ny Koronavariant

Hvor farlig er omikron?

Det er lite tvil om at det nye koronaviruset er mer smittsomt. Situasjonen er alvorlig, ifølge en ny risikovurdering fra FHI. Men hvor bekymret bør vi egentlig være?

SPRER SEG RASKT: Omikron står på WHO sin bekymringsliste over nye virusvarianter. Illustrasjon: joshimerbin / Shutterstock / NTB
SPRER SEG RASKT: Omikron står på WHO sin bekymringsliste over nye virusvarianter. Illustrasjon: joshimerbin / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Omikronvarianten som dominerer i Sør-Afrika har spredd seg til over tjue europeiske land. Norge er et av disse landene. Nær 1000 personer er hittil bekreftet smittet i Norge, men det er grunn til å tro at det fortsatt er store mørketall.

Hvor bekymret bør vi være?

Folkehelseinstituttet har de siste ukene publisert to risikorapporter om omikronvarianten som forteller oss noe om hvor farlig omikron er til sammenligning med deltavarianten som har dominert i Norge de siste årene.

Omikronvarianten er sannsynligvis betydelig mer utbredt enn det man kan ha oversikt over, fastslår den første rapporten som understreker at situasjonen er alvorlig.

Situasjonen er alvorlig. FHI

– Vi forventer at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold i en pressemelding forrige uke.

Nå er nye smittevernstiltak innført.

Line Wold, avdelingsdirektør i FHI. Foto: NTB
/ Stian Lysberg Solum
Line Wold, avdelingsdirektør i FHI. Foto: NTB / Stian Lysberg Solum Vis mer

Mer smittsom

Det er lite tvil om at Omikron er mer smittsom enn Deltavarianten.

FHI mener risikoen for at omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten er stor. Dette kan få stor konsekvens, og det er bakgrunnen for de omfattende smitteverntiltakene Norge nå innfører.

Hvordan omikron raskt ble dominerende i Sør-Afrika tyder på at virusvarianten sprer seg raskere enn deltavarianten. R-tallet har økt fra under 1 til omtrent 2 i Sør-Afrika etter Omikron. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det gir en dramatisk økning av antall smittede på kort tid.

Helseinstituttet UKHSA i Storbritannia har gjort undersøkelser som tyder på at tiden fra en person blir smittet til personen kan smitte videre er kortere med omikronvarianten enn med deltavarianten. Det kan bety at spredningshastigheten er høyere for omikron, dette kan være del av forklaringen på hvorfor så mange har blitt syke på så kort tid.

Er symptomene mildere, eller er det en «målefeil»?

Når man ser på smitte, symptomer og alvorlighet er det viktig å presisere at det fortsatt er begrenset kunnskap om denne nye varianten. Den ble første gang oppdaget 23. november.

I den siste risikorapporten slår FHI fast at: - I utgangspunktet er det usikkert om omikronvarianten gir mer eller mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten, men et mer alvorlig bilde ville hatt større sannsynlighet for å ha blitt oppdaget nå.

FHI påpeker også at vi heller ikke vet om varianten rammer ulike aldersgrupper annerledes enn deltavarianten gjør.

Risikovurderingen nevner at medierapporter, og antydninger i data fra Sør-Afrika og samt i data fra Norge viser at personer smittet med omikronvarianten har mildere sykdomsbilde enn deltavarianten normalt gir.

En foreløpig analyse av pasienter i Gautengprovinsen i Sør-Afrika tyder på at de innlagte pasientene har mildere sykdomsbilde, ligger kortere på sykehuset, i mindre grad trenger oksygenbehandling eller intensivbehandling og at en mindre andel dør enn ved tidligere virusvarianter.

Det er tre viktige årsaker til at man kan få feilaktig inntrykk av mildere symptomer og mindre alvorlig forløp enn det som kan være reelt.

Men gir disse data og analysen egentlig riktig inntrykk? Antakeligvis ikke. Opplysningene er ikke sikker kunnskap, påpeker risikorapporten. Det er tre viktige grunner til at man feilaktig kan få inntrykk av mildere symptomer og mindre alvorlig forløp enn det som kan være reelt:

  1. De fleste pasientene har vært syke i kort tid, og har ikke rukket å utvikle alvorlige symptomer ennå. Det kan gå 2–3 uker før et alvorlig utvikling av sykdommen skjer.
  2. Mange av de som har blitt syke er unge og friske, det gjelder også reisende fra Sør-Afrika til Europa. Det er mennesker som heller ikke ville fått alvorlig forløp med delta-varianten.
  3. Testingen har økt betydelig, derfor fanges flere smittede personer opp nå, deriblant de som ikke har symptomer, kun lette symptomer eller de som uansett ikke ville fått alvorlig forløp.

Hvorvidt symptomene er mildere - eller ikke - for omikron, vil tiden vise. I løpet av noen uker få mer kunnskap.

Gode nyheter for vaksinerte

Undersøkelsene fra det norske julebord-utbruddet og flere andre undersøkelser som det nevnet i risikorapporten viser at fullvaksinerte blir smittet av omikron, de ble syke og fikk symptomer.

FHI sin risikorapport konkluderer likevel dette:

Det er liten sannsynlighet for at omikronvarianten gir alvorligere sykdom for vaksinerte enn deltavarianten, og den eventuelle forskjellen på alvorlighet er sannsynligvis liten.

– Vi regner med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant, sier Line Vold i FHI.

Mer usikkert for uvaksinerte

Mens for de som ikke har blitt vaksinert, er konklusjonen foreløpig noe mer usikker.

Risikoen for at omikronvarianten gir alvorligere sykdom enn deltavarianten hos personer uten immunitet kan foreløpig ikke vurderes. Sannsynlighet for at omikronvarianten gir alvorligere sykdom kan foreløpig ikke vurderes. Den eventuelle forskjellen på alvorlighet er sannsynligvis liten.

Stor belastning på helsevesenet

Omikronvarianten vil sannsynligvis i betydelig grad forverre den sykdomsbyrden og belastningen for helsetjenesten som covid-19-epidemien allerede gir, skriver FHI.

– Varianten vil sannsynligvis etablere seg i Norge og i løpet av noen uker bli dominerende. Det er likevel stor usikkerhet. Det er derfor nødvendig med sterkere tiltak for å beholde kontroll og få oversikt, samtidig som man får mer kunnskap og får vaksinert flere, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Farlig eller ikke?

Ale varianter av koronaviruset kan potensielt gi alvorlig sykdom og død, eldre og risikogrupper er spesielt utsatt. De fleste som blir smittet får heldigvis bare milde eller moderate symptomer, og inntil videre er det ikke noe konkret som tyder på at Omikron gir mer alvorlig sykdomsutvikling, men det er for tidlig å slå fast.

Det som foreløpig skaper mest bekymring rundt omikronvarianten er at den er mer smittsom, og økt spredning kan i ytterste konsekvens medføre at Norge kommer i en situasjon hvor de som er syke ikke kan få helsehjelp det på grunn av sprengt kapasitet i helsevesenet. Det kan definitivt kalles en farlig situasjon, som man må unngå.

Hvordan beskytte seg mot omikron?

Smitteverntiltakene som vi tidligere har gjennomført mot andre varianter av koronaviruset vil også ha effekt for å beskytte seg mot omikron.

En ting å tenke på er at når du beskytter deg selv, beskytter du også andre mennesker fra å bli smittet.

  • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.
  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser.
  • Bruk munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand, og også i andre situasjoner på offentlig sted der det er mye folk og det er vanskelig å holde avstand. Bruk munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring