Diagnoser ved celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen

Dette betyr svaret på celleprøven.

CELLEFORANDRING: Kolopskopi viser bilde av cervix (midten) farget med jod for å oppdage unormale celler. Svart farge i senter kan indikere mulig dysplasi. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
CELLEFORANDRING: Kolopskopi viser bilde av cervix (midten) farget med jod for å oppdage unormale celler. Svart farge i senter kan indikere mulig dysplasi. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

- Denne artikkelen har primært leger og helsepersonell som målgruppe -

Kreftregisteret anbefaler kvinner i alderen 25-69 år celleprøve hvert tredje år. Hensikten er å oppdage celleforandringer (forstadier) som kan behandles før utvikling av livmorhalskreft. Det ble i 2015 tatt 440 000 celleprøver og 34 000 vevsprøver (biopsier) fra livmorhalsen (cervix). Det er vanligst med celleforandringer i plateepitelet, men det kan også være celleforandringer i sylinderepitelet (kjertelepitelet). Ubehandlet kan forstadier i plateepitelet forårsake plateepitelkarsinom (SCC). Ubehandlet kan forstadier i sylinderepitelet forårsake adenokarsinomer (ACC). Her følger en oversikt over diagnoser ved celleprøver og biopsier i Livmorhalsprogrammet i Norge i 2015.

PASIENTINFORMASJON: Celleforandringer i livmorhalsen - hva nå?

Normal celleprøve

Det var 387 338 celleprøver (88,1 %) med diagnosen normal i 2015. Av kvinner med normal celleprøve er det 0,5 % som får påvist grove celleforandringer eller verre (CIN3+) og 0,06 % som får påvist livmorhalskreft i løpet av 3,5 års oppfølging. Kvinner med normal celleprøve anbefales ny celleprøve om tre år. Av de omtrent 300 kvinnene som får livmorhalskreft hvert år er det omtrent 75 kvinner (25,0 %) som hadde «normal» celleprøve mindre enn 3,5 år før kreftdiagnosen. Ved ny vurdering av denne «normale» celleprøven blir det ofte avdekket celleforandringer som var feiltolket eller oversett ved første vurdering av prøven.

Uegnet celleprøve

Det var 17 516 celleprøver (4,0 %) med diagnosen uegnet i 2015. Kvinner med uegnet celleprøve anbefales ny celleprøve innen 1-3 måneder. Av kvinner med uegnet celleprøve er det 2,0 % som får påvist CIN3+ og 0,12 % får påvist kreft i løpet av 3,5 års oppfølging. Nasjonale retningslinjer anbefaler at kvinner med gjentatte uegnede celleprøver blir henvist til gynekolog. Det er også mulig å avklare en en uegnet celleprøve ved hjelp av HPV-test. Kvinner med positiv HPV-test må følges opp, mens kvinner med negativ HPV-test anbefales ny celleprøve om tre år.

LES OGSÅ: Kjønnsvorter og HPV-infeksjon

CELLEPRØVE: Kreftregisteret anbefaler å ta celleprøve hvert tredje år Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
CELLEPRØVE: Kreftregisteret anbefaler å ta celleprøve hvert tredje år Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

ASC-US

Det var 18 952 celleprøver (4,3 %) med ASC-US i 2015. Diagnosen ASC-US er forkortelse for «atypical squamous cells of undetermined significance» eller atypiske plateepitelceller av usikker betydning. Celleprøven er ikke normal, men det er heller ikke sikre holdepunkter for lette celleforandringer (LSIL). Omtrent 10 % av kvinner med ASC-US får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,45 % får påvist livmorhalskreft. Ved påvisning av ASC-US vil celleprøven bli HPV-testet, og 44,4 % vil ha positiv HPV-test. Kvinner med positiv HPV-test anbefales ny celleprøve med HPV-test om 6-12 måneder mens kvinner med negativ HPV-test anbefales ny celleprøve om tre år. Kvinner med gjentatt positiv HPV-test anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Av kvinner med gjentatt ASC-US og gjentatt positiv HPV-test vil 34 % få påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging.

LES MER: 26 myter om HPV

LSIL

Det var 6 949 celleprøver (1,6 %) med LSIL i 2015. Diagnosen LSIL er forkortelse for «low-grade squamous intraepithelial lesion» eller lette celleforandringer i plateepitelet. Omtrent 16 % av kvinner med LSIL får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging og 0,34 % får påvist livmorhalskreft. Paradoksalt nok har kvinner med ASC-US lavere risiko for CIN3+, men høyere risiko for kreft enn kvinner med LSIL. Ved påvisning av LSIL vil celleprøven bli HPV-testet og 79,3 % vil ha positiv HPV-test. Kvinner med positiv HPV-test anbefales ny celleprøve med HPV-test om 6-12 måneder mens kvinner med negativ HPV-test anbefales ny celleprøve om tre år. Kvinner med gjentatt positiv HPV-test anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Av kvinner med gjentatt LSIL og gjentatt positiv HPV-test vil 36 % få påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging.

ASC-H

Det var 3 749 celleprøver (0,9 %) med ASC-H i 2015. Diagnosen ASC-H er forkortelse for «atypical squamous cells, cannot exclude a high-grade lesion» eller atypiske plateepitelceller der høygradige celleforandringer (HSIL) ikke kan utelukkes. Omtrent 42 % av kvinner med ASC-H får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 2,4 % får påvist kreft. Kvinner med ASC-H anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Av kvinner med ASC-H vil 82,9 % ha positiv HPV-test. Alle kvinner med ASC-H anbefales kolposkopi og biopsi uavhengig om HPV-test er positiv eller negativ. Kvinner med ASC-H og positiv HPV-test har høyere risiko for CIN3+ (63 %) enn kvinner med ASC-H og negativ HPV-test (26 %).

HSIL

Det var 3 959 celleprøver (0,9 %) med HSIL i 2015. Diagnosen HSIL er forkortelse for «high-grade squamous intraepithelial lesion» eller høygradige celleforandringer i plateepitelet. Omtrent 65 % av kvinner med HSIL får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 3,3 % får påvist kreft. Kvinner med HSIL anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Av kvinner med HSIL vil 89,0 % ha positiv HPV-test. Alle kvinner med HSIL anbefales kolposkopi og biopsi uavhengig om HPV-test er positiv eller negativ. Kvinner med HSIL og positiv HPV-test har høyere risiko for CIN3+ (75 %) enn kvinner med HSIL og negativ HPV-test (68 %).

AGUS

Det var 756 celleprøver (0,2 %) med AGUS i 2015. Diagnosen AGUS er forkortelse for «atypical glandular cells of undetermined significance» eller atypiske sylinderepitelceller av usikker betydning. Omtrent 16 % av kvinner med AGUS får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging, og 0,8 % får påvist kreft. Kvinner med AGUS anbefales utredning hos gynekolog med kolposkopi og biopsi. Alle kvinner med AGUS anbefales kolposkopi og biopsi uavhengig om HPV-test er positiv eller negativ. Ved AGUS kan de atypiske cellene utgå fra livmorhalsen eller fra slimhinnen i livmorhulen (endometriet). Adenokarsinomer fra livmorhalsen er vanligvis HPV positive, mens adenokarsinomer fra endometriet (endometrioid adenokarsinom) er HPV negative. Hos kvinner over 40 år er det økt risiko for kreft i endometriet.

PASIENTINFORMASJON: Forskjellen på en godartet og ondartet svulst

ACIS, kreft og metastaser

Det var til sammen 275 celleprøver (0,1 %) med ACIS, kreft og metastaser i 2015. Diagnosen ACIS er forkortelse for «adenocarcinoma in situ» som heter det samme på norsk. ACIS er høygradige forandringer i sylinderepitelet. Omtrent 50 % av kvinner med ACIS får påvist CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging og 6,0 % får påvist kreft. Livmorhalskreft kan utgå fra plateepitelet (SCC) eller sylinderepitelet (ACC). Omtrent 74 % av livmorhalskreft er SCC, 19 % er ACC og 7 % er andre typer kreft (neuroendokrine karsinomer / småcellede karsinomer, sarkomer, lymfomer, ukjent type kreft, nedvekst eller metastase fra kreft andre steder på kroppen).

Normal biopsi

Det var 17 838 biopsier (51,9 %) som fikk diagnosen normal i 2015. Sensitivitet for kolposkopi/biopsi er 60-70 %. Det vil si at 30-40 % av kvinner med CIN3+ vil ha normal biopsi ved første gangs biopsitakning. Risiko for CIN3+ ved oppfølging etter normal biopsi vil være avhengig av årsaken til biopsien ble tatt. Kvinner med høygradig cytologi (ASC-H / HSIL) vil ha omtrent 20 % risiko for CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging etter normal biopsi. Kvinner med lavgradig cytologi (ASC-US / LSIL) med positiv HPV-test vil ha omtrent 10 % risiko for CIN3+ i løpet av 3,5 års oppfølging etter normal biopsi. Kvinner med normal biopsi anbefales ny celleprøve med HPV-test om 6-12 måneder.

CIN1

Det var 3 308 biopsier (9,6 %) med diagnosen CIN1 i 2015. CIN er forkortelse for «cervical intraepithelial neoplasia». CIN1 er lavgradige celleforandringer i vevsprøve (tilsvarende LSIL på celleprøve). Risiko for CIN3+ ved oppfølging etter CIN1 er den samme som for normal biopsi, og er avhengig av tidligere celleprøve og hvilken HPV-type som er årsaken til celleforandringene. Generelt vil 1 % av kvinner med CIN1 utvikle kreft før fylte 75 år, og dette tilsvarer gjennomsnittlig risiko for at den tilfeldig kvinne utvikler livmorhalskreft. Kvinner med normal biopsi anbefales ny celleprøve med HPV-test om 6-12 måneder.

CELLEFORANDRINGER: Livmorhals med celleforandringer type CIN2. Bildet er tatt ved en koloskopi undersøkelse. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
CELLEFORANDRINGER: Livmorhals med celleforandringer type CIN2. Bildet er tatt ved en koloskopi undersøkelse. Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

CIN2

Det var 2 811 biopsier (8,2 %) med diagnosen CIN2 i 2015. CIN2 tilsvarer moderate celleforandringer i plateepitelet (tilsvarende ASC-H på celleprøve). CIN2, CIN3, ACIS og kreft omtales samlet for CIN2+ (CIN2 eller verre). Kvinner med CIN2+ anbefales behandling med konisering der området med celleforandringer opereres bort. Et unntak er gravide som anbefales ny celleprøve med HPV-test etter fødsel, og kvinner under 25 år som bør følges opp med kolposkopi, celleprøve og HPV-test hver 6. måned inntil to år før eventuell behandling med konisering. Uten behandling vil omtrent 5 % av kvinner med CIN2 utvikle kreft i løpet av 10-30 år.

CIN3

Det var 7 854 biopsier (22,8 %) med diagnosen CIN3 i 2015. CIN3 tilsvarer grove forandringer i plateepitelet (tilsvarende HSIL på celleprøve). CIN3, ACIS og kreft omtales samlet for CIN3+ (CIN3 eller verre). Kvinner med CIN3+ anbefales behandling med konisering. Et unntak er gravide som anbefales ny celleprøve med HPV-test etter fødsel, og kvinner under 25 år som bør følges opp med kolposkopi, celleprøve og HPV-test hver 6. måned inntil to år før eventuell behandling med konisering. Uten behandling vil omtrent 12-30 % av kvinner med CIN3 utvikle kreft i løpet av 10-30 år.

ACIS

Det var 393 biopsier (1,1 %) med diagnosen ACIS i 2015. Diagnosen ACIS er forkortelse for «adenocarcinoma in situ» som heter det samme på norsk. Kvinner med ACIS anbefales behandling med konisering. Hos kvinner som ikke planlegger flere barn kan det være aktuelt med hysterektomi siden ACIS kan sitte høyt opp i cervixkanalen og dermed være vanskelig tilgjengelig ved konisering.

SCC

Det var 514 biopsier (1,5 %) med diagnosen SCC i 2015. SCC er «squamous cell carcinoma» eller plateepitelkarsinom. I 2015 var det til sammen 370 kvinner med livmorhalskreft i Norge (SCC, ACC og andre typer livmorhalskreft). Ved mikroinvasivt plateepitelkarsinom (mSCC) kan det være aktuelt å behandle kreftsykdommen med konisering. Ofte anbefales det å fjerne hele livmoren med vaginalbrem og lymfeknuter (Wertheims operasjon). Ved mer langtkommet sykdom er det aktuelt med strålebehandling og kjemoterapi (cellegift).

ACC

Det var 231 biopsier (0,7 %) med diagnosen ACC. ACC er «adenocarcinoma» eller kreft utgått fra sylinderepitelet (kjertelepitelet). Kvinner med ACC behandles ofte med hysterektomi siden det kan være forandringer høyt i livmorhalsen som er vanskelig tilgjengelig med konisering.

LIVMORHALS ETTER KONISERING: Konisering gjøres vanligvis ved hjelp av en liten elektrisk varmeslynge (diatermislynge) som både brenner og skjærer i vevet Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library
LIVMORHALS ETTER KONISERING: Konisering gjøres vanligvis ved hjelp av en liten elektrisk varmeslynge (diatermislynge) som både brenner og skjærer i vevet Foto: NTB Scanpix / Science Photo Library Vis mer

Prognose ved livmorhalskreft

I Norge er det ikke funnet noen forskjell i overlevelsen mellom kreft i plateepitel og adenokarsinom. Småcellet kreft med neuroendokrin differensiering er forbundet med dårlig prognose. Prognosen er avhengig av tumors størrelse og utberedelse på behandlingstidspunktet. Ved stadium I er fem års overlevelse over 90 %, ved stadium II 80 %, ved stadium III 54 % og ved stadium IV bare 22 %.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring