SCAD: Den ukjente hjertesykdommen som rammer kvinner

Spontan koronararteriedisseksjon (SCAD) kan medføre hjerteinfarkt og rammer spesielt kvinner under 50 år.

HJERTEINFARKT HOS KVINNER: Hos kvinner under 50 år, antar man at hele 25% av alle hjerteinfarkt skyldes SCAD. Kvinnene trenger hverken ha høyt blodtrykk, diabetes eller andre kjente risikofaktorer vi normalt forbinder med hjerteinfarkt. Foto: NTB/Shutterstock
HJERTEINFARKT HOS KVINNER: Hos kvinner under 50 år, antar man at hele 25% av alle hjerteinfarkt skyldes SCAD. Kvinnene trenger hverken ha høyt blodtrykk, diabetes eller andre kjente risikofaktorer vi normalt forbinder med hjerteinfarkt. Foto: NTB/Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Spontan koronararteriedisseksjon (SCAD) er en hjertesykdom som rammer blodtilførselen til hjertet. Koronararteriene er blodårene som forsyner hjertemuskulaturen med oksygen. Hjertet vårt jobber hele tiden, dag og natt, og er følgelig en storforbruker av oksygen - og derfor også blodet som frakter oksygenet til hjertemuskelcellene.

Et hjerteinfarkt skjer når hjertemuskelceller dør på grunn av at hjertet tilføres for lite oksygen i forhold til hjertets behov - dette skyldes i all hovedsak for trange forhold i koronararteriene. For trange forhold i koronararteriene kan enten skje ved forsnevring over lengre tid, eller ved at det plutselig blir for trangt, som ved en akutt oppstått blodpropp. (1) (2)

SCAD medfører hjerteinfarkt og rammer kvinner

Spontan koronararteriedisseksjon (SCAD) er en sjelden årsak til hjerteinfarkt, og i motsetning til ved “vanlige” hjerteinfarkter, har de som får dette ofte få eller ingen av de tradisjonelle risikofaktorene vi normalt forbinder med hjertesykdom (høy alder, høyt blodtrykk, diabetes, nyresykdom, med flere).

De som får spontan koronararteriedisseksjon i størst grad er kvinner under 50 år. Tilstanden er ikke mye beskrevet, spesielt ikke i norsk litteratur, og mer kunnskap er derfor nødvendig. (1) (2)

BLØDNING I HJERTETS BLODÅRE: SCAD skyldes en blødning inn i koronararteriens årevegg, som skjer av seg selv plutselig. Hjertet får dermed for lite oksygen, og symptomene på hjerteinfarkt inntrer. Foto: NTB/Shutterstock. Bildet er redigert av Lommelegen.no.
BLØDNING I HJERTETS BLODÅRE: SCAD skyldes en blødning inn i koronararteriens årevegg, som skjer av seg selv plutselig. Hjertet får dermed for lite oksygen, og symptomene på hjerteinfarkt inntrer. Foto: NTB/Shutterstock. Bildet er redigert av Lommelegen.no. Vis mer

Hva er årsaken til SCAD?

Spontan koronararteriedisseksjon skyldes en blødning inn i koronararteriens årevegg, som skjer spontant, det vil si uten et utløsende traume eller medisinsk inngrep. Dette kalles en disseksjon, fordi denne blødningen kan dissekere seg som en kniv på langs av blodåren.

Denne blødningen medfører så at åreveggen buler inn i koronararterien, slik at den blir for trang - da slipper ikke nok blod forbi innsnevringen og videre inn til hjertemuskulaturen, og man får et hjerteinfarkt. Man kjenner ikke den underliggende årsaken til SCAD, men man vet at noen faktorer øker risikoen for tilstanden. (1) (2)

HYPPIGERE HOS BARSELKVINNER: Man ser SCAD oftere hos kvinner som nylig har født. Foto: NTB/Shutterstock
HYPPIGERE HOS BARSELKVINNER: Man ser SCAD oftere hos kvinner som nylig har født. Foto: NTB/Shutterstock Vis mer

Risikofaktorer

I de fleste tilfeller vil det foreligge en tilstand eller risikofaktor som kan disponere for spontan koronararteriedisseksjon, men hos en betydelig andel finner man likevel ingen slik risikofaktor.

Man vet at tilstanden sees hyppigere hos personer som:

Den nøyaktige sammenhengen med alle disse tilstandene er ikke helt kjent - én generell teori er at faktorer som gir økt stress på karveggen, som økt blodtrykk grunnet emosjonelt stress eller rusmiddelbruk, samt faktorer som svekker karveggen, sammen kan spille en rolle som gir en økt risiko for spontan koronararteriedisseksjon. (1) (2)

Utbredelse

I den generelle befolkningen er spontan koronararteriedisseksjon (SCAD) tenkt å kun stå for 0,1-0,4% av tilfeller av akutt koronarsyndrom (hjerteinfarkt eller hjertekrampe), men hos kvinner er det tenkt å være en viktigere årsak, og kan faktisk kanskje representere så mange som 25% av slike tilfeller hos kvinner under 50 år.

Spontan koronararteriedisseksjon kan også sees hos menn, men dette er adskillig sjeldnere. (1) (2)

LES OGSÅ: De første symptomene på hjertesykdom

Arvelighet

Arvelighet er tenkt å spille en rolle med tanke på risiko for spontan koronararteriedisseksjon, men eventuelt hvor stor rolle genetikk spiller er ikke kjent. (1)

BRYSTSMERTER OG TUNGPUST: Akutt koronardisseksjon opptrer plutselig og gir de samme symptomene som ved hjerteinfarkt. Foto: NTB/Shutterstock
BRYSTSMERTER OG TUNGPUST: Akutt koronardisseksjon opptrer plutselig og gir de samme symptomene som ved hjerteinfarkt. Foto: NTB/Shutterstock Vis mer

Symptomer på SCAD

Symptomene ved en spontan koronardisseksjon tilsvarer symptomene ved et ordinært hjerteinfarkt eller hjertekrampe. Disse innebærer som regel brystsmerter og tungpust som forverres ved aktivitet, kvalme og svette, slitenhet og eventuelt besvimelse. (1) (2)

Kan det være noe annet?

Symptomene ved spontan koronararteriedisseksjon tilsvarer symptomene ved hjerteinfarkt generelt. Differensialdiagnosene ved akutte brystsmerter er mange, fra livsfarlige koronare årsaker til mer ufarlige årsaker som et angstanfall - noen av de mer alvorlige differensialdiagnosene til hjerteinfarkt inkluderer:

Når bør man oppsøke lege?

Akutt oppståtte sterke brystsmerter kan være et symptom på potensielt livsfarlig sykdom og skal alltid undersøkes av lege snarest.

Ved symptomer på hjerteinfarkt, ring 113!

Diagnose

Spontan koronararteriedisseksjon bør spesielt mistenkes hos yngre pasienter med symptomer på hjerteinfarkt, og særlig hos kvinner uten tradisjonelle risikofaktorer for hjertesykdom.

Diagnosen spontan koronararteriedisseksjon stilles ved at leger undersøker koronararteriene med en såkalt koronar angiografi, som er en fremstilling av koronararteriene ved innsprøyting av kontrast som er synlig på røntgenbilder. Ved en koronararteriedisseksjon vil denne karinnsnevringen kunne visualiseres med en koronar angiografi, som vil være nok for å sette diagnosen. (1) (2)

KORONAR ANGIOGRAFI: En koronaarteriedisseksjon vil kunne framstilles på en slik undersøkelse, der røntgenkontrast injiseres inn i hjertets koronararteriene mens man tar røntgenbilder av området. Foto: NTB/Shutterstock
KORONAR ANGIOGRAFI: En koronaarteriedisseksjon vil kunne framstilles på en slik undersøkelse, der røntgenkontrast injiseres inn i hjertets koronararteriene mens man tar røntgenbilder av området. Foto: NTB/Shutterstock Vis mer

Behandling

Såkalt PCI-behandling, kateterbasert behandling med utblokking av trangheten i koronararteriene med en ballong, var vanlig som standardbehandling før, men nyere studier har vist at dette faktisk har ganske dårlige resultater.

Konservativ (ikke-operativ) behandling med medikamenter og observasjon med tanke på eventuell forverring er trolig det beste behandlingsalternativet når koronar angiografi viser blodstrøm i karet med stabile forhold i hjertet. Blodfortynnende og blodtrykksreduserende behandling er foreslåtte medikamenter som brukes til slik konservativ behandling. (1) (2)

Prognose

Ved spontan koronararteriedisseksjon er det en viss fare for tilbakefall på kort sikt, og derfor er observasjon på sykehuset i noen dager viktig for å raskt kunne vurdere en eventuell forverring. Prognosen ved spontan koronararteriedisseksjon som behandles konservativt er generelt god, i hvert fall på kort sikt. Fulgt over lengre tid øker en episode spontan koronararteriedisseksjon sjansen for annen hjerterelatert sykdom, og sjansen for nye episoder med spontan koronararteriedisseksjon synes å ligge på rundt 15%. (1) (2)

Kilder

1) Mayo Clinic, Spontaneous coronary artery dissection (SCAD) 2) Tidsskriftet, Spontan koronar arteriedisseksjon

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring