Vanndrivende medikamenter

Diuretika hjelper kroppen med å drive ut vann og salter som den har for mye av.

VANNDRIVENDE: Bildet viser lys oransje piller inneholdende tiazider, som ofte er den første typen vanndrivende medikament som man forsøker. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock / 179442112
VANNDRIVENDE: Bildet viser lys oransje piller inneholdende tiazider, som ofte er den første typen vanndrivende medikament som man forsøker. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock / 179442112 Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Denne gruppen medisiner kalles på fagspråket diuretika, og ordet stammer fra de greske ordene for «gjennom» og «urin».

De vanndrivende midlene hjelper kroppen med nettopp det navnet skulle tilsi - å drive ut vann, og salter, som den har for mye av. Dette fører til mindre væske i blodet og et fall i blodtrykket. Et redusert blodtrykk letter hjertets arbeidsbyrde, som ofte er ønskelig når man behandler noen med vanndrivende medikamenter.

Generelt om diuretika

Vanndrivende medikamenter hjelper kroppen kvitte seg med salter (natrium), og samtidig væske som følger med. De fleste typene av vanndrivende medikamenter virker ved at de øker mengden natrium som skilles ut i urinen, men de ulike hovedgruppene gjør dette på litt ulike måter. Flere av de vanndrivende medikamentene fører ofte til at kroppen kvitter seg med mer av sporstoffet kalium enn det som er ønskelig, og derfor er enkelte preparater tilsatt ekstra kalium. Alle medikamenter kan gi bivirkninger, og vanndrivende medikamenter er ikke noe unntak. Vanndrivende medikamenter gir dog oftest milde og forbigående bivirkninger. De viktigste bivirkningene er symptomer på elektrolyttforstyrrelser (som for lite natrium, eller for mye kalium ved kaliumsparende midler), som dehydrering, tørste, slapphet og smerter i leddene, men andre, sjeldnere bivirkninger kan også forekomme.


Hva er indikasjoner for bruk av diuretika?

Vanndrivende medikamenter er ofte noe av det første man forsøker ved medikamentell behandling av høyt blodtrykk og hjerteproblemer som har kommet som følge av høyt blodtrykk. De vanndrivende medikamentene driver ut væske og reduserer mengden væske som er i omløp i blodsirkulasjonen, og dette gjør at hjertet ikke trenger å opprettholde et like høyt trykk for å holde blodet sirkulerende, noe som reduserer belastningen på hjertet. Dersom vanndrivende medikamenter ikke er nok til å redusere blodtrykket, vil andre medikamenter kunne bli aktuelle, som for eksempel betablokkere, kalsiumblokkere eller ACE-hemmere.

LES OGSÅ: Blodtrykksmedisiner.

Vanndrivende medikamenter kan også foreskrives til behandling ved andre tilstander, og da spesielt tilstander som forårsaker økte mengder væske i kroppen. Vanndrivende medikamenter kan inngå i behandlingen av blant annet:


LES OGSÅ: Hevelse i kroppen - hva kan årsaken være?


Ulike typer diuretika

De vanndrivende midlene kan deles inn i flere undergrupper, etter hvor i nyrene medikamentet virker.

Tiazider

Tiazider er en viktig gruppe vanndrivende medikamenter, og er ofte den første typen vanndrivende medikamenter man forsøker. Tiazidene virker langsomt, og hjelper kroppen til å kvitte seg med overflødig væske og salt.

  • Selges som: Tiazidene selges usammensatt under preparatnavnene Esidrex, Hydrochlorothiazide Orifarm, Hydrochlorothiazide Orion, og Hydromed. Tiazider i kombinasjon med henholdsvis kalium eller kaliumsparende midler selges som Centyl med kaliumklorid og Centyl mite med kaliumklorid, og Normorix mite.

  • Bivirkninger: Som regel er det få og milde bivirkninger med tiazidene, men sjeldnere, mer alvorlige bivirkninger kan forekomme - les pakningsvedlegget for en fullstendig oversikt. Dersom du over lengre tid skiller ut for mye kalium og eventuelt også magnesium, kan du oppleve svimmelhet, tørste, kvalme og impotens. For å få best mulig virkning og minst mulig bivirkninger, bør du ta de vanndrivende medikamentene om morgenen. Nivået av de forskjellige saltene kan kontrolleres ved blodprøver. Dersom du mangler kalium, eller magnesium, kan dette fås som tillegg. Et annet alternativ er å bruke et vanndrivende medikament som samtidig sparer på kalium (se nedenfor). Hos noen kan tiazidene føre til at nivået av fettstoffer i blodet øker. Dette har særlig betydning hos dem som er overvektige. Tiazidene kan også føre til at man får lavere toleranse for glukose.
Hevelser i kroppen, for eksempel grunnet hjertesvikt, er en vanlig indikasjon for behandling med vanndrivende medikamenter. Bildet viser hevelser i beina hos en eldre kvinne. Legg merke til fingeravtrykkene som blir stående etter at man har trykket på den hovne foten, et klassisk tegn. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
Hevelser i kroppen, for eksempel grunnet hjertesvikt, er en vanlig indikasjon for behandling med vanndrivende medikamenter. Bildet viser hevelser i beina hos en eldre kvinne. Legg merke til fingeravtrykkene som blir stående etter at man har trykket på den hovne foten, et klassisk tegn. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer


Slyngediuretika eller loop-diuretika

Dette er vanndrivende medikamenter som virker på et annet sted i de såkalte nefronene i nyren, og virker både kraftigere og raskere enn tiazidene. Denne typen vanndrivende kan være aktuell å bruke dersom du har hjertesvikt, har fått mye væske i kroppen, enten i lungene eller større hevelser i bena.

  • Selges som: Slyngediuretika, eller loop-diuretika på engelsk, selges blant annet under preparatnavnene Diural, Furix, Furix Retard, Furosemid, Lasix Retard og Burinex.

  • Bivirkninger: Bivirkningene ved slyngediuretika er omtrent de samme som for tiazidene, men sjeldnere og mer alvorlige bivirkninger kan forekomme - les pakningsvedlegget for en fullstendig oversikt. Ettersom slyngediuretika virker såpass fort og effektivt, er det en større fare for at blodtrykket skal falle plutselig, og føre til problemer med blodsirkulasjonen eller saltbalansen. Dette gjelder særlig når denne typen medikament blir gitt som injeksjon i blodåren. Nivået av salter og sporstoffer i blodet bør kontrolleres regelmessig hos legen.

LES OGSÅ: Lavt blodtrykk.

Kaliumsparende diuretika

Dersom bruken av vanndrivende midler fører til at kroppen taper for mye kalium, er det et alternativ å benytte et vanndrivende medikament som samtidig sparer på kalium.

  • Selges som: Kaliumsparende diuretika selges blant annet under preparatnavnene Spirix, Spironoctalone Orion, Eplerenon Accord, Eplerenon Medical Valley, og Inspra.

  • Bivirkninger: Det er en fare for at kroppen får for mye kalium, særlig dersom kaliumsparende diuretika kombineres med kaliumtilskudd eller ACE-hemmere.


Andre diuretika og kombinasjoner

Det finnes også flere typer mindre vanlige vanndrivende medikamenter, som for eksempel vasopressinantagonister. Vasopressinantagonister selges under preparatnavnene Jinarc og Samsca. I tillegg finnes det flere typer vanndrivende som er kombinasjoner av de ulike gruppene nevnt over.

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjertesykdom, og flere andre sykdommer. Vanndrivende medikamenter er bare en av mange ulike medikamenter som kan brukes i behandlingen av høyt blodtrykk. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjertesykdom, og flere andre sykdommer. Vanndrivende medikamenter er bare en av mange ulike medikamenter som kan brukes i behandlingen av høyt blodtrykk. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer


Dokumentert effekt mot høyt blodtrykk?

Det finnes i dag en stor mengde forskjellige blodtrykksmedikamenter. De vanndrivende medikamentene var noen av de første som ble tatt i bruk for behandling av høyt blodtrykk. Ettersom disse blodtrykksmedikamentene har vært så lenge i bruk, er det mye dokumentasjon - og også tradisjon - som gjør at disse er enkle å ty til som førstevalg ved behandling av høyt blodtrykk. Likevel er ikke de vanndrivende midlene alltid de mest effektive, og flere leger velger derfor ved behov å bruke noen av de mer moderne medikamentene som finnes mot høyt blodtrykk.

Kilder:

1) Mayo Clinic, Diuretics 2) Felleskatalogen, Diuretika

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring