Hudlege svarer:

Hvor mange føflekker er det vanlig å ha?

Det er ingen sykdom å ha mange føflekker, men har en viss øket risiko for malignt melanom.

FØFLEKKER: Det er ikke unormalt å ha mange føflekker. Foto: Pixel-Shot /Shutterstock / NTB
FØFLEKKER: Det er ikke unormalt å ha mange føflekker. Foto: Pixel-Shot /Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Alle men­nes­ker har minst én føflekk. Ordet føflekk er en for­kor­telse for fø(dsels)flekk eller -merke, og hen­spil­ler på at føflek­ker du utvik­ler er over­vei­ende arve­lig bestemt. Mil­jø­mes­sige for­hold som soling kan også øke antal­let brune føflek­ker.

Vi antar at det er vanlig ved lys hud­type å ha 20–40 brune føflek­ker, såkalte pigmentnevi. Mange har flere hundre.

Flek­kene er brune eller svarte fordi det er opp­hop­ning av pig­ment­stof­fet mela­nin i huden. De kan være fra et par mil­li­me­ter store til typisk 5–6 mil­li­me­ter. Noen er flate i nivå med huden, og noen er opp­høyde knuter. Noen vokser det til og med hår ut av.

Hvis du er mela­nin­rik, det vil si har mørk eller svart hud­type, betyr det bare at dine pig­ment­pro­du­se­rende celler har høyere pro­duk­sjon av mela­nin, enn til­sva­rende celler hos lyse.

Føflek­ker er ikke noe annet enn mange pigmentproduserende celler i huden din. Det er ikke noe galt eller feil med å ha mange føflekker, og på ingen måte noen sykdom.

Gir mange føflek­ker øket risiko for malignt mela­nom?

Svaret er både ja og nei.

Du har kan­skje alle­rede lagt merke til at jeg ikke bruker ordet føflekkreft. Vi hud­le­ger beve­ger oss vekk fra denne beteg­nel­sen (1), for det gir en feil opp­fat­ning av at føflek­ker har noe med kreft å gjøre. Føflek­ker er nor­malt. Men det som er farlig er når én mela­nin­pro­du­se­rende celle begyn­nere å dele seg ukon­trol­lert, slik at det opp­står en svulst av mela­nin­pro­du­se­rende celler. Slik svulst kaller vi malignt mela­nom.

Det er en viss øket risiko for malignt mela­nom ved å ha veldig mange føflek­ker, særlig hvis disse er litt uryd­dige i utse­en­det.

FORANDRINGER I FØFLEKKER: Kan være tegn på føflekkreft. Video: Lommelegen.no Vis mer

Sam­ti­dig er det slik at et malignt mela­nom altså begyn­ner med én celle, og denne kan gjerne være uten­for føflek­ken.

Derfor er det viktig, uan­sett, å følge med på huden, til­sva­rende kvin­ner som under­sø­ker brys­tene sine, eller menn som jevn­lig kjen­ner på testik­lene.

Er føflek­ker stygge?

Selv­sagt ikke. Dess­verre blir føflek­ker gjerne visket ut i motemagansiner eller dekket over i filmer, fordi det bryter med ide­a­let om en flekk­fri hud, som de fær­reste av oss tross alt har. Som hud­lege møter jeg altfor mange unge jenter og gutter i ung­doms­å­rene som vil ha fjer­net føflek­kene. En slik fjer­ning av kos­me­tiske hensyn fra­rå­des, da arrene som opp­står i denne fasen av livet kan bli vel så tyde­lige, og en slik fjer­ning av ikke-mis­ten­ke­lige føflek­ker fore­byg­ger ikke malignt mela­nom

Føflek­ker kan til og med være trendy. Hvem husker ikke den magiske føflek­ken på kinnet til Mari­lyn Monroe, eller på over­leppa til Cindy Crawford?

UNG KVINNE SOM ETTERLIGNER MARILYN MONROE: Selv føflekken på kinnet har hun husket på. Foto: Matilda Inozemceva Shutterstock NTB
UNG KVINNE SOM ETTERLIGNER MARILYN MONROE: Selv føflekken på kinnet har hun husket på. Foto: Matilda Inozemceva Shutterstock NTB Vis mer

Freg­ner er ikke føflek­ker

Freg­ner har ikke noe med antall pig­ment­pro­du­se­rende celler å gjøre, men at pig­ment­kor­nene er litt anner­le­des slik at de blir mer synlig. Kommer typisk på lys­utsatt områ­der i første del av livet.

Det er hyp­pi­gere med freg­ner hos de som har en veldig lys hud­type med rødt hår. Det er ikke freg­nene som gir øket risiko for føflekkreft hos de med denne hud­ty­pen, men at disse har let­tere for å bli brent i sola.

Når bør du opp­søke lege?

Du skal jevn­lig følge med på huden din, enten du har få eller mange føflek­ker. Hvis du merker en end­ring i en føflekk ved at den blir mer ujevn i formen, eller får ulike far­ge­to­ner, eller vokser, eller begyn­ner å kløe skal du opp­søke legen din for en sjekk.

Kilde: 1) Tidsskriftet.no: Melanom er farlig, føflekker er snille

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring