Engelsk og sørafrikansk variant av koronavirus

Det britiske muterte koronaviruset dominerer i Norge. Det sørafrikanske muterte koronaviruset og flere nye varianter skaper bekymring. Dette vet vi så langt.

RNA: England og Sør-Afrika har oppdager endringer i koronavirusets RNA. Dette skaper nye virusvarianter. Foto: vchal / Shutterstock / NTB
RNA: England og Sør-Afrika har oppdager endringer i koronavirusets RNA. Dette skaper nye virusvarianter. Foto: vchal / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Før jul varslet myndigheter i både Storbritannia og Sør-Afrika om varianter av koronavirus (SARS-CoV-2) som har større spredning og smittsomhet. Disse virusvariantene omtales som «engelsk virusvariant» og «sørafrikansk virusvariant». Den engelske varianten dominerer nå i Norge.

Variantene har varige endringer i virusets arvestoff (RNA) og viktige proteiner. Dette medfører en rekke konsekvenser for pandemien og smittevernet. Folkehelseinstituttet har i en rapport drøftet ulike konsekvenser og risiko for de nye virusvariantene. Lommelegen gir deg her hovedpunktene.

LES OGSÅ: Virusvarianter som bekymrer WHO

Hva er engelsk variant?

Det nye navnet på denne virusvarianten er ALFA variant.

ALFA varianten er nå den dominerende varianten av SARS-CoV-2 i Norge. Det var først britiske myndigheter som varslet om en ny variant av koronaviruset som forårsaket rask økning av tilfeller i landet.

Viruset har flere endringer i det viktige S-proteinet, samt mutasjoner i gener for andre proteiner. Virusvarianten oppgis også som 501Y.V1.

Dominerer i Norge nå

Ifølge tall uke 15 fra FHI er andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 82% når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Det Sørafrikanske muterte viruset ligger på 1%.

Hva er sørafrikansk variant?

Det nye navnet på denne mutasjonen er BETA variant.

I Sør-Afrika har epidemien vært raskt økende, og landet har oppdaget at koronaviruset som dominerer har mange endringer i virusets gener. Det er ikke de samme endringene som i det engelske viruset. Varianten fra Sør-Afrika har tre endringer i et område av virusets gener som har betydning for hvordan virus binder seg til slimhinnene våre. Denne virustypen har utviklet seg uavhengig den engelske varianten.

Den sørafrikanske virusvarianten oppgis også som 501Y.V2.

Ifølge tall uke 15 fra FHI er andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 1% når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland, her er 28% av positive prøver sør-afrikansk mutant.

Brasiliansk variant

Navngis som GAMMA variant, B.1.1.248/P.1.

Dette viruset ligner ganske mye på den søraftikanske mutasjonen. Man har mindre kunnskap om egenskapene til denne mutasjonen, ifølge FHI.

Indisk variant

Navnet på dette viruser nå er DELTA-variant.

Det siste muterte viruset som er funnet i Norge er en indisk variant. Dette viruset har rammet India hardt. Det er meldt om flere tilfeller i Norge de siste ukene, men er foreløpig ikke inkludert i FHI sine ukesrapporter.Åtte nye tilfeller er identifisert, ifølge BT. Utbruddet knyttes sannsynligvis til importsmitte.

Mer smittsomt?

Og man vet at de nye variantene er mer smittsomme.

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. (2)

FHI skriver at det kreves strengere innreisetiltak og færre unntak dersom man sikkert skal holde variantene ute. Konsekvensene kan bli store hvis variantene importeres og får spre seg i Norge, og det er høy sannsynlighet for at dette vil skje.

Gir det mer alvorlig sykdom?

Ja. Den britiske varianten er mer smittsom enn varianten som sirkulerte tidligere i pandemien. Nylige publiserte studier tyder på at den også øker risikoen for alvorlig sykdom og død. Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. FHI

Coronasymptomene er i all hovedsak de samme sykdomsbildet for det opprinnelige viruset og den nye, engelske varianten, men undersøkelser fra Storbritannia antyder så langt at det er noen forskjeller i symptombildet, alvorlighetsgrad og dødelighet sammenlignet med det vanlige koronaviruset, men det må flere undersøkelser til for å stadfeste dette.

Vil koronatestene vi bruker i Norge fange opp de nye variantene?

Ja, så langt er det lite som tyder på at testene har lavere følsomhet mot de aktuelle variantene, og FHI vurderer at det er lav sannsynlighet for at testene som benyttes i Norge har lavere sensitivitet for den engelske og den sørafrikanske varianten.

Kan man bli syk flere ganger?

I England er det meldt om pasienter som tidligere har vært koronasyke, har blitt syke på ny (reinfeksjon) med den nye virusvarianten. Men det er for tidlig å si noe om betydningen og konkludere med noe her, FHI påpeker at man trenger mer data. Det er ventet snarlig ny informasjon fra undersøkelser.

Beskytter vaksine mot disse variantene?

Det er så langt ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket. (2)

FHI konkluderer med at det er foreløpig for dårlig kunnskapsgrunnlag til å vurdere sannsynligheten for at SARSCoV-2-vaksinasjon gir lavere immunitet mot den engelske og den sørafrikanske varianten.(1)

Hvordan kan man unngå smitte?

De generelle rådene om hvordan man unngår smitte gjelder på samme måte for de nye variantene.

– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster, vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten, påpeker Vold. (2)

Kilder:

1) Rapport: Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Folkehelseinstituttet 27. desember 2020 2) https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-variant-av-viruset-fra-sor-afrika-pavist-hos-reisende-til-norge 3) WHO: Novel coronavirus 2019

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring