Redusert sædkvalitet

Det er et økende antall ufrivillig barnløse i Norge, en økning som faller sammen med en stadig synkende sædkvalitet hos norske menn.

SÆDPRØVE: Prøven kan avdekke redusert sædkvalitet. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SÆDPRØVE: Prøven kan avdekke redusert sædkvalitet. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Mange barnløse

Andelen barnløse nordmenn har økt kraftig de siste tiårene. Studier viser at hver sjette kvinne og hver fjerde mann ikke har fått barn når de fyller 45 år. Sammenligner vi med tall fra 1985, så er dette en økning på 67 prosent hos kvinner og 79 prosent hos menn. Mens det hos mange ligger et bevisst valg bak dette, er det en stor gruppe som er ufrivillig barnløse. Det finnes en rekke medisinske årsaker som kan føre til vansker med å bli gravid. I vår ikke så veldig fjerne historie var det som oftest kvinnen som fikk «skylden» for dette. I dag vet vi imidlertid at årsakene er ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, og hos oss menn må vi i de fleste tilfeller gå til sædkvaliteten for å finne grunnen.

Sæd er et sammensatt produkt

Når en mann får utløsning slippes det ut et sted mellom to til fem milliliter sæd som igjen inneholder opptil 300 000 sædceller per milliliter. Men selv om det er mange sædceller så utgjør de faktisk bare 5 prosent av sæden som kommer ut. De resterende 95 prosentene er ulike stoffer som blant annet sørger for næring til sædcellene og som skilles ut av prostata og andre kjertler som ligger rundt urinrøret og sædlederne. Fra en sædcelle begynner å produseres i testiklene, til det kommer ut ved en orgasme, må den gjennom kompliserte og nøye regulert prosesser. Hvis noe ikke fungerer som det skal i et eller flere av leddene i disse prosessene, risikerer man at sædcellene som dannes ikke lenger er i stand til effektivt å befrukte et egg.

Hva menes med sædkvalitet?

Når man snakker om kvaliteten på sæd så er det først og fremst selve sædcellene som er i fokus. Det som oftest nevnes er antallet sædceller per utløsning, men også andre faktorer ved cellene vurderes. Som oftest er det tre faktorer som undersøkes:

  • Antall sædceller
  • Hvordan sædcellene beveger seg (motilitet)
  • Utseende på sædcellene

Antall

En utløsning kan som nevnt inneholde opp til tre hundre millioner celler. Dette kan variere veldig fra utløsning til utløsning og gjennomsnittet ligger rundt 80-100 millioner per milliliter. Er antallet mindre enn 15 millioner defineres det som oligospermi, og muligheten for å befrukte et egg regnes da som liten. Har man ingen sædceller i sæden kalles det for azoospermi.

Bevegelse og utseende

Det hjelper ikke å ha mange sædceller hvis de ikke greier å bevege seg på en måte som kan føre dem opp til egget i kvinnens eggleder. Med et så høyt antall sædceller som produseres så er det ikke til å unngå at enkelte vil ha «produksjonsfeil», enten ved at de ikke svømmer som de skal eller at de er misformet på en måte som gjør at de ikke kan utføre oppgavene sine. Hvis mer enn halvparten av cellene har slike feil, vil dette føre til redusert sjanse for befruktning.

Årsaker til redusert sædkvalitet

Man kjenner i dag til en lang rekke faktorer som kan føre til nedsatt sædkvalitet. De kan grovt deles inn i medisinske og miljømessige årsaker.

Medisinske årsaker

Årebrokk (varicocele)
Testiklene våre trenger svært god blodsirkulasjon og inneholder derfor et stort antall blodårer. Hos enkelte menn vil blodårene som fører blodet ut igjen fra pungen, svulme opp og utvide seg. Dette kalles et årebrokk eller varicocele, og er en type åreknuter. Man vet ikke helt hvorfor dette kan føre til nedsatt sædkvalitet, men en hovedteori er at det hever temperaturen rundt testiklene. Produksjonen av sædceller er avhengig av optimale temperaturforhold og en hver økning i temperatur vil påvirke dette i negativ retning.

Les mer om årebrokk og andre sykdommer i pungen

Infeksjoner
Enkelte infeksjoner angriper testiklene og sædlederne på en slik måte at det kan føre til redusert sædkvalitet selv etter at infeksjonen er effektivt behandlet. Eksempler på dette er seksuelt overførbare infeksjoner som klamydia og gonore. Det er heldigvis sjelden at slike infeksjoner gir komplikasjoner av denne typen.

Testikkelretensjon
I fosterlivet dannes testiklene et helt annet sted enn der de til slutt ender opp. Rundt uke 7 begynner de å komme til syne oppe i magen og så vandrer de gradvis nedover mot pungen. Hos de aller fleste gutter vil de synke ned det siste stykket mot slutten av svangerskapet og være på plass i pungen ved fødsel. Hos enkelte stopper imidlertid en eller begge testiklene opp på veien, dette kalles testikkelretensjon eller cryptorchisme. Det vanligste stedet å finne dem er i lysken, men de kan også ligge inne i buken et sted. Oppdages dette tidlig nok kan man operere dem på plass. Menn som har hatt testikkelretensjon opplever av og til redusert kvalitet på sædcellene senere i livet.

Hormonbalansen
Som med de fleste av kroppens funksjoner, så vil også sædproduksjonen være avhengig av et velfungerende hormonsystem. En ubalanse i for eksempel funksjonen til det mannlige kjønnshormonet testosteron vil kunne påvirke sædkvaliteten negativt. I tillegg er det flere andre hormoner som direkte og indirekte kan påvirke testiklenes funksjon, så en grundig sjekk av hormonsystemet hører med til enhver utredning av redusert sædkvalitet.

Les mer om lavt testosteron

Andre medisinske årsaker
I tillegg til disse nevnt over, er det e lag rekke mulige årsaker som kan ligge bak problemer med redusert sædkvalitet. Blant annet testikkelkreft, kromosomfeil, enkelte medisiner og kirurgiske inngrep på kjønnsorganene, kan alle spille en rolle.

Miljømessige årsaker

Livsstil
I den vestlige verden spesielt er det en klar økning i livsstilsykdommer og flere av disse kan påvirke sædkvaliteten i en negativ retning. Spesielt overvekt er vist å være en hovedsynder i denne sammenheng. Også ting som røyking og høyt alkoholforbruk er faktorer som kan være med på å redusere både mengden og kvaliteten på sædcellene som produseres.

Kjemikalier
Vi utsettes til stadighet for ulike kjemikalier og flere av disse medvirke til redusert sædkvalitet. Alt fra maling til insektsmidler finner vi på denne listen. Det samme gjelder tungmetaller.

Stråling
Er mann utsatt for mye stråling fra for eksempel røntgenundersøkelser eller gjennom kreftbehandling, kan dette over tid redusere sædproduksjonen.

Temperatur
Som nevnt før så liker ikke testiklene å ha det for varmt. Den optimale temperaturen for sædproduksjon er rundt 35 grader, altså to grader lavere enn inne i kroppen. Faktorer som fører til høyere temperatur en dette vil over tid redusere sædkvaliteten. Det å ofte sitte med en laptop på fanget er et eksempel på noe som kan gi slik temperaturøkning.

Når bør man gå til lege?

Det er ikke alltid like lett å bli gravid som man tror, og mange par prøver i lang tid før det skjer. Man regner derfor med at opp til et år er normalt. Går det leger tid enn dette, der man aktivt forsøker å bli gravid, skal man begynne å mistenke at noe er galt. Første steg er å ta det opp med fastlege, hun eller han kan da starte de første undersøkelsene, både for mannen og kvinnen i forholdet. Senere kan det bli aktuelt å henvises til spesialist. De fleste store sykehus har egne fertilitetsklinikker, og det finnes i tillegg en rekke private tilbud.

Hva vil bli undersøkt?

Som ved de fleste tilstander så må man begynne med en generell helseundersøkelse. Her kartlegger legen om du har noen bakenforliggende sykdommer som kan påvirke evnen til å gjøre partneren gravid. Dette kan for eksempel være opplysninger om tidligere operasjoner eller genetiske sykdommer som går i familien. Etter dette kan det bli aktuelt med mer spesifikke undersøkelser.

Sædanalyse
Å sende inn sæd til analyse vil gi viktige svar om både antall sædceller og om de beveger seg normalt og har normalt utseende. Siden antall celler varierer en god del fra utløsning til utløsning, vil man som oftest sende inn flere prøver.

Blodprøver
De fleste hormonproblemer kan oppdages gjennom en enkelt blodprøve, dette er derfor en viktig undersøkelse i utredningen av redusert sædkvalitet.

Ultralyd
Dette er en svært god undersøkelse for å sjekke tilstanden til testiklene spesielt og pungen generelt.

Andre undersøkelser
Hvis undersøkelsene over ikke gir svar på hva som ligger bak problemet, kan det være aktuelt å gå videre med enda mer spesialisert utredning. Dette kan for eksempel være å ta vevsprøver (biopsi) fra testiklene eller avanserte genetiske tester. Slik utredning utføres ved spesialistavdelinger som legen din kan henvise deg til.

Behandling

Får man påvist redusert sædkvalitet vil behandlingen avhenge av årsaken.

Kirurgi
Dette er spesielt aktuelt de gangene det foreligger et årebrokk. Man kan da stenge av de blodårene som er utvidet, enten ved hjelp av tradisjonell kirurgi eller en røntgenprosedyre der man går inn med et tynt kateter og blokker årene innenfra. Hvis det var årebrokket som var årsaken til den reduserte sædkvaliteten, så vil dette i svært mange tilfeller løse problemet. Av og til er årsaken at sædlederne er blokkert, da kan også en operasjon hjelpe.

Antibiotika
Har man en infeksjon i testiklene eller bitestiklene, vil effektiv behandling mot dette med antibiotika være aktuelt.

Hormonterapi
Ubalanse i hormonsystemet kan ofte behandles. For eksempel kan årsaken være lavt nivå av testosteron og legen kan da foreskrive testosterontilskudd. Dette gis gjerne i form av sprøyter eller spesielle plaster.

Livsstilsendring
Å leve sunt er kanskje et kjedelig råd, men det er uansett et viktig et. De fleste av kroppens organer fungerer bedre hvis man har et noenlunde sunt kosthold og et visst aktivitetsnivå. Dette gjelder også for testiklenes evne til å produsere sædceller av høy kvalitet. Spesielt vil vektnedgang kunne ha en veldig positiv effekt.

Les mer om overvekt her

Når behandlingen ikke virker

Dessverre vil det for en del menn ikke være mulig å heve sædkvaliteten godt nok. Enten fordi behandlingen ikke virker eller at man rett og slett ikke finner årsaken(e) til den nedsatte kvaliteten. Heldigvis finnes det i dag flere metoder som kan gjøre at disse mennene også kan bli biologiske fedre. Dette kalles ofte for avansert fertilitetsbehandling, eller ART etter det engelske Assisted Reproductive Technology.

Den mest kjente slik metode er In-Vitro Fertilisering (IVF). Her hentes det ut et egg fra kvinnen og sædceller fra mannen. Egget befruktes av sædcellene i et laboratorium og hvis det begynner å utvikle seg som ønsket, settes det inn i kvinnens livmor. Med denne metoden vil omtrent halvparten av par under 35 år bli gravide på første forsøk.

Kilder

1. Sperm Counts Continue to Fall. The Atlantic, 2018
2. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen
3. What Is a Normal Sperm Count? Healthline 2019
4. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis. Human Reproduction Update, 2017
5. Andelen barnløse øker dramatisk i Norge . Sykepleien.no, 2017

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring