Coronavirus

Gir den engelske virusvarianten mer alvorlig sykdom?

– Moderat sannsynlighet, konkluderer FHI med i ny rapport. Dette vet vi så langt om de nye coronavirusmutasjonene som har kommet til Norge.

BLIR MAN SYKERE? Og vil flere dø av den engelske virusmutasjonen? Foto: 3dartistav / Shutterstock / NTB
BLIR MAN SYKERE? Og vil flere dø av den engelske virusmutasjonen? Foto: 3dartistav / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Vi har et pågående utbrudd med engelske variant av coronaviruset (v SARS-CoV-2) i flere kommuner i Norge. En mutasjon er en varig endring i virusets arvestoff, RNA, eller i viktige proteiner. Vi vet at det nye muterte viruset er mer smittsomt og at det sannsynligvis vil komme flere muterte varianter.

Stadig nye varianter

– Nye varianter av koronaviruset oppstår hele tiden. De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere. Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, forklarer avdelingsdirektør Line Vold på Folkehelseinstituttet sine nettsider. .

27.01 publiserte FHI en oppdatert rapport om risikovurderingenen for varianter av koronaviruset. I denne rapporten ser man blant annet på hvorvidt den engelske varianten som nå også befinner seg i Norge kan gi et mer alvorlig sykdomsbilde og større risiko for død. Lommelegen gir deg hovedtrekkene her.

Gir engelsk variant mer alvorlig sykdom?

Det vil alltid ta tid å skaffe gode data og ha store nok undersøkelser for å slå fast med sikkerhet hvordan nye virusmutasjoner vil påvirke smitte, sykdomsalvorlighet og dødelighet. Innen resultatet foreligger kan nye mutasjoner ha oppstått.

FHI viser i sin oppdaterte rapport at det nå har kommet noen britiske studier fra som til dels kan fortelle noe om den engelske mutasjonen gir mer alvorlig sykdom enn det vanlige coronaviruset.

Rapporten til FHI viser til ferske data fra en studie i England gjennomført på 3583 pasienter som hadde SARS-CoV-2-infeksjon. Dette var resultatet:

  • 0,9 % med engelske varianten ble lagt inn på sykehus
  • 1,5 % med det vanlige coronaviruset (villtypen) ble lagt inn på sykehus

FHI viser også til en annen studie fra England som heller ikke kunne påvise mer alvorlig sykdom ved den nye varianten.

Den absolutte risiko for død er lav

Hvis du skulle bli smittet av covid-19 er den absolutte risiko for å dø heldigvis svært liten. Også hvis du får den engelske varianten. FHI viser til i rapporten at den absolutte risikoen for død blant de diagnostiserte pasientene var svært lav, rundt 0,1 – 0,2 %, uavhengig av virusvariant.

Vi vet generelt at høy alder og kroniske sykdommer øker risiko for alvorlig sykdom og død ved koronasmitte, mens unge of friske er mindre utsatt.

Det ser også ut til at coronavaksinene beskytter like godt mot den engelske virusvarianten som det vanlige coronaviruset.

Øker engelsk variant risiko for død?

Britiske myndigheter mener svaret her er mer usikkert. Folkehelseinstituttet mener også det er for tidlig å konkludere om risikoen er høyere enn ved vanlig coronavirus.

Den samme undersøkelsen i England som så på hvor mange pasienter som havnet på sykehus, så også på hvor mange som var døde etter 28 dager.

  • 12 av 1340 mennesker med den engelske varianten døde (0,89 %)
  • 10 av 1360 mennesker med den vanlige coronaviruset døde (0,73 %)

Hvis man bare ser på disse tallene, ser det jo unektelig ut som at den britiske varianten er mer dødelig, men på den annen side er det totalt sett veldig få dødsfall å basere seg på.

Analyser fra UK av letaliteten ved denne varianten sammenliknet med andre varianter viser sprikende resultater, men med en mulig økt dødelighet. Omtrent 1,3 ganger så høy. Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Andre oppdatering Folkehelseinstiuttet, 27. januar 2021

Letalitet betyr dødeligheten for en bestemt sykdom.

Analyser fra UK av letaliteten ved denne varianten sammenlignet med andre varianter viser sprikende resultater. Men det er en mulighet for at viruset er litt mer dødelig – omtrent 1,3 ganger så stor dødelighet. Økningen ser ut til å forekomme i alle aldersgrupper.

Fortsatt mye usikkerhet

FHI skriver i rapporten at britiske eksperter peker på flere usikkerheter. Det er vanskelig å forklare hvordan bare dødsrisikoen, men ikke risikoen for sykehusinnleggelser skulle være økt med varianten. Og siden varianten er mer smittsom, er den mer sannsynlig årsak til utbrudd i sykehjem der pasientene er mer utsatt for alvorlig utfall, uansett virustype.

Rådgivere for den britiske regjeringen anslår at det er en realistisk mulighet (40- 50 % sannsynlighet) for at infeksjon med den engelske varianten gir høyere risiko for å dø enn infeksjon med andre varianter.

Vi vurderer at det er en moderat sannsynlighet for at den engelske varianten gir mer alvorlig sykdom. Nye varianter av SARS-CoV-2: kunnskap, risiko og respons Andre oppdatering Folkehelseinstiuttet, 27. januar 2021

FHI konkluderer sin vurdering med at det er en moderat sannsynlighet for at den engelske varianten gir mer alvorlig sykdom. Dersom den gjør det, kan det få store konsekvenser. Risikoen er dermed moderat.

Sør afrikansk og brasiliansk variant

FHI kjenner ikke til tilsvarende data for den sørafrikanske eller brasilianske varianten og vurderer derfor at det ennå ikke er mulig å avgjøre om den sørafrikanske eller brasilianske varianten gir mer alvorlig sykdom. Dersom de gjør det, kan det få store konsekvenser.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring