Søk lege ved disse coronasymptomene

De fleste som blir smittet av coronavirus får et mildt og ufarlig forløp av sykdommen. Men 20% vil utvikler alvorlig sykdom, ifølge infeksjonslege.

PUSTEPROBLEMER: Søk alltid legehjelp hvis du har problemer med å puste. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
PUSTEPROBLEMER: Søk alltid legehjelp hvis du har problemer med å puste. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Coronaviruset, som også blir kalt SARS-Cov-2 eller covid-19, herjer over store deler av verden, og stadig flere blir smittet i Norge også. Hvis du blir syk, er det lurt å ha kunnskap om hvilke symptomer som kan være tegn på alvorlig utvikling av sykdommen.

Flest får milde symptomer

– Det er ingen spesifikke kliniske tegn på coronavirusinfeksjon, men nesten alle har feber, i hvert fall i noen dager. Ellers er symptomene til forveksling lik vanlig influensa, forteller infeksjonslege Gunnar Hasle.

FHI oppgir symptomer fra øvre luftveier som halsvondt, forkjølelse, lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter som vanlige. Diaré kan forekomme, men er mindrevanlig. Noen personer kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne.

Astma og coronavirus

Tre ulike forløp

Selv om de fleste får et mildt forløp og blir friske av seg selv uten behov for legehjelp, så kan likevel sykdomsforløpet variere mye mellom personer. Og noen blir alvorlig syke, og dette kan også gjelde unge personer.

Når vi kontakter Folkehelseinstituttet for å få vite om hva som er kjennetegnene på alvorlig forløp, viser overlege Didrik F. Vestrheim til en artikkel på deres nettside som beskriver tre ulike forløp.

FHI viser til at de typiske forløpene er:

  • Mildt forløp: Vanligste forløp. Om lag 8 av 10 som blir rammet vil få et slikt forløp. Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjelden behov for behandling fra helsevesenet.
  • Moderat forløp: Etter 4–7 dager med milde symptomer får noen lungebetennelse med tungpust, forverring av hoste, og stigende feber. En del vil ha behov for sykehusinnleggelse. Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer forenlige med viruslungebetenennelse (karakteristiske fortetninger på lungene).
  • Alvorlig forløp: Som ved moderat forløp, men disse personene har i tillegg behov for intensivbehandling. Disse personene kan ha symptomer i 3–6 uker. Dødsfall forekommer hos noen av dem som blir alvorlig syke.

Tungpust

Et moderat til alvorlig forløp med coronavirusinfeksjon vil oftest gi en følelse av tungpust, forverring av hoste, eller feber som aktuelle symptomer. Tungpust kan ha ulike alvorlighetsgrader - fra tungpust ved anstrengelse, til tungpust i hvile, som er mer alvorlig. En måte tungpust kan komme til uttrykk på, er gjennom at man puster raskere.

Normal pust per minutt (respirasjonsfrekvensen) for en voksen person i hvile vil vanligvis være i området 12–16 per minutt. En infeksjon i lungene kan medføre at du får raskere pust enn vanlig.

– Cirka 20 % av dem som er syke av coronaviruset vil få alvorlig sykdom, og det gir seg først og fremst til kjenne som følelse av tungpust, og økt pustefrekvens, altså mer enn 20 pust per minutt i hvile. Hvis dette symptomet opptrer haster det med å kontakte lege, og man vil høyst sannsynlig bli innlagt på sykehus. Ellers vil enhver alvorlig forverring av allmenntilstanden være grunn til sykehusinnleggelse, forteller Hasle.

Kontakt lege ved følelse av tungpust, pustefrekvens over 20 per minutt eller forverring av allmenntilstanden. Gunnar Hasle, infeksjonslege

Du kan måle din egen eller andres pustefrekvens ved å telle bevegelsene i brystkassa, eller ved å holde en hånd på brystkassen. Det er viktig at man sitter eller ligger i ro, da aktivitet vil øke antall pust. Tell et helt minutt, for å få et riktigst mulig tall.

FHI trekker også frem at man bør ta kontakt med lege per telefon dersom sykdommen forverres (f.eks. dersom du får pustevansker). WHO skriver også på sine nettsider at mennesker med feber, hoste og problemer med å puste bør søke medisinsk hjelp.

Andre årsaker til kortpust eller tungpust

Her får du hjelp

Ved mistanke om coronavirus er det viktig at du ringer før du oppsøker helsehjelp, slik at helsepersonell kan sørge for tiltak for å forhindre smitte når du ankommer.

Folkehelseinstituttet råder deg som har behov for akutt helsehjelp å ringe fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Dersom du ikke har behov for akutt helehjelp, men har spørsmål, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Kols og coronavirus

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring