Koronavaksine og bivirkninger

Dette er bivirkningene som har blitt rapportert så langt.

VAKSINERING: De fleste vaksiner har noen bivirkninger, det gjelder også koronavaksinen. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP / NTB
VAKSINERING: De fleste vaksiner har noen bivirkninger, det gjelder også koronavaksinen. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Generelt om bivirkninger

Bivirkninger er uønskede virkninger av en vaksine. Mange medikamenter vil gi noen former for bivirkninger, ofte milde - men noen ganger også mer alvorlige bivirkninger. Alvorlige bivirkninger av vaksiner er heldigvis sjeldent.

Nytten av koronavaksinen skal være større enn risikoen for alvorlige bivirkninger, påpeker Legemiddelverket.

Pfizer eller Moderna?

Bivirkningene er litt forskjellig for de ulike vaksinene:

Vanlige, milde bivirkninger

Erfaring så langt fra vaksinering med Comirnaty koronavaksine (BioNTech og Pfizer), mRNA-1273 (Moderna), AstraZeneca, Janssen, Curevac og Novavax viser at dette er vanlige bivirkninger:

  • Smerter og hevelse på injeksjonsstedet
  • Tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger, leddsmerter, feber (2)
  • Kvalme og feber (6)

Bivirkningene oppstår innen 3 dager etter vaksinasjon og var milde eller moderate og gikk over i løpet av et par dager. (2)

Dette ligner ganske mye på de bivirkninger som influensavaksinen kan gi.

Å bli slapp dagen etter, eller få vondt i armen er en helt naturlig og ønsket respons i kroppen. Espen Rostrup Nakstad

– Det man må forvente er de naturlige bivirkningene, altså at du blir slapp dagen etter på, eller få vondt i armen, det er helt naturlig og ønsket respons i kroppen, har Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet tidligere uttalt til NRK.

To koronavaksiner som er godkjent til bruk, Astrazeneca og Janssen er midlertidig stanset. Dette er forskjellene i effekt, virkning og bivirkninger for vaksinene. Vis mer

De milde bivirkningene er tegn på at kroppens immunsystem aktiveres, og lager beskyttelse mot viruset.

Bivirkning eller symptomer på covid-19?

Hva skal man gjøre om man etter vaksinering får symptomer som kan være covid-19?

FHI opplyser på sine nettsider at man kan reagere på vaksinen inntil tre dager etter vaksinasjon og viser til når man bør testes for coronavirus:

Symptom Tiltak
Symptom som er typiske vaksinasjonsbivirkninger: Feber, hodepine, trøtthet, verk i muskler eller leddHolde seg hjemme til man er feberfri og har bedre allmenntilstand. Hvis symptom varer over 48 timer, vurdere eventuell testing for koronavirus
Symptom som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning:   Hoste, sår hals, rennende nese, tungpusthet, mistet smak/luktesansenHolde seg hjemme og testes for koronavirus

.

MILDE BIVIRKNINGER: De som får bivirkninger vil mest sannsynlig få midle symptomer som går over etter en eller to dager. Foto: Robert Michael/dpa via AP / NTB
MILDE BIVIRKNINGER: De som får bivirkninger vil mest sannsynlig få midle symptomer som går over etter en eller to dager. Foto: Robert Michael/dpa via AP / NTB Vis mer

Stressreaksjoner på selve vaksineringen

Som for alle andre typer vaksinering, vil noen personer ha stressreaksjoner på selve situasjonen med sprøytestikk. Dette har ingen sammenheng med innholdet i vaksinen, og er således ikke en bivirkning, men vi nevner likevel at det kan skje.

Angst- og stressrelaterte reaksjoner på nålestikket, inkludert vasovagale reaksjoner som kan medføre besvimelse og hyperventilering kan forekomme før og etter vaksinering. Prosedyrer for å hindre skade ved besvimelser skal ivaretas av helsepersonellet som setter vaksinen. (4)

Mensforstyrrelser

Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen. Det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot korona, viser de første resultatene fra Folkehelseinstituttets befolkningsundersøkelser.

Flere i undersøkelsen rapporterte at menstruasjonen ble mer kraftig enn normalt etter første og andre vaksinedose.

Kvinner som opplever vedvarende menstruasjonsforstyrrelser, bør oppsøke lege for undersøkelse og evt. henvisning til gynekolog for å utelukke andre årsaker til blødningsforstyrrelsene. Les flere råd på FHI.no.

Alvorlige bivirkninger

Et mindre antall vaksinerte kan få kraftige lokale og systemiske bivirkninger. Fra studiene som er gjort hittil er det god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes. (3)

Hjerneblødning og blodpropp

Vaksinering med AstraZeneca har blitt stoppet etter tilfeller med hjerneblødning og blodpropp i Norge. Europeiske legemiddelmynbdigheter (EMA) har fastslått sammenheng med vaksineringen. Felles for disse pasientene er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet.

Janssen kan også gi samme type bivirkninger og er derfor også tatt ut av vaksineringsprogrammet i Norge.

Hjertebetennelse

Det er i Norge per 16. desember 2021 meldt om 218 tilfeller av perikarditt og 120 tilfeller av myokarditt etter vaksinering. Det er satt 8,9 millioner vaksinedoser i Norge.

Perikarditt er en betennelse i hjerteposen. Myokarditt, en betennelse i hjertemuskelen.

En ny nordisk studie, antyder at myokarditt oftere oppstår etter andre dose enn etter første, og oftere hos yngre menn. Hos de fleste begynner symptomene på hjertebetennelse 1-2 uker etter vaksinasjonen, men hos noen kan det ta lengre tid.

Risikoen ser ut til å være høyere etter to doser med Spikevax (Moderna) enn etter to doser med Comirnaty (BioNTec/Pfizer).

- De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner. Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls, sier medisinsk fagdirektør, har Steinar Madsen i Legemiddelverket tidligere rådet.

Allergisk sjokk

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller fremkalle anafylaktiske reaksjoner, også kalt allergisk sjokk, og derfor skal alltid vaksiner settes av helsepersonell, og du skal ikke forlate legekontor/helsestasjon før det har gått minst 15 minutter. Dette er for at du skal få rask helsehjelp ved en eventuelt akutt reaksjon.

Felleskatalogen oppgir at tilfeller av anafylaksi er rapportert, men med foreløpig ukjent frekvens for Comirnatyvaksinen. (3)

Legemiddelverket vil publisere rapporter om bivirkninger av koronavaksinen fremover.

Vil allergikere ha høyere risiko?

Ifølge FHI er alvorlige allergiske reaksjoner er uhyre sjeldne og forekommer blant cirka 1–2 per 1.000.000 etter vaksinasjon med andre vaksiner. For de to nye mRNA-vaksinene ser det ut til at forekomsten kan være noe høyere. (5)

– Personer som tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon, uansett hva de har reagert på, har høyere risiko enn andre for en tilsvarende reaksjon på nye stoffer. I disse sjeldne tilfellene vil en lege vurdere om vaksinen kan gis, sier sier Gro Evensen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, på FHI sine nettsider.

Personer med allergi, eksem og astma skal i prinsippet vaksineres på vanlig måte, men med noen unntak:

Gruppe Tiltak
Personer med tidligere straksallergiske reaksjoner på andre vaksiner og injeksjoner uavhengig av alvorlighetsgradForlenget observasjonstid etter vaksinen er satt
Personer med tidligere alvorlige straksallergiske/anafylaktiske reaksjoner uavhengig av årsak og/eller som har fått foreskrevet adrenalin autoinjektorForlenget observasjonstid etter vaksinen er satt
Personer med ukontrollert astma (som definert i GINA Guidelines [12])økt anafylaksiberedskap (vaksinen settes på sykehus)
Personer med mastcellesykdommerØkt anafylaksiberedskap (vaksinen settes på sykehus)
Personer med generelt svingende og alvorlig sykdomsforløpBehandlende lege avgjør om pasienten skal ha vaksine
Tidligere straksallergisk systemisk reaksjon, eller mistanke om dette, på mRNA-vaksineHenvises til allergologisk utredning før vaksinering med mRNA-vaksine mot covid-19 eller før neste vaksinasjonsdose med mRNA-vaksinen
Tidligere straksallergisk systemisk reaksjon, eller mistanke om dette, på innholdsstoffene i mRNA-vaksinene eller stoffer som kan kryssreagere med disse (for eksempel PEG-forbindelser eller polysorbater)Henvises til allergologisk utredning før vaksinering med mRNA-vaksine mot covid-19 eller før neste vaksinasjonsdose med mRNA-vaksinen

Kilde: FHI. Vaksinasjonsveileder for helsepersonell, koronavaksine

Infeksjonslege Gunnar Hasle svarer en mann på Lommelegen som lurer på om han generelt har økt risiko for allergisk reaksjon på covid-19 vaksine, siden han har hatt sterke allergiske reaksjoner på mat tidligere.

- Du har økt risiko for nye allergiske reaksjoner om du har hatt allergiske reaksoner fra før, men det er ikke noen spesielt stor risiko for at du skal reagere på covid-19-vaksinen. Det er bare hvis du har hatt en allergisk reakson på en tidligere dose av samme vaksine at vi anbefaler å ikke gi vaksinen, svarer han.

Les hele legesvaret her: Er det fare for allergisk reaksjon mot covid-19 vaksinen?

Dødsfall hos eldre

Eldre på sykehjem er den prioriterte gruppen som først fikk vaksinen i Norge. Hver uke dør det om lag 400 mennesker som bor på sykehjem i Norge. (4)

Legemiddelverket har derfor meldt om flere dødsfall etter vaksinering hos eldre pleietrengende, hvor de fleste er sykehjemsbeboere. Flere som er vaksinert i denne gruppen er svært skrøpelige. Det er derfor forventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng. For flere av dødsfallene har melder oppgitt at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon og at hendelsen skyldes grunnsykdom hos pasient.  Det kan likevel ikke utelukkes at vanlige vaksinebivirkninger, slik som feber og kvalme, kan ha bidratt til et alvorlig forløp av grunnsykdom hos skrøpelige pasienter.  (7)

Folkehelseinstituttet kom med en presisering i vaksineveilederen 11.01.2021. For pasienter som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter (det vil si døende pasienter, red.anm.), anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering.

Lave blodplater og blodpropp

Norske helsemyndigheter stanset all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Norge inntil videre etter tilfeller med blodpropp og lave blodplater, som har medført alvorlig sykdom og dødsfall. EMA har konkludert sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne tilfellene.

Det er også rapportert de samme alvorlige bivirkningene etter Janssen-vaksinen. Som følge av dette, har Johnson & Johnson besluttet å utsette utrullingen av sin coronavaksine til Europa, mens stater i USA anbefaler å stanse bruken midlertidig. Beslutningen kommer etter at det er registrert seks tilfeller hos kvinner som har fått denne vaksinen i USA. Nesten sju millioner har så langt fått vaksinen der.

Slik overvåkes bivirkninger

Under en pandemivaksinering vil Legemiddelverket og FHI overvåke bivirkninger fortløpende. De skal også publisere oversikt over meldte bivirkninger og reagere raskt ved mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.

Meld inn bivirkninger!

Legemiddelverket og FHI er avhengig av at helsepersonell og pasienter melder inn bivirkninger.

  • Privatpersoner kan melde mistanke om bivirkninger av vaksine via et elektronisk skjema du finner på helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID. Dette sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.
  • Helsepersonell skal melde mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon via melde.no

Kilder:

1) Legemiddelverket: Bivirkningsovervåkning av koronavaksiner 2) FHI: Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, Koronavaksine 3) Felleskatalogen: Comirnaty, BioNTech og Pfizer 4) Legemiddeverket: Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering 5) FHI: Økt risiko for allergisk reaksjon ved koronavirusvaksinasjon 6) Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine AstraZeneca7 ) Legemiddelverket: eldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 09.02.21 8) Regjeringen.no: Astrazeneca tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring