Hvorfor er det noen mennesker som ikke får covid?

Koronaviruset påvirker mennesker forskjellig, men noen blir tilsynelatende aldri smittet. Dette er hva vi vet om årsakene så langt.

KORONAVIRUS: Alvorlig syk eller slett ikke smittet? Viruset påvirker oss forskjellig. Bilde: Nhemz / Shutterstock / NTB
KORONAVIRUS: Alvorlig syk eller slett ikke smittet? Viruset påvirker oss forskjellig. Bilde: Nhemz / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Noen mennesker tester aldri positivt på korona. Og de får heller ingen symptomer. Dette til tross for at de har vært nærkontakt til koronasmittede opptil flere ganger, og har familiemedlemmer som er sengeliggende på grunn av covid-19.

Hvordan kan dette forklares?

Ny forskning

En britisk forskergruppe har laget en studie hvor de utsatte forsøkspersoner for en standarddose med koronavirus. Studien er den første som bruker mennesker som forsøkspersoner i sammenheng med covid-19.

Studien inkluderte 34 uvaksinerte frivillige mellom 18 og 29 år, som ikke tidligere hadde hatt symptomer på covid-19. Av disse utviklet 53 % av deltakerne en PCR-bekreftet koronainfeksjon.

Hele 47 % testet med andre ord negativt på korona i oppfølgingsperioden, og studien indikerer derfor at man ikke nødvendigvis utvikler sykdom selv om man blir utsatt for smitte.

Studien er ikke enda fagfellevurdert (peer reviewed), men publisert på Springer Natures preprint-server. Likevel er resultatet oppsiktsvekkende.

Fem mulige årsaker

Årsaken til at noen mennesker ikke utvikler sykdom til tross for smitte er sannsynligvis en kombinasjon av faktorer. Det er minst fem mulige mekanismer:

1. Mengden av virus

Mengden av virus som skal til for å utvikle sykdom kan ha en sammenheng med hvor alvorlig sykdom man utvikler.

Hypotesen er at jo flere viruspartikler man blir utsatt for, jo større er risikoen for at man blir syk. Hvis man blir utsatt for en liten mengde virus, eller fjerner virus ved å vaske hender, kan det derfor redusere risikoen for å bli syk.

Man vet at dette er tilfellet for andre sykdommer, for eksempel influensa. En amerikansk studie fra 2015 viste at jo høyere dose av influensavirus som ble gitt til frivillige helsearbeidere, jo verre symptomer fikk de.

Om mengden virus kroppen blir utsatt for har en sammenheng med alvorlighetsgraden av symptomene ved covid-19 er enda usikkert, da forskningen avviker på dette området.

2. Kryssimmunitet

Flere studier (1, 2, 3, 4) viser at man kan ha utviklet kryssimmunitet over for den nye SARS-CoV-2 ved at man tidligere i livet har vært smittet med et annet koronavirus som har medført en forkjølelse.

En forkjølelse med tidligere koronavirusvarianter kan medføre aktivering av en spesiell type immunceller kalt T-celler. Enkelte T-celler har en slags «hukommelse» som gjør at de husker virus, og dermed kan aktivere et raskt forsvar hvis de på et senere tidspunkt møter samme, eller lignende, virus igjen.

De forskjellige koronavirusene deler enkelte kjennetegn med hensyn til utseende og oppbygning. Hvis man har vært smittet med en tidligere variant av koronaviruset, vil T-cellene derfor gjenkjenne det nye koronaviruset da det ligner de tidligere variantene på noen områder. T-cellene aktiverer dermed en rask immunrespons, som medfører at viruset ikke får overtaket på kroppen, og man kan på denne måten unngå sykdom.

Kryssimmunitet kan muligvis forklare hvorfor noen mennesker ikke blir syke med covid-19, og framtidig forskning vil blant annet fokusere på dette området.

3. Kan det være genene?

Mange studier har de siste årene forsøkt å kartlegge om genene kan være med og bestemme hvor syk man blir av korona. En stor overblikksstudie oppsummerer de forskjellige genvariantene som er funnet å ha en sammenheng med utviklingen -og alvorlighetsgraden av covid-19.

At det medfødte immunsystem spiller en rolle i sykdom generelt er udiskutabelt. Hvor stor rolle det spiller ved covid-19 vil fremtidens forskning vise.

4. Smittet, men ingen symptomer

Har man ikke hatt symptomer på korona, kan det likevel være man har vært smittet med viruset. Ifølge FHI viser studier som har undersøkt tidlige virusvarianter at omkring 20-40% av dem som blir infisert med koronavirus ikke utvikler symptomer. Tilsvarende tall for omikronvarianten er foreløpig usikre, men antas å være høyere.

Hvis man ikke har symptomer vil man ofte ikke teste seg, og derfor kan det være mange mennesker som tror de ikke har vært smittet, selv om de i virkeligheten har det.

5. Falsk negativ test

Noen mennesker som er smittet med koronavirus vil oppleve å få en falsk negativ test. Det kan være flere årsaker til dette. Lommelegen har tidligere snakket med Mette C Tollånes, konstituert leder og overlege i Noklus, som forteller at når de uten symptomer testes med hurtigtest av profesjonelle blir omkring halvparten falske negative.

Med andre ord kan det være man er smittet med koronavirus selv om testen er negativ og man ikke har symptomer.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring