Coronavirus: Disse er mest utsatt

FHI har oppdatert listen over hvem som har lett økt, moderat eller alvorlig risiko for alvorlig sykdom ved covid-19. Se oversikt over risikogrupper.

ELDRE: De over 65 er mer utsatt for å bli alvorlig syke av coronaviruset. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
ELDRE: De over 65 er mer utsatt for å bli alvorlig syke av coronaviruset. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Rundt 80 prosent av de som blir smittet av coronaviruset får bare milde symptomer som hoste, feber og sår hals. Selv om det fortsatt er mye vi ikke vet om viruset, ser det ut til at enkelte grupper er mer utsatt for å utvikle alvorlig sykdom som pustebesvær eller lungebetennelse dersom de blir smittet.

FHI endret sin vurdering for hvem som er i risikogruppene, og spesifiserte hvem som har lett forhøyet og moderat/alvorlig risiko 15.05.2020. Endringen består i at man graderer risiko i flere grupper, og det blir også poengtert at velregulert astma ikke er en risiko.

Grupper med lett økt risiko

 • Alder over 65 år (og særlig fra 70 år)
 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer:
  - hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk )
  - sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (BMI over 35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller BMI over 40
  - Diabetes
  - Kronisk nyresykdom og nyresvikt
  - Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  - Kronisk leversykdom
  - De som får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko.

Grupper med moderat/høy risiko:

 • Alder over 80 år.
 • Beboer i sykehjem.
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer: hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk) sykelig overvekt (BMI over35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller BMI over 40, diabetes, kronisk nyresykdom og nyresvikt, kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma), kronisk leversykdom, får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder, for eksempel: Kreft , ALS, blodsykdommer, organtransplanterte, betydelig nedsatt nye eller leverfunksjon. Les full liste på FHI.no

Jo eldre, og flere sykdommer - jo større risiko

- Generelt vet vi at eldre, og spesielt de med flere sykdommer samtidig er mer utsatt en unge og friske, sier Nils Henrik Holmedahl, avdelingsoverlege på hjerte- og lungerehabiliteringsavdelingen ved LHL-sykehuset, til Lommelegen.

Han sier med forbehold, at det ser ut som de med alvorlig KOLS som har behov for oksygenbehandling er mer utsatt for å bli alvorlige syke, enn unge mennesker med astma. Når det gjelder hjertesykdom, ser det ut som at de med hjertesvikt er blant risikogruppene.

Folkehelseinstituttet (fhi) mener at også røykere er mer utsatt. De opplyser om at det er mulig at pasienter med alvorlig lever eller nyresykdom, og de med nedsatt immunforsvar også kan være blant risikogruppene. Fhi understreker at det likevel ikke er grunnlag for å ikke starte, eller slutte å ta medisiner som demper immunforsvaret.

Kartlagte risikofaktorer

En studie fra det anerkjente tidsskriskriftet Lancet, har kartlagt risikofaktorene assosiert med dødsfall som følge av coronaviruset. Forskerne undersøkte 191 bekreftet smittede pasienter som lå innlagt på sykehus i Wuhan-provinsen i Kina.

54 av disse pasientene døde, og 67 prosent av dem hadde flere underliggende sykdommer. Nesten halvparten av de døde hadde høyt blodtrykk, 31 prosent hadde diabetes, 24 prosent hadde iskemisk hjertesykdom, ni prosent røyket, sju prosent hadde KOLS og fire prosent hadde en kronisk nyresykdom. Gjennomsnittsalderen var 69 år.

Fhi påpeker på sine nettsider at oppfølging og behandling av kroniske sykdommer i Kina ikke kan sammenliknes med Norge. For eksempel mener de at man ikke kan anta en pasient med velregulert diabetes uten senkomplikasjoner, har økt risiko for å bli alvorlig syk av coronaviruset. Det samme gjelder andre kroniske sykdommer som er godt behandlet i Norge.

Les mer om spesielle risikogrupper og coronavirus:

Få barn

Heller ikke barn generelt, eller de med kronisk sykdom, ser ut til å være spesielt utsatt for å bli alvorlig syk av coronaviruset, skriver FHI. Av 44 000 bekreftede tilfeller i Kina, var bare 2,4 prosent barn og få av dem var alvorlige syke.

En nyere studie fra tidsskriftet JAMA, har kartlagt alle spedbarna som ble innlagt på sykehuset som følge av coronaviruset mellom 8. desember 2019 og 6. februar 2020 i Kina. Dette var bare ni barn. Den yngste var én måned gammel og den eldste 11 måneder.

Ingen av de ni spedbarna trengte å bli lagt i respirator eller få intensiv behandling. Spedbarna fikk heller ingen komplikasjoner av infeksjonen.

Studiens funn er begrenset, ettersom de har undersøkt svært få barn. Forskerne spekulerer i om det lave antallet pasienter skyldes at spedbarn har lavere risiko for å bli utsatt for smitte, eller at de fleste får så milde symptomer at de ikke har klart å identifisere flere.

– Etter det vi har sett, og som vi ennå ikke vet helt hvorfor, virker det som denne sykdommen hovedsakelig påvirker voksne, sier Richard Martinello, professor i infeksjonsmedisin ved Yale School of Medicine, til Business Insider tidligere i februar.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring