Diabetes og potensproblemer

Mange pasienter med diabetes har potensproblemer i en slik grad at det påvirker livskvaliteten. Dette problemet blir ofte oversett på legekontoret.

DIABETES: Høyt blodsukker over mange år gir økt risiko for potensproblemer. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
DIABETES: Høyt blodsukker over mange år gir økt risiko for potensproblemer. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

En stor italiensk undersøkelse av 1460 pasienter, med type 2-diabetes, har gitt økt forståelse for seksuelle plager ved sykdommen. Målet ved forskningen var å finne ut i hvilken grad pasienter med type 2-diabetes opplever problemer med potensen, og hvordan det i så fall påvirker livskvaliteten. Funnene samsvarer med annen forskning.

Les også: Hva er forskjellen på diabetes type 1 og diabetes type 2?

Rapporterte selv om sine vansker

Alle deltakere ble bedt om å fylle ut et spørreskjema på det tidspunktet de ble innlemmet i undersøkelsen, og senere hvert halvår i en treårsperiode. Spørreskjemaet ble fylt ut på egen hånd hjemme, og sendt anonymt tilbake i en ferdigfrankert konvolutt. Ved publisering var denne studien den mest omfattende undersøkelsen av livskvalitet hos diabetespasienter med ereksjonsproblemer.

Spørreskjemaet vurderte blant annet:

  • Evnen til å få og opprettholde en ereksjon
  • Flere sider ved livskvaliteten
  • Helsebekymringer på grunn av diabetessykdommen
  • Psykisk tilvenning til det å ha diabetes
  • Depressive symptomer
  • Kvaliteten på seksuallivet

Med helsebekymringer menes i hvilken grad diabetessykdommen er opphav til frustrasjon, motløshet, irritasjon og bekymring.

Les mer om andre helsebekymringer og helseangst.

Resultater av undersøkelsen

Etter innsamling og analyse av alle svarene avdekket forskerne følgende:

  • 34 prosent av pasientene rapporterte om hyppige ereksjonsproblemer (ukentlig)
  • 24 prosent rapporterte om ereksjonsproblemer av og til
  • 42 prosent hadde ingen ereksjonsproblemer

En av tre diabetespasienter rapporterte altså om hyppige ereksjonsproblemer. Ereksjonsproblemene var ofte knyttet til det å ha flere helsebekymringer, på grunn av diabetesdiagnosen, og dårligere psykisk tilvenning til sykdommen. Disse faktorene var igjen knyttet til dårligere kontroll over blodsukkeret.

Ereksjonssvikt: Nerve- og karskade

Ereksjonsproblemer hos menn med diabetes skyldes for det meste organiske årsaker. Det betyr at høyt blodsukker over tid har skadet små blodårer og nerver. Den samme mekanismen gir fotsår hos diabetikere, ved alvorlig sykdom risikerer man på lang sikt amputasjon. Også synet påvirkes negativt, av samme årsak, og jevnlig kontroll hos øyelege anbefales. Fordi disse helsemessige konsekvensene alle henger sammen med langvarig sykdom, og dårlig blodsukkerkontroll, opptrer de ofte sammen. Hvis du nylig er blitt diagnostisert med diabetes kan du forebygge disse senskadene ved god blodsukkerkontroll, – sykdommen krever egeninnsats.

Les mer om forskjellen på vanlig blodsukker og langtidsblodsukker – HbA1c.

Selv om organiske årsaker er vanligere kan personer med diabetes, i likhet med alle andre, også ha ereksjonsproblemer som følge av stress, bekymring og angst.

Tidligere studier har avdekket at fullstendig impotens er omtrent tre ganger så vanlig blant diabetikere (omtrent én av tre) enn hos andre. I tillegg dukker ofte ereksjonsproblemene opp tidligere i livet hos disse pasientene enn i resten av befolkningen.

LES OGSÅ: Ereksjonssvikt: Slik undersøker legen deg

TABU: Menn prater for lite om seksuell helse. Hele 63% av pasientene med diabetes type 2 ble aldri spurt av legen sin om eventuelle potensproblemer. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
TABU: Menn prater for lite om seksuell helse. Hele 63% av pasientene med diabetes type 2 ble aldri spurt av legen sin om eventuelle potensproblemer. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer

Ereksjonssvikt gir redusert selvfølelse

Blant dem som hadde hyppige ereksjonsproblemer fant man en dramatisk økning i alvorlige depressive symptomer og rapporter om et mindre tilfredsstillende sexliv.

Menn med ereksjonsproblemer vegrer seg ofte for å ta opp problemene med legen sin. Dette kan skyldes at mannen ikke vet at det finnes behandling, eller at problemet oppleves som for personlig eller pinlig.

Mange leger vegrer seg også for å spørre om potensproblemer, hvis ikke pasienten selv tar opp temaet – så mange som 63 prosent av dem som deltok i studien fortalte at legen aldri hadde stilt spørsmål om deres seksuelle helse! Ved å invitere til en åpen diskusjon omkring disse problemene kan pasient og lege sammen legge til rette for nødvendig utredning og behandling av ereksjonsproblemene.

Ereksjonsproblemer er et problem som rammer mange. God kunnskap gir deg best mulig grunnlag til å kunne gjøre noe med det! Lommelegens egen sexolog Haakon Aars, er tilgjengelig alle spørsmål relatert til seksuell helse.

Les også legesvar:

Kilder:

Denne saken ble opprinnelig skrevet av lege Ann Cathrin Reichelt, publisert 26.03.09. Oppdatert av legestudent Brage Ulvmoen.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring