COVID-19

Hvor lenge varer en koronainfeksjon?

Hvor lenge kan man forvente å være syk hvis man får covid-19, og er det forskjell på vaksinerte og uvaksinerte?

HVOR LENGE ER MAN SYK: Covid-19 er sykdommen forårsaket av koronaviruset. Foto: fizkes / Shutterstock / NTB
HVOR LENGE ER MAN SYK: Covid-19 er sykdommen forårsaket av koronaviruset. Foto: fizkes / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Kort om koronaviruset og smitteveier

Koronaviruset, også kjent som SARS-CoV-2, er et virus som gir luftveisinfeksjon. Luftveisinfeksjon forårsaket av koronaviruset kalles COVID-19. Hvor alvorlig infeksjonen blir varier veldig. Noen har ingen symptomer, andre får milde symptomer mens enkelte utvikler alvorlig sykdom som i noen tilfeller ender med dødsfall. Som andre virus kan koronaviruset mutere, noe vi har sett eksempler på i form av blant annet deltavarianten og nå Omicron. (1, 2, 3)

Hvor lang tid går det fra jeg blir smittet til jeg får symptomer?

Inkubasjonstiden er tiden fra du blir smittet til du utvikler symptomer. Normalt er inkubasjonstiden ved korona på 4-5 dager. Men også her er det variasjoner, og hos enkelte vil det kunne ta lengre tid før symptomene utvikler seg, studie har vist at innen 11,5 dager etter smitte hadde 97,5 % utviklet symptomer på koronainfeksjon. (1, 2, 3)

Forløp ved covid-19

Sykdom forårsaket av koronaviruset kalles covid-19. Siden koronaviruset er et luftveisvirus vil det gi en infeksjon i luftveiene, der både alvorlighetsgraden og forløpet kan variere fra mild til kritisk sykdom som kan ende med død.

Forløpene deles inn i mild til moderat forløp, alvorlig forløp og kritisk forløp. Du kan lese mer om de ulike forløpene nedenfor.

LES MER OM: Symptomer på Coronavirus

Ingen symptomer

Ikke alle som får koronaviruset utvikler symptomer. Man kan være smittet med koronaviruset, og kan derfor smitte videre, uten å ha noen symptomer. Dette kalles å være asymptomatisk.

Særlig unge voksne og barn kan være smittet med korona og være asymptomatisk. (1, 2, 3)

Hvor lenge varer korona?

Symptomene ved mild til moderat forløp varer sjeldent lengre enn 1-2 uker. (1, 2, 3) Over 80 % av de med covid-19 havner inn i forløpet mild til moderat. Varigheten på alvorlig og kritisk forløp vil variere veldig avhengig av hvilken komplikasjoner som oppstår

Mildt til moderat forløp

Mildt til moderat er det forløpet de fleste som får korona havner i. Hvor uttalt symptomene er i denne gruppen kan variere veldig, der noen har lette luftveissymptomer, mens andre er betraktelig sykere med redusert allmenntilstand.

Ved mildt forløp har man symptomer på korona, slik for eksempel sykdomsfølelse, smerter i hals, hodepine, feber, muskelsmerter med mer. Men man har ikke symptomer på nedre luftveisinfeksjon slik som lungebetennelse. Ved moderat forløp opplever man å være tydelig syk, og har symptomer på at de nedre luftveiene er rammet, slik som ved mild lungebetennelse.

De som havner i et mildt til moderat forløp kan altså ha tydelige sykdomstegn, men er som regel frisk nok til å være hjemme og trenger sjeldent hjelp fra helsetjenesten. Men man skal være observant på at tilstanden kan forverres, særlig hos de i risikogruppen.

ALVORLIG SYKDOM: Koronaviruset kan medføre alvorlig og kritisk sykdom der det er behov for innleggelse i sykehus. Foto: Halfpoint / NTB
ALVORLIG SYKDOM: Koronaviruset kan medføre alvorlig og kritisk sykdom der det er behov for innleggelse i sykehus. Foto: Halfpoint / NTB Vis mer

Alvorlig og kritisk forløp

Ved et alvorlig forløp kan det foreligge symptomer slik som blant annet tungpust, brystsmerter og sterk redusert allmenntilstand. De som utvikler et kritisk forløp utvikler komplikasjoner til koronainfeksjonen. Dette kan være vanskeligheter med å puste selv, svikt i organsystemer eller utvikling av sjokk. Ved kritisk forløp er det behov for behandling på intensivavdeling.

Varigheten på alvorlig og kritisk forløp vil variere veldig avhengig av hvilken komplikasjoner som oppstår. Det er de som er i risikogruppene for koronaviruset som er mest utsatt for å utvikle alvorlig og kritisk forløp. (1, 2, 3)

LES OGSÅ: Søk lege ved disse coronasymptomene

Er det forskjell på vaksinerte og ikke-vaksinerte?

Koronavaksinene reduserer blant annet risikoen for alvorlig sykdom ved koronainfeksjon. De som er vaksinert får ofte et mildere sykdomsforløp og har mindre risiko for alvorlig forløp og sykehusinnleggelse enn uvaksinerte. Risikoen er faktisk redusert med mer enn 90 % hos fullvaksinerte.

Selv om man er vaksinert, eller har gjennomgått koronainfeksjon tidligere, kan man smittes på nytt og spre smitten videre. Det er derfor viktig at også de som regnes som fullvaksinerte følger smittevernrådene og tester seg etter retningslinjene. Vaksinerte kan også utvikle alvorlig sykdom. Særlig de i risikogruppen er utsatt for alvorlig og kritisk sykdom, og selv om de er beskyttet av vaksinen så kan altså et slik forløp dessverre forekomme. (4, 5, 6)

Omicron

Hvordan forløpet ved Omicron er vet vi ikke helt sikkert enda. Så langt kan det se ut til at symptomene ved Omicron er som øvrig koronasymptomer. (7)

LES MER OM: Hva er forskjellene på de godkjente koronavaksinene?

Kilder

1) Folkehelseinstituttet, Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 2) National Institutes of Helath, Clinical Spectrum of SARS-CoV-2 Infection 3) Centers for Disease Control and Prevention, Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19) 4) Folkehelseinstituttet, Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 5) Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19 Vaccines Work 6) Statens legemiddelverk, Fakta om godkjente koronavaksiner 7) World Health Organization, Update on Omicron

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring