterektomi eller amputasjon av livmor). Det diskuteres om bevaring av livmorhalsen har betydning for å hindre senere skjedefremfall, og om den -på godt eller vondt- har betydning for seksuallivet.

Hvis livmorhalsen fjernes, får kvinnen beskyttelse mot livmorhalskreft og behøver ikke fremover å ta livmorhalsprøver.

Det er i dag vanlig rutine å fjerne begge eggledere som ikke har betydning når livmoren er borte. Forskning tyder på at det kan redusere risiko for eggstokkreft.

Før var leger raske til samtidig med fjerning av livmor også å fjerne eggstokkene (radikal hysterektomi) for å forebygge eggstokkreft som forekommer hos cirka 2% av norske kvinner, men i dag vet vi at hormonproduksjonen i eggstokkene er viktig, også mange år etter overgangsalderen, så samtidig fjerning av eggstokker skjer bare etter nøye vurdering og samråd med kvinnen (3).

Tiden på sykehus og sykemelding

ort sett fra ved operasjon via skjeden, så utføres operasjonene i full narkose. Du er fort på benene igjen og utskrives vanligvis dagen etter operasjonen. Ved åpen kirurgi er sykehusoppholdet 1-3 dager.

Sykmeldingsperioden avhenger av ditt yrke, er vanligvis 1-2 uker ved kikkhullsoperasjon, cirka 4 uker etter åpen operasjon. Du bør vente med trening i minst 6 uker og unngå samleie i 10 uker etter operasjonen. På nettet finner du informasjon fra det sykehus hvor du skal opereres om deres rutiner (3).

Det er viktig at du som skal ha livmoren fjernet får en grundig samtale ved avdelingen hvor du skal opereres, så du sammen med gynekologen kan bestemme hvilken operasjonsmetode som egner seg best for deg (4). Det kan være en god ide om din partner er med på dette møtet.

Risiko ved operasjon

Hysterektomi vil som ved alle operasjoner kunne medføre akutte komplikasjoner og eventuelt fremtidige komplikasjon. De vanligste operasjonskomplikasjoner er skade på blære eller urinleder, skade på tarm eller blødning. Det er skader som kan repareres.

Betennelse i bukhulen eller i såret kan forlenge sykdomforløpet. Skader som kan oppstå noen tid etter operasjonen er brokk i såret, eventuelt ruptur (rift) av såret i toppen av skjeden, noe som spesielt skjer hvis du starter for tidlig med å ha samleie etter operasjonen. Hysterektomi anses som en rutineoperasjon som oftest forløper uten komplikasjoner.

Referanser

1. Johanson MJ, Dögl M, Lieng M. Hysterektomi i Norge 2008-18. Tidsskr Nor Laegeforen 2020 Oct 7;140(14). doi: 10.4045/tidsskr.20.0167. Print 2020 Oct 13.

doi: 10.4045/tidsskr.20.0167. Print 2020 Oct 13.

2. Denstad SE, Aasen S, Østrem AM, Bakkeheim V, Haugen GF, Moen MH. Hysterektomi ved St. Olavs hospital 1989–2014. Tidsskr Nor Laegeforen 2017 Sep 4;137(16). doi: 10.4045/tidsskr.16.0260. Print 2017 Sep 5.

3. Hysterektomi - fjerning av livmor, ikke kreft - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) (kontrollert januar 2022)

4. Moen MH. Ulik praksis ved hysterektomi. Tidsskr Nor Laegeforen 2004 Mar 18;124(6):767.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring