Gravide og coronavirus

Er gravide definert som en risikogruppe? Og hva skjer med fosteret hvis mor blir syk? Det er mye vi ikke vet, men dette vet vi så langt.

BEKYMRET? Foreløpig er tallene på smittede i Norge lave, og du kan beskytte deg og babyen ved å være nøye på håndvask og andre tiltak for å unngå smitte. FOTO: NTB Scanpix/Shutterstock
BEKYMRET? Foreløpig er tallene på smittede i Norge lave, og du kan beskytte deg og babyen ved å være nøye på håndvask og andre tiltak for å unngå smitte. FOTO: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Coronavirus (COVID-19) sprer seg i store deler av verden, og det er også økende antall tilfeller i Norge. Kunnskapen om coronavirus, graviditet og spedbarn er foreløpig preget av at dette er en nyoppdaget infeksjon, og at det er mye vi ikke vet så langt.

Kan være noe mer utsatt

I WHO sin oversikt over risikogrupper er ikke gravide definert som en risikogruppe. Men WHO understreker at det er mye vi ikke vet om viruset ennå. Sykdommen oppsto for kort tid tilbake og nøyaktig hvordan viruset vil utvikle seg hos gravide har vi lite vitenskapelig informasjon om på nåværende tidspunkt.

Gravide er generelt er mer utsatt for å få infeksjoner, fordi de gjennomgår fysiologiske og immunologiske forandringer i svangerskapet, forklarer amerikanske helsemyndigheter. På grunn av disse forandringene i kroppen, er gravide generelt mer mottakelige for virale luftveisinfeksjoner, inkludert COVID-19.

FHI påpeker at gravide generelt kan ha økt risiko for et mer alvorlig forløp hvis de blir smittet, som for eksempel ved influensa, men at vi foreløpig ikke vet om dette gjelder ved coronavirusinfeksjon.

Selv om flere lands helsemyndigheter peker på muligheten for at gravide er noe mer utsatt, må du huske på at risikoen for at du 1) blir smittet, og 2) er så uheldig at du utvikler et alvorlig forløp, er totalt sett meget liten slik situasjonen er nå.

Se live map på DB.no som viser spredning av viruset i verden nå.

Kan den gravide overføre smitte til fosteret?

Svaret er: Det vet vi ikke.

Når Lommelegen stiller spørsmålet til WHO henviser de oss til infosidene hos UNICEF som de samarbeider med når det gjelder å informere familier og gravide om risiko.

- På dette tidspunktet er det ingen evidens for å fastslå hvorvidt viruset blir overført fra mor til fosteret, og om hvilken innvirkning dette vil få for barnet på kort og lang sikt. Dette er et tema som nå undersøkes, understreker UNICEF.

FHI understreker også at vi vet ikke om gravide kan overføre smitte av coronavirus til fosteret hverken før, under eller etter fødsel.

Det er for tidlig å si noe om risiko for abort og dødfødsel, men vi vil sannsynligvis få mer kunnskap om dette senere.

Nyfødte og spedbarn

På samme måte som at vi har lite informasjon om gravide, har vi heller ikke nok informasjon om hvordan coronaviruset påvirker barn. UNICEF påpeker at vi vet at man kan bli smittet i alle aldre, men den gode nyheten er at det hittil har vært svært få tilfeller blant barn. Vi vet at viruset har vært dødelig i sjeldne tilfeller, men det har da rammet flest eldre eller mennesker som har andre sykdommer som gjør dem mer sårbare.

Kan ammede smitte baby gjennom morsmelk?

Coronavirus smitter fra menneske til menneske ved nærkontakt og dråper fra luftveiene, som spres ved hosting eller nysing.

- I en artikkel som oppsummerer funn hos ni kinesiske gravide som fikk påvist covid-19 og deres barn, ble det ikke påvist smitte til barnet. Det ble heller ikke funnet koronavirus i brystmelk til disse kvinnene, skriver FHI på sine nettsider.

Amerikanske helsemyndigheter skriver at overføring via morsmelk ikke er grundig nok undersøkt. I noen begrensede tilfeller har man i morsmelk ikke påvise viruset i morsmelken. Men derimot fant man antistoffer mot sykdommen.

Ved påvist coronainfeksjon er det viktig at alle – også ammende mødre – følger de rådene man får fra helsetjenesten.

Bør fortsette å amme

UNICEF mener at man bør fortsette å amme, selv i tilfeller der moren har fått påvist coronavirus.

– Med tanke på fordelene amming og brystmelk har mot andre luftveisvirus, bør mødre fortsette å amme. Mødre som har symptomer på coronavirus og er friske nok til å amme, bør ha på seg munnbind når man er nær barnet (inkludert amming) og være nøye på å vaske hender før og etter kontakt med barnet, og overholde de generelle rådene om vasking og desinfisering.

Selv alvorlig syke kvinner bør oppmuntres til å pumpe ut litt melk, slik at spedbarnet kan få noen dråper eller skjeer med melk fra moren, påpeker UNICEF.

Hva skal gravide gjøre for å unngå smitte?

Gravide bør følge de generelle rådene for å forebygge smitte, som gis til befolkningen.

FHI anbefaler ikke munnbind for friske personer. Personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren.

Hvis du skal reise, bør du sjekke at landet du reiser til ikke er blant landene som Folkehelseinstituttet fraråder deg å reise til på grunn av utbrudd av coronavirus.

Helsenorge.no råder dessuten kvinner i 2. og 3. trimester, og gravide kvinner i 1. trimester som også har risikofaktorer, til å ta sesonginfluensavaksine. Dette gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon. Vaksinen vil ikke forebygge coronasmitte, men er likevel viktig for å forebygge influensa med komplikasjoner hos gravide.

LES OGSÅ PÅ DB+: Fødselslege: Corona-råd til gravide

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring