Hudforandringer ved coronaviruset

Coronaviruset kan gi hudutslett. Hvordan ser det ut? Er det mulig å skille fra andre typer utslett? Her er det vi vet så langt.

UTSLETT OG "COVID TOES": Utslett og tær med blåmerke liknende flekker. To eksempler på hudforandringer observert ved coronavirus.
UTSLETT OG "COVID TOES": Utslett og tær med blåmerke liknende flekker. To eksempler på hudforandringer observert ved coronavirus. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Covid-19 (coronavirus sykdom 2019) er en sykdom som kan føre til alvorlig luftveissykdom og kan ha dødelig utfall. Den skyldes viruset SARS-CoV-2.

Det er rapportert om hudforandringer ved coronaviruset, men det er ikke et vanlig funn ved sykdommen. Hudutslett kan skyldes sykdommen i seg selv eller medisiner man bruker mens man er syk. Det er ikke funnet sikker sammenheng mellom hudutslett og alvorlighetsgrad av sykdom.

Les mer om Coronavirus

Virusutslett

Som de fleste virus, ser det ut til at også coronaviruset som forårsaker Covid-19, kan forårsake utslett i huden. Dette er imidlertid ikke ett vanlig funn ved sykdommen. Det er heller ikke funn av en type hudutslett som gjør at vi med sikkerhet kan si at ”dette er coronavirus” , da man ofte kan se utslett i huden ved virussykdom, hudsykdom eller som en bivirkning til et medikament. Men, det er gjort en rekke observasjoner internasjonalt og etterhvert publikasjoner i tidsskrifter rundt dette med hudforandringer og coronavirus og det er stadig innrapportering av forskjellige hudfunn ved coronaviruset verden over.

COVID-19: Informasjon, kliniske funn og sannheter vedrørende coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, endrer seg raskt. Informasjon blir fort utdatert. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / creativeneko
COVID-19: Informasjon, kliniske funn og sannheter vedrørende coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, endrer seg raskt. Informasjon blir fort utdatert. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / creativeneko Vis mer

Informasjon vedrørende coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, endrer seg raskt. Informasjon blir fort utdatert og vi befinner oss i ett øyeblikksbilde. Informasjonsstrømmen er kontinuerlig og det er for tidlig å konkludere skråsikkert når det gjelder nye kliniske funn.

Hudfunn ved Covid-19

Rapporterte hudutslett varierer fra 0,2 - 20,4% ved gjennomgåtte caseserier (5), og funnene som er beskrevet kan like gjerne være til stede ved andre tilstander en Covid-19 infeksjon. Trolig er det immunsystemet som reagerer på viruset med ulike forandringer i huden, eller det er sammensatte årsaker, deriblant medikamenter som er brukt under behandlingen. Det er heller ikke konkludert med hudfunn og alvorlighetsgrad av sykdom. (5)

De ulike utslettene som er rapportert ved Covid-19:

I USA er det opprettet ett register; The American Academy of Dermatology´s Covid 19 Registry, som er ett samarbeid mellom den amerikanske hudlegeforeningen og internasjonale hudlegeforeninger. Her skal man forsøke å samle og bedre definere og forstå hudforandringer ved Covid19 infeksjon.

I dette registeret har man ved 171 pasienter som har bekreftet Covid19 sykdom og hudutslett funnet:

  • 22% med morbilliformt utslett (rødprikkete på overkropp)
  • 18% med pernio-liknende utslett (rødblått utslett hender og føtter)
  • 16% med elveblest
  • 13% med makuløst utslett (rødt utslett)
  • 11% med vesikuløst utslett (vannkoppeliknende)
  • 9,9% med papuloskvamøse hudforandringer
  • retiform purpura hos 6,4%.

Hoste og feber hos ca 60% av tilfellene.

Morbilliformt utslett

Dette er rødflekkete utslett hovedsakelig på overkroppen og er det utslettet som er hyppigst rapportert. Dette utslettet er også hyppig å se ved legemiddelbivirkninger.

RØDFLEKKETE UTSLETT PÅ OVERKROPPEN: Et slikt type hudutslett sees hyppigst som en reaksjon på ett medikament, eller som en hudreaksjon på en virusinfeksjon, men er også observert hos pasienter med coronaviruset. Men, om det da er viruset som er årsaken, eller medikamenter man har reagert på er ikke alltid like lett å si. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / DonyaHHI
RØDFLEKKETE UTSLETT PÅ OVERKROPPEN: Et slikt type hudutslett sees hyppigst som en reaksjon på ett medikament, eller som en hudreaksjon på en virusinfeksjon, men er også observert hos pasienter med coronaviruset. Men, om det da er viruset som er årsaken, eller medikamenter man har reagert på er ikke alltid like lett å si. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / DonyaHHI Vis mer

Pernio eller "chillblain"

Pernio eller "chillblain" liknende utslett som er lokalisert ytterst på fingre, tær, albuer. Dette har også blitt kalt ”Covid toes” som er blåmerke liknende utslett på fingre eller tær, hovedsakelig observert hos yngre pasienter. De blå flekkene forårsakes av små tilstopninger i de små blodårene i huden, og symptomene har gått over av seg selv og vært assosiert med mildt forløp av sykdommen. (3) Ved mye smerter kan man bruke en kortisonkrem på utslettet.

COVID TOES: Eksempel på det som har blitt beskrevet som "Covid toes". Blåmerke liknende flekker på tærne - hyppigst observert hos yngre pasienter. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / Chris Curry
COVID TOES: Eksempel på det som har blitt beskrevet som "Covid toes". Blåmerke liknende flekker på tærne - hyppigst observert hos yngre pasienter. FOTO: Scanpix NTB / Shutterstock / Chris Curry Vis mer

Elveblest

Akutt elveblest som kalles urtikaria på fagspråket, har vært observert innledningsvis av sykdommen. Det er viktig å presisere at elveblest er svært hyppig tilstand i seg selv, og har i de aller fleste tilfeller ingen sammenheng med coronaviruset.

ELVEBLEST: Rapportert hudfunn ved Covid-19 infeksjon, men er helt uspesifikt og sees også hyppig ved andre virusinfeksjoner eller som ett spontant hudutslett. Foto: OoddySmile Studio / Shutterstock / NTB
ELVEBLEST: Rapportert hudfunn ved Covid-19 infeksjon, men er helt uspesifikt og sees også hyppig ved andre virusinfeksjoner eller som ett spontant hudutslett. Foto: OoddySmile Studio / Shutterstock / NTB Vis mer

Makuløst utslett

Dette vil si røde flekker i huden som er ett uspesifikt hudutslett.

Vesikuløst utslett

Vesikuløst utslett, det vil si små vannblemmer i huden, og kan likne på utslett man har ved vannkopper.

SMÅ BLEMMER I HUDEN: Små vannblemmer i huden er beskrevet som ett hudfunn ved Covid-19 infeksjon. Utslettet på bildet her er er kun ett eksempel på et blemmedannende utslett. Foto: ARZTSAMUI / Shutterstock / NTB
SMÅ BLEMMER I HUDEN: Små vannblemmer i huden er beskrevet som ett hudfunn ved Covid-19 infeksjon. Utslettet på bildet her er er kun ett eksempel på et blemmedannende utslett. Foto: ARZTSAMUI / Shutterstock / NTB Vis mer

Purpura og hudblødninger

Retiform purpura. Dette vil si nettaktige blødninger i huden. Dette kan se ut til å være assosiert med mer alvorlig sykdomsforløp.

Livedo reticularis

Det har vært observasjoner av et forbigående blålilla nettaktig utslett på kroppen, også kalt livedo reticularis på fagspårket.(3) Dette kan også være helt normalt å ha på kroppen.

LIVEDO RETICULARIS: Blålig nettaktig utslett. Foto: Dermatology11 / Shutterstock / NTB
LIVEDO RETICULARIS: Blålig nettaktig utslett. Foto: Dermatology11 / Shutterstock / NTB Vis mer

Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med Covid-19 (MIS-C)

Barn og unge får sjelden alvorlig akutte symptomer ved covid-19. Det er rapporter om en sjelden tilstand som kan gi en alvorlig betennelsestilstand i kroppen etter gjennomgått Covid19. Dette kalles multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med Covid-19 (MIS-C). Man kan kan finne hudutslett på hender, føtter, samt munnslimhinne, øyeslimhinne, i tillegg til påvirkning av indre organer. Tilstanden kan likne på Kawasaki.

Andre rapporterte hudfunn

Det har vært rapportert om forbigående rødflekkete hudutslett hos barn født av Covid19 syke mødre.

Det er rapportert om forbigående hårtap, såkalt telogen effluvium, 2-3 måneder etter gjennomgått Covid19 infeksjon. Telogen effluvium er en ufarlig tilstand hvor man mister håret på grunn av sykdom eller en stressende livssituasjon og er ikke spesifikt til Covid19 viruset.

Forbigående hårtap: Telogen effluvium som vil si synkront hårtap kan oppstå noen måneder etter gjennomgått sykdom, feber eller stressende livssituasjon. Foto: Nalada Nagawasuttama / Shutterstock / NTB
Forbigående hårtap: Telogen effluvium som vil si synkront hårtap kan oppstå noen måneder etter gjennomgått sykdom, feber eller stressende livssituasjon. Foto: Nalada Nagawasuttama / Shutterstock / NTB Vis mer

Andre sjeldne rapporterte hudfunn er papuloskvamøse hudforandringer som vil si rødprikkete og skjellende utslett, erytema multiforme liknende hudforandringer som vil si utslett med "skyteblink" liknende utforming, denguefeber liknende utslett med små hudblødninger, petekkier som er små hudblødninger i huden og til sist gangrene, som er det samme som koldbrannliknende forandringer.

Skal jeg fortsette med medisiner mot hudsykommen min?

Hudsykdommer i seg selv er ikke kjent for å være en risikofaktor for å bli syk av coronavirus. Det brukes en rekke medisiner mot hudsykdommer, og da tenker vi særlig på det vi kaller systemiske medisiner som vil si at de påvirker immunsystemet. Dette kan være såkalte biologiske medisiner, metotrexate eller kortisontabletter.

Hvis du er frisk og ikke har andre kroniske medisinske tilstander anbefales det stort sett å fortsette med medisinene, men her må man forhøre med legen sin. Hvis man har testet positivt på Covid-19 eller fått symptomer skal man alltid kontakte legen sin for videre håndtering.

LES HER: Maskne: Kviser etter bruk av munnbind.

Videre forskning

Det kreves videre innrapportering om hudfunn, samt mer forskning på området før man endelig kan konkludere om hva som er typiske hudfunn ved coronaviruset og om det er noe som kan gi en pekepinn på alvorlighetsgrad av sykdommen. Det kan derfor være nyttig å ta bilder av utslett, dersom man har coronaviruset, og vise bilder av dette til hudlege via telemedisin eller til legen sin etter nærmere avtale.

Les mer om symptomer ved Covid-19

COVID-19 VAKSINE: Bivirkning kan være smerte og hevelse på injeksjonsstedet. Her er det i tillegg rødt utslett på overarm 48 timer etter vaksine. Foto: HASPhotos / Shutterstock / NTB
COVID-19 VAKSINE: Bivirkning kan være smerte og hevelse på injeksjonsstedet. Her er det i tillegg rødt utslett på overarm 48 timer etter vaksine. Foto: HASPhotos / Shutterstock / NTB Vis mer

Kilder

Oppdatert i sin helhet ved hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal, 19.04.21. Kilder brukt ved originalartikkel og oppdatering:

1) Covid-19 cases in Thailand: (J Am Acad Dermatol. 2020 Mar 22. pii: S0190-9622[20]30454-0. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.036)

2) Covid-19 cases in Italy (J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 26.)

3) Dermnet.nz, COVID-19 and dermatology patients, Author: Yan Ling Apollonia Tay, Medical Student, University of Otago, Wellington, New Zealand. DermNet NZ Editor in Chief: Adjunct A/Prof Amanda Oakley, Dermatologist, Hamilton, New Zealand. Copy edited by Gus Mitchell. March 2020. Reviewed by Dr Louise Reiche, Dermatologist, Palmerston North, New Zealand. Latest update 19 June 2020.

4) CDC.gov Handwashing

5) Uptodate.com: COVID-19: Cutaneous manifestations and issues related to dermatologic careAuthors:Steven R Feldman, MD, PhDEsther E Freeman, MD, PhDSection Editors:Jeffrey Callen, MD, FACP, FAADKristina Callis Duffin, MDDeputy Editors:Abena O Ofori, MDRosamaria Corona, MD, DSc, All topics are updated as new evidence becomes available and our peer review process is complete.Literature review current through: Mar 2021. | This topic last updated: Apr 06, 2021.

6) The American Academy of Dermatology´s Covid 19 Registry, https://www.aad.org/covidregistry

7) Helsebiblioteket.no https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5966&key=271455 (hentet 19.04.21)

8) FHI.no, vaksinasjonsveileder https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/ (hentet 19.04.21)

9) Pubmed.ncbi, Dermatol Th. 2021 Mar;34(2):e14761. doi: 10.1111/dth.14761. Epub 2021 Jan 14.Telogen effluvium associated with COVID-19 infectionHailey Olds 1, Jesse Liu 2, Kevin Luk 2, Henry W Lim 2, David Ozog 2, Pranita V Rambhatla 2Affiliations expand, PMID: 33405302, PMCID: PMC788320, DOI: 10.1111/dth.14761

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring