Kan barn få long covid?

Flere opplever nå senfølger etter covid-19.

SENFØLGER ETTER COVID-19: Barn kan også oppleve langvarig symptomer. Bilde: AlisherIrismetov / Shutterstock / NTB
SENFØLGER ETTER COVID-19: Barn kan også oppleve langvarig symptomer. Bilde: AlisherIrismetov / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

De fleste barn som blir smittet med koronavirus opplever få eller ingen symptomer, og kommer seg raskt på beina igjen. For enkelte barn kan symptomene for øvrig henge igjen lenge etter at de ble smittet, og i noen av disse tilfellene kan det dreie seg om long covid. Men hva vet vi egentlig om barn og long covid?

Hva er long covid?

Long covid, eller «senfølger etter covid-19», er en samlebetegnelse på langvarige symptomer enkelte mennesker opplever etter et gjennomgått sykdomsforløp med covid-19.

Long covid defineres av Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon (WHO) som personer som har hatt bekreftet eller sannsynlig koronainfeksjon, og som har hatt symptomer i minst 2 måneder, og hvor det har gått 3 måneder siden de ble syke med korona.

Folkehelseinstituttet melder få senfølger hos barn

Folkeinstituttet publiserte en litteraturstudie i januar 2022 som baserer seg på ni kontrollerte studier og 11 ukontrollerte studier. Blant disse var det kun én ukontrollert studie som i hovedsak omfattet barn og unge. Studien omhandlet barn som hadde vært i kontakt med sykehuset i forbindelse med koronainfeksjon, og som dermed hadde flere alvorlige symptomer.

Studien viste at omkring 1/4 av barna hadde symptomer flere måneder etter at de ble utskrevet fra sykehuset, og én av ti opplevde flere enn ett symptom. De vanligste symptomene var trøtthet, søvnproblemer og sensoriske problemer.

Folkehelseinstituttet har tidligere også gått igjennom flere studier, og funnet at barn som har gått igjennom et alvorlig sykdomsforløp med covid-19 opplever flere symptomer i en lengre periode enn barn som har hatt et mildt eller asymptomatisk forløp med covid-19, noe man også ser hos voksne.

Generelt ser det ut til at barn blir mindre berørt av senfølger etter covid-19 enn voksne.

Hva er symptomene på long covid?

Ifølge WHO er de vanligste symptomene på long covid for både barn og voksne følgende:

  • Trøtthet eller utmattelse
  • Hodepine
  • Søvnforstyrrelser
  • Hukommelsesproblemer og konsentrasjonsproblemer
  • Kortpustethet
  • Brystsmerter
  • Langvarig hoste
  • Muskelsmerter
  • Manglende lukte -og smakssans
  • Depresjon og angst

Long covid er først og fremst undersøkt blant de som har vært alvorlig syke med covid-19, og det kreves flere undersøkelser for å avdekke hvor omfattende long covid er generelt i befolkningen.

Symptomer kan skyldes andre ting

En britisk studie har rapportert at mer enn halvparten av barn som ikke hadde påvist koronainfeksjon likevel hadde symptomer som hodepine, trøtthet, søvnforstyrrelser og konsentrasjonsvansker i løpet av pandemien.

Dette viser at det kan være vanskelig å skille mellom langvarige symptomer grunnet infeksjon med koronavirus, og symptomer som er normale hos barn og unge, og som til og med kan skyldes følger etter pandemiens isolasjon og nedlukning.

Nødvendig med flere studier

I forhold til studier som undersøker senfølger etter koronainfeksjon i den voksne befolkningen er det fremdeles få studier som undersøker long covid hos barn. En årsak til dette kan være at barn generelt sjeldnere blir smittet og alvorlig syke av covid-19.

Folkehelseinstituttet understreker at studiene som er publisert til dags dato fremdeles i stor grad reflekterer personer med covid-19 fra begynnelsen av pandemien, og det er derfor nødvendig med flere studier før man kan konkludere noe sikkert om senfølgene etter covid-19.

Med flere og flere mennesker som vaksineres, samt nye virusmutasjoner som gir mildere sykdom, forventer man at det er færre mennesker som kommer til å få senfølger etter covid-19. Dette gjelder også barn.

Hvordan hjelpe barn og unge med long covid?

Hvis man har barn som opplever langvarige symptomer etter smitte med koronavirus bør man kontakte fastelegen. Fastlegen vil vurdere hvilken oppfølging som er mest riktig ut fra hvilke symptomer barnet har, og har også mulighet for å henvise til rehabiliteringstilbud.

Kilder

1) FHI: COVID-19: Post COVID-19 condition 2) WHO: Post COVID-19 condition

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring