Mukormykose og covid-19

Mange tilfeller av soppinfeksjonen mukormykose har blitt rapportert hos pasienter med covid-19 i India. Infeksjonen har høy dødelighet.

ALVORLIG SOPPINFEKSJON: En lege undersøker en pasient som har mukormykose. Foto: Pratham Gokhale / Hindustan Times / Shutterstock Editorial /NTB
ALVORLIG SOPPINFEKSJON: En lege undersøker en pasient som har mukormykose. Foto: Pratham Gokhale / Hindustan Times / Shutterstock Editorial /NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva er mukormykose?

Det har vært rapportert om mange tilfeller av en soppinfeksjon som heter mukormykose (skrives også mucormycose) hos pasienter med covid-19 i India. Denne soppen er en såkalt opportunistisk infeksjon. Det betyr at den bare kan angripe mennesker med nedsatt infeksjonsforsvar.

Det kan være folk med medfødt eller ervervet immunsvikt, mennesker som står på medisiner som svekker immunforsvaret, for eksempel kortikostereoider (som prednisolon og dekadron), og dem som har en dårlig regulert diabetes.

Hva skjer i kroppen?

Mucoromycota, eller kulemuggsopper, er en rekke innen soppriket, som inneholder minst 300 arter. Det finnes patogene arter innen slektene Mucor og Rhizopus, og mukormykoseer en infeksjon med en av disse. Infeksjonen kan ramme nese, bihuler, lunger, hud, øyehule og hjernen (1). Dette er veldig alvorlige infeksjoner, ofte med dødelig utgang. Sykdommen har ikke noe norsk navn, og slike infeksjoner sees svært sjelden i den vestlige verden.

DÅRLIG PROGNOSE: Selv ved god behandling på sykehus har mukormykose i bihuler, øyne og hjerne høy dødelighet. Foto: stockpexel / Shutterstock / NTB
DÅRLIG PROGNOSE: Selv ved god behandling på sykehus har mukormykose i bihuler, øyne og hjerne høy dødelighet. Foto: stockpexel / Shutterstock / NTB Vis mer

Mukomykose og covid-19

Det som er nytt nå er at det er mange pasienter med covid-19 som har fått mukormykose. Langt de fleste tilfellene har vært i India (1). I India kommer det problemet i tillegg at det er mangel på amfotericin B som er den viktigste medisinen mot mukormykose.

Utbrudd i India

Det er et samspill av årsaker som har forårsaket det store antallet i India. Overvekt er både risikofaktor for covid-19 og diabetes. Ved alvorlige infeksjoner stiger blodsukkeret, og en dårlig regulert diabetes øker risikoen for mukormykose. Alvorlig syke covid-19-pasienter får ofte stereoider, som senker immunforsvaret, og medisinene øker dermed risikoen for mukormykose.

Smitte

Infeksjonen smitter normalt ikke fra person til person. Smitten spres med sporer fra råtnende plantemateriale (2). Det kan likevel tenkes at det i en overfylt intensivavdeling med kollaps av hygieniske forholdsregler kan overføres smitte fra en pasient til en annen. Det er vanskelig å beregne inkubasjonstiden på en sykdom der smitten er i miljøet, men 1-2 uker har vært angitt (3). Mukormykose er påvist i alle verdensdeler, men de fleste tilfellene er rapportert fra India, USA og Australia, og det har vært påvist få tilfeller i Europa (4).

KAN RAMME LUNGENE: Soppinfeksjonen i lungene. Illustrasjon: Kateryna Kon / Shutterstock / NTB
KAN RAMME LUNGENE: Soppinfeksjonen i lungene. Illustrasjon: Kateryna Kon / Shutterstock / NTB Vis mer

Diagnose og forløp

Mukormykose gir en alvorlig invasiv infeksjon, og det kan være mukormykosen som tar livet av pasienten etter at selve covid-19-infeksjonen er overstått. Ved infeksjon i øyehulen er det ikke sjelden at hele øyet må fjernes.

Det kan være vanskelig å skille en mykormycose fra en bakterieinfeksjon bare ut fra sykdomsbildet, og diagnosen stilles ved mikroskopi av vevsprøver, og dyrkning av sopp, men soppdyrkning tar lang tid og en rask diagnose er avgjørende for om pasienten skal ha en sjanse til å overleve. PCR-undersøkelse (der man leter etter soppens arvestoff) med tanke på mukormykose, kan gjøres ved Rikshospitalet i Oslo.

Første skritt at mistanken er reist for å stille diagnosen. Dette er ikke mikrober som dukker opp uten at man leter etter dem, unntatt om man finner dem i blodkulturer.

Behandling

Behandling er antisoppmidler, for eksempel amfotericin B.

SÅRLIGE ODDS: Hvis soppen sprer seg til hjernen vil 80% dø av infeksjonen. Foto: Kateryna Kon / Shutterstock / NTB
SÅRLIGE ODDS: Hvis soppen sprer seg til hjernen vil 80% dø av infeksjonen. Foto: Kateryna Kon / Shutterstock / NTB Vis mer

Dårlig prognose

Prognosen er meget alvorlig. Selv i gode hender er dødeligheten 50-80 % ved infeksjon i bihuler og øyehuler, og over 80 % ved infeksjon i hjernen (5). Uten tilgang til effektive soppmidler går det dårlig: Før amfotericin B kom var det ingen som overlevde mukormykose. Dette er en tilstand som må behandles på en infeksjonsavdeling eller en intensivavdeling.

I land hvor denne infeksjonen forekommer kan det være aktuelt å være restriktiv med bruk av stereoider til covid-19-pasienter, selv om stereoider har en viktig plass i behandlingen.

Så langt synes det som at covid-19-pandemien har gjort forholdsvis liten skade i fattige land i Asia og Afrika, men noe av forklaringen kan være mangelfull diagnostikk og rapportering. Økningen av covid-19 og mukormykose i India viser at det både er behov for covid-19-vaksiner, for soppmedisiner og en generell oppjustering av Indias helsevesen.

Vil det bli et problem i Norge?

Mukormycosesituasjonen i India har nylig fått stor oppmerksomhet i norske media, med oppslag av typen «Dødelig covidsopp herjer». Det er lite trolig at dette vil bli noe stort problem i Norge, både fordi de patogene soppene ikke synes å være vanlige her, og fordi de fleste med hiv og diabetes i Norge har grunnsykdommen under god kontroll. Det kan teoretisk være et problem for dem som får immunsvekkende behandling. Det viktige nå er at rike land må hjelpe India med å få kontroll over covid-19 pandemien og dens komplikasjoner.

Referanser:

1. John, T. M., Jacob, C. N., &Kontoyiannis, D. P. (2021). When Uncontrolled Diabetes Mellitus and Severe COVID-19 Converge: The Perfect Storm for Mucormycosis. Journal of Fungi, 7(4), 298.

2. CDC.gov: Mucormycosis basics

3. Smith, R. M., Lee, J., &Mody, R. K. (2015, December). Determining the incubation time of mucormycosis: A systematic review. In Open Forum Infectious Diseases (Vol. 2, No. suppl_1). Oxford University Press.

4. Mignogna, M. D., Fortuna, G., Leuci, S., Adamo, D., Ruoppo, E., Siano, M., & Mariani, U. (2011). Mucormycosis in immunocompetent patients: a case-series of patients with maxillary sinus involvement and a critical review of the literature. International Journal of InfectiousDiseases, 15(8), e533-e540.

5. Emedicine.medscape: Rhinocerebral Mucormycosis

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring