Hvordan ser et hoggormbitt ut?

Symptomer på hoggormbitt kan være milde eller svært alvorlige. Slik gjenkjenner man et hoggormbitt.

HOGGORMEN: Norges eneste giftige slange. Hoggormbitt kan gi alvorlige reaksjoner. Bilde: Marek Rybar / Shutterstock / NTB
HOGGORMEN: Norges eneste giftige slange. Hoggormbitt kan gi alvorlige reaksjoner. Bilde: Marek Rybar / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hoggorm er Norges eneste giftige slange. Som regel kryper den langsomt vekk fra mennesker, men hvis man kommer for nær, eller den blir trampet på, kan den bite. Ofte er bittene ufarlige, men enkelte mennesker kan reagere kraftig på hoggormbitt.

Hvordan ser hoggormbitt ut?

Et hoggormbitt kan kjennes igjen som to små røde prikker med tre til ni millimeters avstand. Alvorlighetsgraden av symptomene avhenger av giftmengden hoggormen har sprøytet inn.

I mange av bittene er giftmengden svært liten, og det forekommer ingen reaksjon i huden. Dette blir kalt et «tørrbitt», og er helt ufarlig.

Mange opplever milde reaksjoner i huden omkring bittstedet. Det kan dreie seg om lett hevelse og blålig misfarging som ikke utvikler seg eller blir verre.

Man er som regel ikke i tvil om at man er bitt av en hoggorm. Ofte vil man se eller høre slangen. De to røde prikkene i huden hvor hoggormen har bitt, er veldig karakteristisk for hoggormbitt. Ved andre insektstikk vil man typisk ikke se to hull på huden.

Bilder av hoggormbitt

Følgende er eksempler på hvordan hoggormbitt kan se ut.

FLERE BILDER: Se flere bilder her, av lokal og kraftig reaksjon.

Alvorlige reaksjoner

Hvis hoggormen har sprøytet store mengder gift inn, kan man få en alvorlig reaksjon. Symptomene kommer som regel raskt, innenfor én til to timer, og starter ofte med systemiske symptomer som svimmelhet, besvimelse, oppkast, magesmerter, hjertebank og eventuelt pusteproblemer. Da skal man ringe 113 med det samme!

Det kan oppstå en kraftig lokal reaksjon med hevelse og misfarging av huden rundt bittstedet. Symptomene inntrer ofte innenfor 2 timer, og kan utvikle seg videre over flere døgn. Det er ikke uvanlig at hele kroppsdelen hever opp, og noen ganger kan hevelsene til og med involvere hele kroppen.

Slike alvorlige reaksjoner krever sykehusbehandling og eventuelt motgift.

Førstehjelp ved hoggormbitt

Hvis man er blitt bitt av hoggorm er det viktig at man holder seg mest mulig i ro. Man bør holde kroppsdelen som er blitt bitt høyt, også under transport til lege eller sykehus.

Man skal ikke klemme, skjære eller suge på bittstedet. Barn som er bitt bør bli båret. Dersom man befinner seg langt vekk fra sivilisasjonen, bør man så rolig som mulig komme seg til mer sentrale områder.

Hvis området rundt bittstedet hever opp er det en god idé å markere med en penn i ytterkanten av hevelsen og notere tidspunktet, slik at man kan følge med på utviklingen.

Skal man kontakte lege?

Ja, alle som er blitt bitt av hoggorm bør kontakte lege eller Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00) for informasjon.

Ved alvorlige symptomer, som oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller hevelse som utvikler seg raskt, bør man straks ringe 113!

Noen ganger vil Giftinformasjonen anbefale at man ser an situasjonen hjemme. Dette gjelder friske mennesker mellom 12 år og 70 år som ikke er bitt i hode- eller halsregionen, og som har ingen, eller milde, symptomer uten tegn til forverring.

De som derimot alltid skal til legen eller sykehuset for å bli vurdert, er barn under 12 år, gravide, eldre over 70 år, personer med redusert allmenntilstand og underliggende sykdom, samt personer som bruker blodtrykksmedisin av typen ACE-hemmere.

Alle mennesker som er bitt i hode- og halsregionen skal også bli sett av lege. Det samme gjelder hvis man har systemiske symptomer, mer enn lette lokale symptomer eller hvis symptomene blir verre og verre.

Hvor lenge varer en hoggormforgiftning?

En alvorlig hoggormforgiftning kan kreve innleggelse på sykehuset i mange dager. På sykehuset følger legene utviklingen og behandler symptomene hvis det er behov for det. Motgift kan også være aktuelt.

Etter sykehusbehandlingen tar det normalt flere uker til måneder før kroppsdelen som er bitt har fått tilbake sin normale funksjon.

Husk beskyttelse mot stivkrampe!

Det er viktig å være beskyttet mot stivkrampe når det går hull på huden. Stivkrampevaksine eller oppfriskningsdose er aktuelt for alle som er blitt bitt, selv om man ikke utvikler en alvorlig reaksjon på bittet.

Det er en fordel å få vaksinen innen 12 timer etter hoggormbittet. Man kan kontakte lege eller legevakt for rådgivning omkring stivkrampebeskyttelse.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring