Høyt blodtrykk øker risiko for disse sykdommene

Ubehandlet høyt blodtrykk kan forkorte livet med flere år, og føre til en rekke alvorlige sykdommer.

Viktig å måle blodtrykket: Ubehandlet høyt blodtrykk kan forkorte levetiden. Foto: NTB Scanpix
Viktig å måle blodtrykket: Ubehandlet høyt blodtrykk kan forkorte levetiden. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Én tredjedel av de voksne befolkning har høyt blodtrykk (hypertensjon) som trenger behandling, og andelen stiger med økende alder. Høyt blodtrykk skyldes et samspill mellom arvelig disposisjon og livsstil.

– Lite fysisk aktivitet og et kosthold med mer salt enn vi trenger, bidrar til høyt blodtrykk. Et høyt alkoholkonsum over tid bidrar også til høyt blodtrykk, i tillegg til overvekt, sier Helge Istad, spesialist i indremedisin og medisinskfaglig rådgiver i LHL.

– Høyt blodtrykk øker risikoen for en lang rekke alvorlige sykdommer, hvor sammenhengen med hjerneslag er sterkest. Helge Istad, spesialist i indremedisin

Dersom man er arvelig disponert for høyt blodtrykk, vil dette vise seg allerede i 20-årsalderen. Blodtrykket skal da måles fra ung alder, og dersom det er tendens til høyt blodtrykk, skal det måles årlig.

Normalt blodtrykk defineres ut fra alder. Sjekk her hva som er normalt blodtrykk i ulike aldre.

Spesialist i indremedisin: Helge Istad Foto: Privat
Spesialist i indremedisin: Helge Istad Foto: Privat Vis mer

Sykdommene høyt blodtrykk kan føre til:

Behov for behandling?

For å vurdere om en pasient har behov for behandling for høyt blodtrykk, skal blodtrykket måles flere ganger hos legen. Både med noen ukers mellomrom, og gjentatte ganger under samme legekonsultasjon.

– Hvis man måler tre ganger, skal man ta gjennomsnittet av de to siste målingene. Noen har først og fremst høyt blodtrykk fordi de er anspente i undersøkelsessituasjonen, og da bør blodtrykket måles gjennom 24 timer, sier Istad.

Det er viktig at blodtrykket viser en kurve med klart lavere blodtrykk om natten når pasienten sover.

LES OGSÅ: Blodtrykksfall: Ulike årsaker

Høyt blodtrykk kan gi alvorlige skader

Istad forklarer at mange venter for lenge med å starte med blodtrykksbehandling, fordi blodtrykket «bare er på grensen».

– Sannsynligheten for alvorlig skade på organer som hjerte og nyrer, øker betydelig når man venter med behandling. Sykdommene dette kan føre til vil gi sannsynlighet for vesentlig kortere levetid, og dårligere livskvalitet i eldre år, sier Istad.

Høyt blodtrykk: Høyt blodtrykk øker risikoen for alvorlig sykdom og død. Foto: NTB Scanpix
Høyt blodtrykk: Høyt blodtrykk øker risikoen for alvorlig sykdom og død. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Dersom man har høyt blodtrykk er sjansen for å få hjerte- og karsykdommer to-tre ganger større.

– Risikoen for å få sykdommer grunnet høyt blodtrykk er lite avhengig av alder – risikoen er faktisk større ved yngre alder, sier Hálfdán Pétursson, forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet og ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Risikoen for død øker med økende blodtrykk

Risikoen for død relatert til høyt blodtrykk dobles dersom systolisk blodtrykk stiger med 20 mmHg (for eksempel fra 140/80 til 160/80). Risikoen fortsetter å øke med stigende blodtrykk.

– En 55 år gammel mann med systolisk blodtrykk på 160-170, kan fortsatt ha veldig lav risiko for å dø av hjerte- og karsykdom innen 10 år, om han ikke har andre risikofaktorer som øker sannsynligheten for det, sier Pétursson.

Risikofaktorer er blant annet røyking, stress, inaktivitet og hjerte-karsykdom i familien.

LES OGSÅ: Lav blodprosent

Metabolsk syndrom?

Har man i tillegg til høyt blodtrykk, stor livvidde, høye triglyserider, lavt HDL kolesterol eller høyt fastende blodsukker, øker risikoen ytterligere for hjerte-kar sykdommer, diabetes, slag og tidlig død.

Har du tre eller flere av disse forstyrrelsene, er kriteriet for diagnosen metabolsk syndrom tilstede.

Høyt blodtrykk kan forkorte levetiden med mange år

Hjerte- og karsykdommer er vanligste dødsårsak i Norge og i Europa, hvor høyt blodtrykk og røyking er store bidragsytere.

– Det er veldig få som dør av høyt blodtrykk: Man dør oftest av hjerte- og karsykdommer, og da er det kombinasjonen av blodtrykk og andre faktorer som ligger bak. Ubehandlet høyt blodtrykk kan forkorte livet med flere år, men det kan også lede til hjerteinfarkt, hjertesvikt og slag, som kan redusere livskvaliteten betydelig, sier Pétursson.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring