Dette er symptomer på long covid

Jo mer alvorlig koronasykdom, jo større risiko for senfølger etter covid-19. Men også personer med mild sykdom kan oppleve ettervirkninger. Dette er de vanligste symptomene.

HJERNETÅKE OG TRETTHET: Noen sliter med hukommelse og konsentrasjon. Men det er flere symptomer på lista. Foto: Veles Studio og Stock-Asso / Shutterstock / NTB
HJERNETÅKE OG TRETTHET: Noen sliter med hukommelse og konsentrasjon. Men det er flere symptomer på lista. Foto: Veles Studio og Stock-Asso / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

De aller fleste som gjennomgår covid-19 blir helt friske etter kort tid, men noen får langvarige plager.

Mange nordmenn googler «long covid» i disse dager. Long covid, langvarig covid eller post covid-19 syndrom er eksempler på navn som brukes på tilstanden når man har vært koronasyk og sliter med ettervirkninger.

Definisjon

Folkehelseinstituttet bruker begrepet «senfølger etter covid-19» og lener seg på Verdens helseorganisasjon sin definisjon for post COVID-19 condition.

– Personer som har hatt bekreftet eller sannsynlig koronainfeksjon (SARS-CoV-2), og som har hatt symptomer i minst 2 måneder, og det har gått 3 måneder siden de ble syke med korona, har per definisjon senfølger etter covid-19, forteller Signe Flottorp, forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, til Lommelegen.

Folkehelseinstituttet publiserte en litteraturstudie i januar 2022 om senfølger som gir mer kunnskap om symptomer. Jo mer alvorlig covid-19 sykdom, jo hyppigere og flere symptomer fikk personene 6–12 måneder etterpå. Men også mennesker som har hatt et mildt forløp med koronavirus kan bli rammet av long covid.

LES MER: Hvem får long covid?

Long covid symptomer

Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, er de vanligst rapporterte symptomene 6–12 måneder etter sykdommen, ifølge FHI:

 • nedsatt hukommelse
 • endret smak- og/eller luktesans
 • utmattelse/trøtthet (fatigue)
 • nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg, såkalt «hjernetåke»
 • tung pust

Folkehelseinstituttet påpeker at long covid symptomer først og fremst er undersøkt blant alvorlig syke, og hvilken effekt long covid har på livskvaliteten til befolkningen generelt må undersøkes mer.

Det engelske statlige helsevesenet i Storbritannia (NHS) har en lengre liste med vanlige symptomer på long covid, som også inkluderer disse:

 • brystsmerter, eller at man føler seg trang i brystet
 • søvnproblemer (insomnia)
 • hjertebank
 • svimmelhet
 • leddsmerter
 • depresjon og angst
 • tinnitus og øreverk
 • kvalme, diaré, magesmerter, tap av matlyst
 • økt kroppstemperatur, hoste, hodepine, sår hals
 • utslett

Det er viktig å merke seg at alle symptomene er symptomer som en viss andel av befolkningen har og alltid har hatt, også de som ikke har gjennomgått koronasykdom.

Senplager er kjent fra flere infeksjonssykdommer

Det er ikke bare covid-. 19 som gir slike langvarige symptomer. Senplager er også kjent fra en rekke andre infeksjonssykdommer, ifølge FHI.

Eksempler er influensa, kyssesyke, og cytamegalovirus.

Signe Flottorp, forskningssjef ved senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet. Foto: Privat
Signe Flottorp, forskningssjef ved senter for forskning på epidemitiltak, Folkehelseinstituttet. Foto: Privat Vis mer

Gir omikron long covid?

Undersøkelsene om senplager har hittil vært basert på tidligere varianter av koronaviruset

– Siden definisjonen av senfølger er at det skal ha gått 3 måneder siden starten av sykdommen, vet vi naturlig nok svært lite om senfølger etter omikron-smitte, fordi omikron først ble identifisert 24. november i fjor i Sør-Afrika, understreker Flottorp.

Forskningslederen kan likevel berolige dem som har gjennomgått koronasykdom med omikron.

Fordi vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig sykdom, og fordi omikron gir mildere sykdomsforløp enn tidligere virusvarianter, er det grunn til å tro at det er mindre risiko for senfølger. Signe Flottorp, Folkehelseinstituttet

– Vi vet generelt at de som har hatt milde forløp av covid-19 har mindre risiko for senfølger enn de som har hatt alvorligere sykdom med sykehusinnleggelse og eventuelt behandling med respirator på intensivavdeling, sier Flattorp.

De fleste studiene om senfølger er fra den første fasen av pandemien, og gjelder personer som ikke var vaksinerte.

- Fordi vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig sykdom, og fordi omikron gir mildere sykdomsforløp enn tidligere virusvarianter, er det grunn til å tro at det er mindre risiko for senfølger etter smitte med omikron, i en befolkning der de fleste nå er vaksinerte, avslutter Flottorp

Senplager sammenlignet med influensa og friske

For å se om det er noen forskjell på senplager etter covid-19 sykdom og andre infeksjonssykdommer, sammenlignet litteraturstudien grupper som hadde hatt covid-19 med grupper som hadde hatt influensa. De sammenlignet også mot grupper av friske. Dette fant de:

 • Alvorlig syke covid-19-pasienter med behov for innleggelse på sykehus, hadde flere symptomer og symptomer med lengre varighet enn pasienter som hadde vært innlagt på sykehus med influensa.
 • Forskjellen i symptombyrde mellom influensapasienter (ikke innlagt på sykehus) og pasienter med mild covid-19 (ikke innlagt på sykehus) var mindre uttalt.
 • Pasienter som har hatt mild eller moderat covid-19 rapporterer mange symptomer som er sammenlignbare med symptomer som befolkningen generelt rapporterer.
 • Pasienter med mild/moderat covid-19-sykdom og kontrollgrupper fra den generelle befolkningen viste at det ikke var noen forskjell i nye sykehusinnleggelser.
 • Effekten av senfølger av covid-19 på livskvalitet i den generelle befolkningen er fortsatt uklar ettersom livskvalitet i hovedsak er målt blant pasienter som har vært alvorlig syke.

Hvordan få hjelp?

Hvis du sliter med senfølger etter covid-19 kan din fastlege hjelpe deg behandling og eventuelt henvisetil rehabiliteringstilbud. Det finnes stadig flere tilbud til pasienter med senfølger av korona, noen kommuner har også egne opptreningstilbud, for eksempel via frisklivssentralen.

Informasjonstelefonen for Rehabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester. Ring 800 300 61

Kilder:

1) FHI.no: Senfølger etter covid-19, oppdatert 28.01 2) FHI.no, publikasjon, senfølger etter covid-19 3) NHS.uk: Long term effects of coronavirus long covid 4) WHO: post COVID-19 condition 5) CDC.gov coronavirus long term effects

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring