Covid-19: Har du disse symptomene bør du teste deg

Det er vanskelig å skille Covid-19 fra andre luftveisinfeksjoner. Men enkelte symptomer er typiske for de som blir smittet av coronaviruset.

HOSTE: Hoste og feber er hovedsymptomene til de som blir corona-syke. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix
HOSTE: Hoste og feber er hovedsymptomene til de som blir corona-syke. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Typiske symptomer på Covid-19 er feber, hoste, og redusert smak og luktesans. I mer alvorlige tilfeller, kan man få tung pust. Andre luftveissymptomer som sår hals og tett nese kan også forekomme, ifølge infeksjonslege Olav Lutro.

- Det som kanskje er mest spesifikt for Covid-19 er tap av lukt og smakssans. Opplever man dette, bør man ikke tro det bare er en vanlig forkjølelse. Det samme gjelder om man får rask og/eller tung pust, magesmerter eller diare, sier han.

INFEKSJONSLEGE: Olav Lutro er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer ved Stavanger Universitetssykehus. FOTO: Privat.
INFEKSJONSLEGE: Olav Lutro er spesialist i indremedisin og i infeksjonssykdommer ved Stavanger Universitetssykehus. FOTO: Privat. Vis mer

Lavere oksygenmetning

Lutro får støtte fra infeksjonslege Gunnar Hasle. Han forteller at de som har symptomer på Covid-19 nesten alltid har feber og hoste.

- Om man har disse symptomene bør man teste seg for Covid-19, selv om man ikke kjenner til at man har vært eksponert for smitte, sier han.

Det som kanskje er mest spesifikt for Covid-19 er tap av lukt og smakssans. Olav Lutro, legespesialist i infeksjonsmedisin

Hvis man i tillegg har mistet smaks- og luktesans, mener Hasle det er 70 prosent sannsynlighet for at infeksjonen skyldes coronaviruset.

INFEKSJOSNLEGE: Gunnar Hasle eier av Reiseklinikken.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
INFEKSJOSNLEGE: Gunnar Hasle eier av Reiseklinikken. Foto: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

Begge legene får støtte fra en studie publisert i tidsskriftet Chemical Senses i september i år. Her konkluderer forskerne at Covid-19 er assosiert med alvorlig svekkelse av smaks- og luktesans. Datamaterialet er basert på 4039 forsøkspersoner fra 41 land. Disse deltakerne har besvart et digitalt spørreskjema om hvordan deres smaks- og luktesans var før de ble syke og etter/under covid-19. Ifølge forskerne, rapporterte de fleste av deltakerne om tap av luktesans på cirka 89 prosent. Smakssansen var i snitt redusert med rundt 76 prosent.

Hasle påpeker at fallende oksygenmetning også er et spesifikt symptom på Covid-19. Oksygenmetning kan man få målt hos fastlegen gjennom et pulsoksymeter.

- Viser oksygenmetning under normalt taler det for Covid-19, mye mer enn influensa, mener han.

Disse bør teste seg

Til tross for at enkelte symptomer kan være spesifikke for Covid-19, er det mange plager som går igjen ved flere infeksjoner.

- Typiske symptomer på sesonginfluensa er for eksempel feber i kombinasjon med ledd og muskelsmerter, ifølge Lutro.

- Dette opplever også mange som blir smittet av coronaviruset. Det samme gjelder slapphet og hodepine.

Med andre ord er det ikke lett å klinisk skille de ulike luftveisinfeksjonene fra hverandre. I tillegg får de fleste corona-smittede milde symptomer, og mange får trolig ingen symptomer i det hele tatt.

- Har du symptomer er du trolig mer smittsom enn de som er asymptomatiske. Det skyldes at man med symptomer gjerne har en høyere virusmengde i kroppen, og gjennom hosting vil man i spre viruset i større grad, sier Lutro, men understreker at det er lav terskel for å teste seg.

Hvis man er i tvil, bør man teste seg Olav Lutro, spesialist i infeksjonsmedisin

- Hvis man er i tvil, bør man teste seg, sier han.

Folkehelseinstituttet (Fhi) anbefaler at alle med akutt luftveisinfeksjon, eller andre symptomer på Covid-19 bør teste seg.
Det samme gjelder alle i ungdomsskolealder og eldre som har vært utsatt for smitte, og dem som mistenker at de er smittet.

Testing av barn

Med barn er det litt annerledes, og det virker som barn både i skolealder og de enda yngre, blir sjeldnere syke dersom de blir smittet av coronaviruset. Blir de syke, er forløpet vanligvis langt mildere enn hos voksne.

- Barn blir oftest ikke syke i det hele tatt når de får Covid-19. Om de går i skole eller barnehage bør man ha lav terskel for å teste dem, selv ved lette symptomer, mener infeksjonslege Hasle.

Fhi anbefaler at barn som har fått nye luftveissymptomer bør holdes hjemme. Dette gjelder ikke barn som bare har rennende nese, og er i ellers god form. Ved lette symptomer uten feber, rådes foreldre til å se an tilstanden til barnet i 48 timer.

- Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales kontakt med lege for å vurdere om de trenger å testes, opplyser de.

Når det gjelder barn uten symptomer, presiserer Fhi at barn har en mindre rolle i smittespredningen av Covid-19, og at testing av denne gruppa derfor er av mindre betydning.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring