Syklisk nøytropeni: Syk hver tredje uke?

Gir feber og sykdomsfølelse hver 21. dag som varer noen dager eller en uke.

DÅRLIG IMMUNFORSVAR: Lav konsentrasjon av nøytrofile granulacytter i blodet hver 21. dag kan medføre at man får milde infeksjoner med feber og infeksjon i luftveiene. Foto: NTB Scanpix/Rex Shutterstock
DÅRLIG IMMUNFORSVAR: Lav konsentrasjon av nøytrofile granulacytter i blodet hver 21. dag kan medføre at man får milde infeksjoner med feber og infeksjon i luftveiene. Foto: NTB Scanpix/Rex Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Nøytrofile granulocytter er en gruppe hvite blodceller som er svært viktige for det første forsvaret vårt mot bakterier. Uten disse cellene er vi betydelig mer utsatte for infeksjoner som lungebetennelse, bihulebetennelse og sårinfeksjoner. Syklisk nøytropeni er en av flere tilstander som rammer disse viktige immuncellene, men ofte i en relativt liten grad.

Hva er syklisk nøytropeni og hva skyldes det?

Syklisk nøytropeni er en sjelden genetisk sykdom som er karakterisert av en syklisk lav konsentrasjon av de nøytrofile granulocyttene i blodet. Penia er gresk for “mangel”, mens begrepet “syklisk” gjenspeiler tilstandens sykliske natur, siden konsentrasjonen hos de fleste varierer i intervaller på 21 dager. I disse periodene synker antallet slike celler med en betydelig andel, men selve nøytropenien, tiden der andelen nøytrofile granulocytter er truende lav, varer normalt fra tre til seks dager.

Syklisk nøytropeni er en genetisk sykdom der det finnes en mutasjon i genet kjent som ELANE, som er nødvendig for dannelsen av et bestemt protein kjent som nøytrofil elastase. Hos personer med syklisk nøytropeni kan man se endringer i beinmargen, der blodceller dannes, og man kan særlig se forstyrrelser i utviklingen av immunceller på de tidspunktene som nøytropeni inntreffer.

FEBER HVER TREDJE UKE: Sykdom og symptomer er ofte mild. Feber hver tredje uke er det vanligste symptomet. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
FEBER HVER TREDJE UKE: Sykdom og symptomer er ofte mild. Feber hver tredje uke er det vanligste symptomet. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Arvelig tilstand

Tilstanden er en såkalt autosomal dominant genetisk sykdom, og dette innebærer at tilstanden skyldes en mutasjon i ett av de to kopiene man har for det aktuelle genet (man har en kopi fra mor, og en fra far), og at barna til en person med tilstanden vil ha 50% sjanse for å arve det syke genet.

Sykdommen kan også oppstå spontant,

Mutasjoner kan også oppstå i genet uten at mutasjonen arves fra foreldre, men dette er langt sjeldnere ved syklisk nøytropeni.

Tilstanden har en betydelig variasjon i hvordan den kommer til uttrykk, og alvorligheten både av de ytre symptomene og fallet i de nøytrofile granulocyttene varierer fra pasient til pasient. Mens noen er nesten symptomfrie, kan andre plages av gjentatte og potensielt alvorlige infeksjoner. Symptomene kommer som en følge av betennelse og infeksjon som oppstår grunnet det reduserte immunforsvaret på tidspunktene med nøytropeni, og symptomene vil derfor komme litt på etterskudd i forhold til konsentrasjonen av nøytrofile granulocytter i blodet.

Sjelden sykdom

Syklisk nøytropeni er en svært sjelden genetisk sykdom, og sees kun hos rundt 1-2 stykker per million mennesker.

Symptomer og tegn

Hvordan tilstanden kommer til uttrykk varierer betydelig fra hver enkelt person, men det klassiske kjennetegnet er den sykliske forutsigbarheten med symptomer som kommer rundt hver 21. dag. Symptomene sees ofte fra de første årene i livet, og i tillegg vil det ofte foreligge en familiehistorie, selv om symptomene hos den enkelte godt kan være annerledes i forhold til hos familiemedlemmene.

Symptomene som sees ved tilstanden er vanligvis milde, spesielt sett i forhold til andre former for medfødt nøytropeni, men alvorlige infeksjoner i forbindelse med syklisk nøytropeni er beskrevet i litteraturen.I perioder med nøytropeni opplever man gjerne flere symptomer, som varer fra noen dager til én uke, og som kan inkludere:

Barn med syklisk nøytropeni utvikler seg derimot som andre barn, og med hjelp fra leger og tannleger som følger dem opp, kan de leve gode og lange liv.

HYPPIG SMÅSYK: Barnehagebarn har hyppige luftveisinfeksjoner. Derfor kan det være vanskelig å se mønsteret og diagnostisere sykdommen hos små barn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HYPPIG SMÅSYK: Barnehagebarn har hyppige luftveisinfeksjoner. Derfor kan det være vanskelig å se mønsteret og diagnostisere sykdommen hos små barn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Diagnose

Å stille diagnosen syklisk nøytropeni kan være utfordrende, blant annet fordi de aller fleste pasientene som får sykdommen vil ha normale blodprøver mesteparten av tiden.

Videre er det en utfordring at de fleste er små barn når de får symptomer på sykdommen, og at det varierer hvor alvorlige og entydige disse symptomene er, i tillegg til at diagnosen er såpass sjelden som den er.

Dersom man påviser nøytropeni hos et barn, bør man følge dette opp med flere blodprøver tatt flere ganger i uken, i en periode på flere uker, for å kunne fange opp et syklisk mønster med tanke på konsentrasjonen av de nøytrofile granulocyttene. Ved mistanke om syklisk nøytropeni kan tilstanden bekreftes med genetisk testing for en mutasjon i ELANE-genet.

Kan det være noe annet?

Det er viktig å skille syklisk nøytropeni fra flere andre tilstander som involverer sykliske febersymptomer eller andre former for nøytropeni. Mest karakteristisk for syklisk nøytropeni er det sykliske symptombildet, de vanligvis milde symptomene, og den familiære historien.

Noen differensialdiagnoser kan inkludere andre former for medfødt nøytropeni, som alvorlig kongenital nøytropeni og Shwachman-Diamonds syndrom, mens periodiske febersyndromer av ulike årsaker kan gi gjentatte episoder med betennelse og feber.

Behandling og videre oppfølging

Pasienter med syklisk nøytropeni har vanligvis et bedre øvrig immunforsvar sammenlignet med andre pasienter med nøytropeni, som for eksempel de med nøytropeni etter cellegift mot kreft, og sykehusinnleggelser er derfor ofte ikke nødvendig ved syklisk nøytropeni. Likevel kan potensielt alvorlige infeksjoner forekomme, og derfor er en god legevurdering alltid viktig ved betydelig feber og andre påfallende symptomer.

De enkelte symptomene som oppstår, som sår eller infeksjoner, kan behandles symptomatisk, og ved behov med antibiotika.

G-CSF er et stoff som stimulerer til vekst og modning av nøytrofile granulocytter, og anbefales som behandling av pasienter med syklisk nøytropeni. G-CSF kan gis med sprøyte, og gir en positiv effekt som sees hos nesten alle pasientene, med reduksjon av symptomer og redusert sjanse for alvorlig infeksjon. Pasientene skal følges nøye opp hos barne- og eventuelt infeksjonsavdeling, og de med syklisk nøytropeni vil ofte kunne utvikle betydelig betennelse i munnslimhinnen, og bør derfor også følges nøye av tannlege, samt andre tiltak som hyppig bruk av antibakteriell munnskylling.

Ved behandling med G-CSF vil det kunne bli aktuelt med oppfølging med tanke på beinskjørhet, som er en potensiell bivirkning av denne behandlingen.

Kilder:

Denne artikkelen ble utvideet og oppdatert 16.04.2019 av Rune Erlandsen, lege. Kilder til revisjon 1) UpToDate, Cyclic neutropenia 2) Helsebiblioteket, Syklisk nøytropeni
Artikkelen ble opprinnelig skrevet av Johannes Rolin, medisinstudent. 23.12.2008

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring