Smitteutbrudd: Dette er Pseudomonas aeruginosa

Folkehelseinstituttet melder om 239 som har blitt smittet, men det kan være flere. Smittekilden er funnet. Noen mennesker kan få alvorlig sykdom hvis de rammes av bakterien.

FUNNET I VASKESERVITTER: Bakterien Pseudomonas aeruginosa ble funnet i vaskeservietter brukt på sykehus. Foto: Kateryna Kon / New Africa / Shutterstock / NTB
FUNNET I VASKESERVITTER: Bakterien Pseudomonas aeruginosa ble funnet i vaskeservietter brukt på sykehus. Foto: Kateryna Kon / New Africa / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Pseudomonas er en gruppe bakterier som trives best i fuktige omgivelser, de finnes naturlig i jord og vann. En av disse type bakterier er Pseudomonas aeruginosa, som kan gi ulike infeksjoner hos mennesker for eksempel i lungene, i blodet, på huden, i sår, i hjertet eller fotsålene.

Mest utsatt er mennesker som allerede er syke og svekket.

Pågående utbrudd

I Norge har vi et pågående utbrudd hvor 239 pasienter har blitt smittet, på 33 ulike sykehus.

Oslo universitetssykehus (OUS) oppdaget at bakterien har spredd seg fra pakker med ferdig fuktede engangskluter som helsevesenet bruker. «Oasis Bedbath, Unperfumed» heter produktet ifølge FHI (2).

SMITTEKILDE: Engangs vaskekluter. Foto: OUS
SMITTEKILDE: Engangs vaskekluter. Foto: OUS Vis mer

I hovedsak er det sykehus og sykehjem som bruker dette produktet, men de kan også kjøpes på nett, ifølge Mattilsynet. Ingen bør bruke dette produktet hvis de har det liggende.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet jobber fortsatt med å kartlegge omfanget, det kan være enda flere pasienter som har fått infeksjonen.

Hvordan spres bakterien?

Pseudomonas aeruginosa er en hyppig sykehusinfeksjon. Det vil si at du kan bli smittet når du er innlagt på sykehus. Siden bakterien er glad i fuktige steder kan den være på vaskeservanter, vannkraner, dusjhoder, vannkobler, urinkatetre og teknisk utstyr som for eksempel i en respirator.

Men man kan også bli smittet andre steder enn på sykehus. Boblebad og badeanlegg, spesielt med oppvarmet vann, kan inneholde pseudomonasbakterier. Det er strenge regler for offentlige bad - både når det gjelder rengjøring og vannkvalitet - for å unngå bakterieoppvekst.

SMITTEKILDE: Varme basseng kan også være smittekilde, spesielt hvis man ikke følger prosedyrer for god vannkvalitet. Foto: Africa Studio / Shutterstock / NTB
SMITTEKILDE: Varme basseng kan også være smittekilde, spesielt hvis man ikke følger prosedyrer for god vannkvalitet. Foto: Africa Studio / Shutterstock / NTB Vis mer

Bakterien har også blitt oppdaget i infusjonsvæsker, øyedråper, linsevæske, tatoveringsløsninger og til og med i noen desinfeksjonsmidler.

Hvem er utsatt?

Friske mennesker blir sjeldent syke av Pseudomonas aeruginosa. Denne bakterien er derimot en viktig årsak til opportunistiske infeksjoner hos mennesker. Opportunistiske infeksjoner vil si infeksjoner som kroppens immunforsvar vanligvis ville bekjempe effektivt selv.

Hvis du har en immunsviktsykdom eller du har fått medisiner som rammer immunforsvaret ditt, kan du likevel bli syk. Disse er derfor utsatt:

 • Hiv og aids
 • Cystisk fibrose
 • Ryggmargsskade
 • Liggesår
 • Nyresvikt
 • De som har transplantert et organ
 • De som ligger i respirator
 • Nyopererte
 • Brannskadde
 • Andre med store skader og sår
 • De som har urinkateter
 • Rusavhengige som bruker urene sprøyter

Symptomer og forløp

I og med at infeksjonen kan ramme ulike organer, vil det være stor variasjon på symptomer og forløp. Medscape lister opp disse symptomene. (3)

 • Hvis lungene rammes vil man for eksempel utvikle lungebetennelse.
 • Hvis man får bakterier i blodet kan man utvikle sepsis, også kalt blodforgiftning. Det er en veldig alvorlig infeksjon, som krever rask behandling. Sepsis gir høy feber, høy puls og lavt blodtrykk.
 • Hvis bakterien kommer til hjertet vil man kunne få endokarditt. Rusavhengige som bruker urene sprøyter er spesielt utsatt.
 • Hvis bakterier kommer til hjernen vil man kunne få hjernehinnebetennelse eller abscess.
 • Hvis bakterier kommer til øret kan man utvikle ørebetennelse, både i det ytre øret, øregangen eller i mellomøret
 • Bein og ledd kan også få en infeksjon, dette kalles osteomyelitt.
 • Mage og tarminfeksjon, med diaré og kvalme
 • Urinveisinfeksjon
 • Øyeinfeksjoner. Det kan skje for eksempel etter en operasjon i øyet.
 • De som har dype sår eller brannskader kan få en alvorlig infeksjon i sår.
 • I huden kan man også få utbrudd av follikulitt.

«Badhusfötter»

Kanadiske og svenske leger har de siste årene beskrevet en tilstand som de kaller «Pseudomonas hot-foot-syndrome» eller «badhusfötter» der særlig barn i alderen 2–15 år har fått smertefulle fotsåler etter de har badet i boblebad, svømmehall eller andre badeanlegg hvor det ble påvist Pseudomonas aeruginosa.

Smertene oppstår 10–40 timer etter bad, og fotsålene blir røde og hovner opp. Barnet kan nekte å gå, eller ikke ha på sokker og sko på grunn av smertene. Tilstanden går over av seg selv innen et par dager. (7)

PSEUDOMONAS HOT FOOT SYMDROME: Kan være en oversett diagnose, mener svenske leger. Foto: SrideeStudio / Shutterstock / NTB
PSEUDOMONAS HOT FOOT SYMDROME: Kan være en oversett diagnose, mener svenske leger. Foto: SrideeStudio / Shutterstock / NTB Vis mer

Behandling

Behandlingen er antibiotika. Pseudomonas aeruginosa er ganske motstandsdyktig og kan overleve både desinfeksjonsmidler og antibiotika, bare spesielle antibiotika (pseudomonasmidler) virker på den. Dette kan være aminoglykosider, ceftazidim, aztreonam, karbapenemer, piperacillin-tazobactam og ciprofloksacin.

Bakterier finner stadig nye måter å overleve antibiotika på. Når antibiotika ikke virker på bakterier kalles det antibiotikaresistens, og det er et stort problem. Hvis bakterier utvikler motstand mot mange forskjellige antibiotika kan bakteriene bli multiresistente og dette er en reell bekymring når det gjelder Pseudomonas aeruginosa.

Kilder

1) FHI: Pseudomonasinfeksjon – veileder for helsepersonell 2) FHI: Utbruddsbakterien funnet i engangs vaskeklut brukt i helsetjenesten 3) Medscape: Pseudomonas aeruginosa Infections 4) Sciencedirect.com: Pseudomonas aeruginosa 5) SML.no: Pseudomonas 6) SML.no: Opportunistisk infeksjon 7) Internetmedicin.se: Badhusfötter 8) Mattilsynet: Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring