Overgangsalderen - hva skjer i kroppen?

Tegn på overgangsalder kan være uregelmessig menstruasjon, hetetokter, endringer i seksuallysten og svetting. I denne artikkelen får du vite mer om hva som skjer med kvinnekroppen i overgangsalderen - og hvorfor det skjer.

SYMPTOMER: Det første tegnet er at menstruasjonen blir uregelmessig. Mange opplever også hetetokter.10-15% får symptomer som humørsvingninger . Foto: NTB Scanppix / Shutterstock
SYMPTOMER: Det første tegnet er at menstruasjonen blir uregelmessig. Mange opplever også hetetokter.10-15% får symptomer som humørsvingninger . Foto: NTB Scanppix / Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Menopause, overgangsalder og klimakteriet er alle begreper som beskriver et viktig skille i en kvinnes liv - overgangen fra fruktbar til ikke-fruktbar alder. Overgangsalderen, eller klimakteriet, er perioden før menopausen, mens menopausen er den tilstanden man kommer i når eggløsningene ikke lenger forekommer.

Overgangsalderen kan medføre plager for noen. Mange kvinner gruer seg til denne perioden, og kan føle at de vil bli lite tiltrekkende, ensomme, ubrukelige og hjelpeløse. Andre kvinner gleder seg til å bli kvitt menstruasjonen og assosierte plager, og på denne måten få mer frihet. Heldigvis tilpasser de aller fleste kvinner seg den nye situasjonen, og lever godt og har god helse gjennom forandringene.

LES OGSÅ: Råd mot plagene ved overgangsalder

Når kommer overgangsalderen?

Gjennomsnittlig alder for å nå menopause er 51 år, imidlertid kan overgangsalderen starte tidlig, noen ganger så tidlig som 35-årsalderen. Når menopausen inntreffer før fylte 40 år kalles det prematur menopause. Les mer om tidlig overgangsalder.

Kvinner som røyker kommer gjennomsnittlig to år tidligere i overgangsalderen enn kvinner som ikke røyker, og arv har også betydning for når når kommer i overgangsalderen. For øvrig følger hver kvinne sitt eget skjema, og når man kommer til menopausen varierer mye fra kvinne til kvinne.

De første tegn og symptomer på overgangsalderen

Er man ferdig programmert fra fødselen av? Det er ingen som vet helt sikkert hvorfor overgangsalderen starter når den gjør, men en sviktende modning av eggceller og en redusert produksjon av kjønnshormoner er årsaken til at symptomene dukker opp. Dette er vanligvis en gradvis prosess, og skyldes muligens at eggstokkene rett og slett ikke lengre har kapasitet til å modne flere egg. Fordi prosessen i eggstokkene skjer gradvis, kommer også symptomene gradvis.

Enkelte kvinner får fjernet sine eggstokker kirurgisk av ulike grunner, og da oppstår naturligvis en menopause som følge av dette, med symptomer så å si umiddelbart. I overgangsalderen svinger hormonproduksjonen i kroppen, spesielt av østrogen og progesteron. Forandringene i kroppen kan gi rent fysiske symptomer, men kan også påvirke kvinnens følelsesliv og mentale tilstand.

Hvordan vite at man er i overgangsalderen?

Kvinner som har nådd menopause har østrogennivåer på omtrent en tiendedel av det de hadde før overgangsalderen, og nesten ikke noe av progesteron. De lave nivåene av østrogen som fortsatt finnes i kroppen produseres av binyrene og fettceller.

Hovedtegnet på at man nærmer seg overgangsalderen er at menstruasjonen blir mer og mer uregelmessig.

Flere symptomer

Andre symptomer kan være hetetokter, problemer med konsentrasjonen, endringer i seksuallysten, svetting, hodepine, hyppig vannlating, søvnproblemer, tørrhet i skjeden, nattesvette og humørendringer. Slike symptomer kan komme alene eller flere om gangen. Plagene kan være svært frustrerende, og det er ikke nødvendigvis alltid like lett å kjenne dem igjen som overgangsplager.

Overgangsalderen kan også påvirkes av livshendelser, for eksempel at barna flytter hjemmefra, skilsmisse, endret selvbilde og kroppsbilde, tap av venner eller jobb, frykt for å bli gammel, eller ansvar for gamle foreldre.

Totalt sett kan symptomene gjøre kvinnen frustrert, stresset og nedfor, og det er viktig at man innser at dette er naturlige forandringer med kroppen som ikke er farlige. 10-15 % av amerikanske kvinner får ingen symptomer i overgangsalderen, men like mange får plager som i en periode er invalidiserende og hindrer dem i å leve livet sitt normalt eller være i jobb som før.

Hvordan oppleves hetetokter?

Hetetokter er bølger av varmefølelse som kan vare i et halvt minutt til 5 minutter. Endringer i hormonnivået i blodet er trolig forklaringen på at slike symptomer oppstår, og 75 % av kvinner i overgangsalderen opplever hetetokter. Dersom hetetoktene kommer om natten oppleves de som anfall av nattesvette. Halvparten av kvinnene har et slikt anfall hvert døgn, mens 20 av 100 har det flere ganger i døgnet.

Hvor lenge varer plagene?

Noen kvinner har overgangsplager i et par år, mens andre kan være plaget så lenge som 10-12 år. De fleste plagene er forbigående, men tørr skjede og endringer i seksuallyst kan vedvare også etter at kvinnen har nådd menopause.

Når kan du slutte med prevensjon?

Selv om fruktbarheten gradvis synker i overgangsalderen er kvinnen ikke uten evne til å bli gravid, og det er viktig å bruke prevensjon også i denne perioden. I samtale med fastlegen kan kvinnen komme frem til den mest fornuftige og praktiske prevensjonsmetoden i overgangsalderen.

LES MER: Når kan jeg slutte med prevensjon?

Osteoporose - beinskjørhet etter overgangsalderen

Osteoporose, eller beinskjørhet, er en langtidseffekt av et lavt østrogennivå. Selv om beintapet kan begynne ved 30-årsalderen vil kvinner i overgangsalder og i menopause miste beinmasse hvert år, og dette kan senere føre til beinbrudd og plager fra skjelettet.

Man skal sannsynligvis leve en god tredjedel av livet sitt etter overgangsalderen, og om man er forberedt på disse forandringene vil man kanskje være i stand til å takle plagene bedre.

Kilder:

Denne artikkelen er i sin helhet oppdatert og utvidet av Rune ERlandsen, lege , mai 2018. Kilde til revisjon: BMJ.com Opprinnlig skrevet av RoarP 31. juli 2006. Opprinnelig hovedkilde: Rud T, Moen MH, Seeberg T (red.). Klimakteriehåndboken. Gyldendal Akademisk, 2004.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring