Legionella (legionærsyken)

Hva er egentlig legionellose? Og kan hvem som helst få det?

DUSJ: Dusjhodet kan være en smittekilde, spesielt hvis det har stått lenge uten bruk. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
DUSJ: Dusjhodet kan være en smittekilde, spesielt hvis det har stått lenge uten bruk. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Legionellose kalles også legionærsykdom og "legionella".

Hva er legionellose?

Legionellose er en infeksjon som skyldes bakterien legionella pneumophila. Bakterien finnes i vann i naturen, men den blir først farlig for mennesker dersom den får formert seg i store mengder i rørsystemer, og blir spredd via små vanndråper i luften som kan pustes inn når når du dusjer, bader eller bruker vannslange ved rengjøring.
Det finnes to varianter av sykdommen:

  • Legionærsykdom som kan gi alvorlig lungesykdom
  • Pontiacfeber som er en mildere infeksjon som gir influensalignende symptomer.

Legionærsyken fikk sitt navn under dramatiske omstendigheter. Under en kongress for legionærer i Philadelphia, USA i 1976 ble 221 deltagere syke, og hele 34 omkom. Dette var det første kjente store utbruddet. Smitten ble den gang spredd gjennom hotellets lufteanlegg, og alle deltagerne bodde ved det samme hotellet.

Smittekilder

Spredningskilder kan være dusjhoder, luftfuktere og air condition-anlegg, varmtvannssystemer, boblebad, overrislingsanlegg, innendørs fontener, kjøletårn og «skrubbere» (anlegg som brukes i fabrikker for å rense luft ved hjelp av vann).

Hytter står ofte ubebodde i perioder av året. FHI har nylig gått ut og oppfordret hytteeiere til å gjøre tiltak for å hindre at legionella-bakterien etablerer seg i vannsystemet på hytta. De har også tidligere gått ut med informasjon om at private boblebad må rengjøres på spesielle måter for å hindre legionellasmitte. Se rådene lengre ned i artikkelen.

Bakterien dør ved temperaturer over 65 grader. Smitte med legionellabakterien kan derfor skyldes for lav temperatur i varmtvannsberedere og vannledninger. Typisk er store vanntanker på taket av hoteller, tanker som brukes som kjøling gjennom aircondition og til vannforsyning. Her kan bakterien finnes i store konsentrasjoner.

Legionellose smitter heldigvis aldri mellom mennesker.

Inkubasjonstid

Inkubasjonstiden, altså tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut, er ca 5-6 dager.

BOBLEBAD: UTen riktig rengjøring kan dette være en smittekilde. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
BOBLEBAD: UTen riktig rengjøring kan dette være en smittekilde. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvem bli syke?

Man vet at mange flere blir smittet enn dem som blir ordentlig syke. De som har en sykdom fra før, eldre, de som røyker, er alkoholikere, personer med hjerte- eller lungesykdom eller med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt for å bli hardt angrepet av legionella.

Symptomer

Det lumske med bakterien, er at den er gir et ukarakteristisk bilde, som kan være til forveksling likt bildet ved vanlig vinterinfluensa: Vondt i muskler og ledd, feber og hodepine. I tillegg kan man bli kortpustet og får tørrhoste, av og til med brystsmerter. Noen får diare og oppkast.

Bakterien angriper først og fremst lungene, men kan også spre seg til flere organer, blant annet leveren. Bakterien kan gå i blodet og føre til blodforgiftning(sepsis).

Det kan altså bli svært dramatisk, og dødeligheten hos i utgangspunktet friske mennesker er ca. ti prosent. Hos eldre og mer utsatte kan dødeligheten være helt oppi 30 prosent. Det er svært viktig å komme tidlig til behandling.

Når skal du søke lege

Hvis du er syk og bare bli verre bør du uansett søke lege. Det er alltid viktig å fortelle at du har vært ute og reist, selv om det skulle være en stund siden.

Slik påvises og behandles legionellose

Legionella påvises i urinen. Denne testen er normalt bare tilgjengelig på sykehus. Det går også an å påvise legionella i blodprøver, men dette tar lang tid å få svar på.

Man kan ikke ta knekken på bakterien med vanlig penicillin, men bakterien er mulig å bekjempe med flere andre vanlige antibiotika.

Tilfeller av legionella

Det har vært noen større utbrudd av legionellose i Norge de siste årene. I Stavanger i 2001 ble 28 smittet hvorav syv døde. Kilden var et kjøletårn i et hotell. I Sarpsborg-Fredrikstad-området i 2005 ble 54 syke hvorav 10 døde. Kilden var en luftskrubber i et luftrenseanlegg ved en treforedlingsbedrift.

Pontiac-feber - en mildere variant

En mildere variant av legionellose kalles Pontiac feber, den gir et influensaliknende sykdomsbilde. Symptomene varer noen få dager, og behandling er vanligvis ikke nødvendig. Denne varianten rammer ikke bare de med annen sykdom eller alderdom, men også barn og ungdom, samt friske voksne.

Kilder

Skrevet av Ann Cathrin Reichelt, Lege Mandag 23. mai 2005
Oppdatert 29.04.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege
Oppdatert 20.04.2021 av: Elisabeth Lofthus, sykepleier. Kilde: FHI Legionellaveilederen 20.04.2020

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring