Betydelig mindre hjerte- og karsykdom i 2020

Ferkse tall viser at langt færre fikk akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt i 2020 enn året før. Nedgangen har sannsynligvis sammenheng med koronapandemien.

BEDRE HJERTEHELSE AV KORONATILTAK? Eller skyuldes nedgangen at folk ikke har oppsøkt helsehjelp? Foto: Elle Aon / Shutterstock / NTB
BEDRE HJERTEHELSE AV KORONATILTAK? Eller skyuldes nedgangen at folk ikke har oppsøkt helsehjelp? Foto: Elle Aon / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

I dag publiserte Hjerte- og karregisteret, ved Folkehelseinstituttet statistikk for 2020. Og resultatene viser at betydelig færre mennesker i Norge fikk registrert akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt i 2020 enn året før.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til nedgangen i registrerte pasienter med hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt, men den kan ha sammenheng med tiltakene som ble satt inn for å bekjempe koronaviruset, sier overlege Rune Kvåle i Folkehelseinstituttets pressemelding.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste som er registrert siden 1970, noe som er ganske oppsiktsvekkende.

Kvåle forteller at det også er en også en mindre nedgang i antall registrerte tilfeller av hjerneslag.

Diagnose Endring fra 2018 til 2019 Endring fra 2019 til 2020
Akutt hjerneslag+217-182
Akutt hjerteinfarkt-150-1107
Atrieflimmer+848-1806
Hjertesvikt+125-1027
Totalt fire diagnoser+1040-4132

Kilde: FHI

Færre har oppsøkt lege

Spesielt månedene mars og april utpeker seg som de månedene med størst nedgang for hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt.

– Dette betyr at en del av nedgangen fra 2019 til 2020 kom etter at regjeringen satte inn omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, konstaterer Rune Kvåle.

Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet, og at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til at det er registrert færre pasienter med disse tilstandene. Det kan også tenkes at pasienter med milde symptomer ikke har oppsøkt lege i like stor grad som tidligere.

Mindre influensa

Infeksjonssykdommer kan også ha indirekte betydning for hjerte og karsykdommer. I 2020 så vi en kraftig nedgang i antall som fikk influensa.

FHI skriver at det har vært diskutert om nedgangen i influensasykdommer, som kom etter at tiltakene ble satt inn i mars, kan ha hatt en betydning, men tall fra Dødsårsaksregisteret gir ikke grunn til å tro at disse endringene har påvirket dødeligheten som følge av hjerte- og karsykdommer samlet sett. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i 2020 var den laveste som er registrert siden 1970.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring